Станете доброволец или участник експерт в проекти НПО «Бъдеще за Варна»

Като всеки млад проект и ние се нуждаем от силна подкрепа, всеки наш започнат проект се нуждае от доброволци - инициативни и талантливи хора. Нуждаем се от доказани експерти с професионални знания и опит за реализация на започнатите ни инициативи. Вие имате блестяща идея или идеен проект? Свържете се с нас: нашият колектив, мрежа партньори и експерти ще направят всичко възможно той да се реализира ако е необходим на България!

Наши кампании и конкурси

  • Ежегодно НПО«Бъдеще за Варна» и СНЦ«КЧИЗ» организира обществени кампании, благотворителни инициативи, инвестиционни и бизнес форуми с инвеститори, месни и държавни органи в България. Присъединете се към някоя от инициативите за икономическо развитие на градове и региони в България!
  • Ежегодно НПО«Бъдеще за Варна» и СНЦ«КЧИЗ» ще провежда национален конкурс за най-добър авторски / инвестицонен проект. Спечелилият проект ще получи възможности от ОП финансиране или ПЧП с инвеститор от Азия, Катар или Дубай в цел реализацията на проекта!

За ПРОЕКТА Мрежа «Е-Демокрация»

Нашата мисия е заедно да заложим основите на Мрежа «Е-Демокрация» България или мрежа проекти електронна демокрация в България с участие на гражданите и неправителствени организации.
"Извинявайте за неудобството, ние се опитваме да променим България! "
«НПО "Бъдеще за Варна"»

Последни публикации НПО (БВ)

Проект "Логистичен и Реекспортен Хъб за Централна и Източна Европа - Bulgarian Gateway ( проект на НПО "БВ")!

(*) Целта на проекта е създаване на клъстер, обхващащ пристанища във Варна, Варненското и Белославско езеро и утвърждаването му като логистичен и дистрибуторски център за разпределение на товари към пристанища в Русе, Силистра и към целият Североизточен и Северен Централен Регион на планиране в България, осъществяване на връзка между Общоевропейските транспортни коридори VII, VIII, IX и ТРАСЕКА. Чрез проекта се планува да пренасочи през България на част от съществуващите и бъдещите международните търговски потоци от Азия и Близкия Изток към Централна и Източна Европа чрез транзит на товари, който за момента възлизат на над 300 милиарда долара за година.

Подкрепен от области и общини:

НАШИ ПРОЕКТИ (*) - НПО "Бъдеще за Варна"

Проектна Timeline НПО "Бъдеще за Варна"

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ НПО "Бъдеще за Варна"

Предстоящи събития НПО"Бъдеще за Варна"

Изминали събития НПО "БВ":

May
15
2018

Клъстер Черноморска Икономическа Зона@Мрежа е-Демокрация България участва в конферен

Приморски парк, 8000 Burgas
Mar
13
2018

В Областна администрация Варна официално беше представен "Проект за Регионален център

Варна, ул. Преслав 26