Станете доброволец или участник експерт в Мрежа «Е-Демокрация»

Като всеки млад проект и ние се нуждаем от силна подкрепа, всеки наш започнат проект се нуждае от доброволци - инициативни и талантливи хора. Нуждаем се от доказани експерти с професионални знания и опит за реализация на започнатите ни инициативи. Вие имате блестяща идея или идеен проект? Свържете се с нас: нашият колектив, мрежа партньори и експерти ще направят всичко възможно той да се реализира ако е необходим на България!

Наши кампании и конкурси

 • Ежегодно «НПО "БВ"» ще организира кампании и благотворителни инициативи в подкрепа на уязвими групи от обществото. Присъединете се към някоя от инициативите!
 • Ежегодно «НПО "БВ"» ще провежда национален конкурс за най-добър авторски проект. Спечелилият проект ще получи финансиране и възможност - авторският колектив да ръководи и да в участвате в реализацията на проекта!

За ПРОЕКТА Мрежа «Е-Демокрация»

Нашата мисия е заедно да заложим основите на Мрежа «Е-Демокрация» България или мрежа проекти електронна демокрация в България с участие на гражданите и неправителствени организации.
"Извинявайте за неудобството, ние се опитваме да променим България! "
«НПО "Бъдеще за Варна"»

Последни публикации НПО (БВ)

Проект "Логистичен и Реекспортен Хъб за Централна и Източна Европа - Bulgarian Gateway ( проект на НПО "БВ")!

(*) Целта на проекта е създаване на клъстер, обхващащ пристанища във Варна, Варненското и Белославско езеро и утвърждаването му като логистичен и дистрибуторски център за разпределение на товари към пристанища в Русе, Силистра и към целият Североизточен и Северен Централен Регион на планиране в България, осъществяване на връзка между Общоевропейските транспортни коридори VII, VIII, IX и ТРАСЕКА. Чрез проекта се планува да пренасочи през България на част от съществуващите и бъдещите международните търговски потоци от Азия и Близкия Изток към Централна и Източна Европа чрез транзит на товари, който за момента възлизат на над 300 милиарда долара за година.

Подкрепен от области и общини:

НАШИ ПРОЕКТИ (*) - НПО "Бъдеще за Варна"

Проектна Timeline НПО "Бъдеще за Варна"

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ НПО "Бъдеще за Варна"

 • септември 30, 2017 0 Comment
  Cugetliber.ro – Ру

  Национална компания "Mорските пристанища администрация" Констанца

  Read More
 • септември 15, 2017 0 Comment
  Traficmedia.ro – Н

  Пристанището в Констанца достигна повече от три милиона квадратни

  Read More
 • септември 8, 2017 0 Comment
  България има в

  С инвестициите в транспортната инфраструктура България има възмож

  Read More

Предстоящи събития НПО"Бъдеще за Варна"

Изминали събития НПО "БВ":

Dec
07
2017

Официално събитие на Национално сдружение в обществена полза „Клъстер Черноморска Ик

Jun
14
2017

НПО "Бъдеще за Варна" презентира проекти пред г-н Ангел Забуртов - ДП"ПИ".

Варна, ул. Преслав 26