Анализ на причини за изоставането на България спрямо Румъния – Сгрешен модел на управление или нужда от промяна на мисленето ни?

Безспорен и видим е напредъка на Румъния днес. Като близка наша съседка, членка на Европа, България би трябвала да свери своят часовник и да установи причините за видимите промени там и видимото изоставане на България във много възлови сектори.

Всяко постижение и напредък без значение в кой отрасъл, днес е функция на екипна работа, вяра, желание и усърдна работа, това е на теория.

Ще направим съпоставка на важни икономически данни между България и Румъния от членството ни в Европа, за да намерим отговори заедно на много въпроси, които би трябвало да ни вълнуват: Защо в България нещата се случват трудно? Какво ни липсва? Разполагаме ли с необходимите условия, климат и ресурси за икономическа промяна на държавата ни?

България и Румъния са членове на Европа от 1 януари 2007 година. Датата на присъединяването на България към ЕС е една от най-важните дати в новата история на България. Една дата, която крие желанието на хората за промяна и мечтите на хиляди Българи за една нова ера в развитието ни като нация.

За всяка значима промяна днес на първо място са необходими първо разработени възлови проекти и на второ място е необходимо финансиране.

Источник: http://insideurope.eu/taxonomy/term/35

По официални статистически данни на Европейската комисия в периода от 2007 до 2013, България е усвоила бюджет от близо 7,6 милиарда евро, a Румъния – 23 милиарда евро. България е акумулирала близо три пъти по-малко бюджет в сравнение с Румъния (близо 1,08 милиарда евро на година са усвоените средства за България сравнено с 3,28 милиарда на година за Румъния). Безспорно и с право може да отчетем, че ако Румъния би „спала” и се намира в състояние на кома от 5 години, или просто като държава беше се присъденила в Евросъюза през 2011 година, тя технически би усвоила бюджет сравним с нашият бюджет от 7,6 милиарда евро акумулиран от България за 7 години. Много хора биха казали, че през това време България е минала през управление на коалиции от няколко управляващи партии, логично е всичко това да се пиши като негатив на старото управление?

По официални статистически данни на Европейската комисия в периода 2014-2020 от Румъния има заявен бюджет малко над 40 милиарда евро срещу представени проекти, близо 15 милиарда евро заявен от България. Съотношението е близо 2,6 пъти по-малко за България. Безспорно е видимо, че до 2013 година България е усвоила три пъти по-малък бюджет от този на Румъния. След 2013 година в новият програмният период между 2014 и 2020 година има напредък и вече е планувано България да усвоява 2,6 пъти по-малък бюджет сравнен с нивото на усвояване на този отчетен за Румъния за периода 2007-2013.

Всеки средно интелигентен българин може да си отговори сам, дали този плануван „напредък” в новият програмен период е достатъчен за България и кога ние ще стигнем Румъния? Отделен въпрос в които не искаме да задълбочаваме, какво е процентното усвояване на плануваните бюджети от България и в Румъния? Също не искаме да задълбочаваме със сравнение на нашият бюджет, с този на Полша, която е една от държавите първенците по усвояване на Евро средства. Безспорно е, че днес България, Румъния и Полша са равноправни членове на Евро съюза.

Ето някои официални статистически икономически данни на Световната банка в отпуснати от тях средства за проекти към държави и брой реализирани проекти.

  • Реализирани проекти на Румъния  до 2015 година: 118 проекта
  • Реализирани проекти на България до 2015 година: 54 проекта

Источник Световната Банка: /http://www.vsemirnyjbank.org/projects/search?lang=ru&searchTerm=&countrycode_exact=BG/

Интересен размисъл при внимателно разглеждане на статистическите данни будят следните факти:

  • След 2010 година България технически не е получавала средства в ниско лихвен заем от Световната Банка. Защо? Явно не са ни трябвали?
  • Румъния за 2012 година е получела ниско лихвен заем от Световната Банка в сума общо от над 1,8 милиарда евро, България в сума нула евро. Защо?
  • Румъния през 2014 година е получела ниско лихвен заем от Световната Банка в сума общо от над 1,37 милиарда евро, България пак в сума нула евро. Защо?

Источник Световната Банка: /http://www.vsemirnyjbank.org/projects/search?lang=ru&searchTerm=&countrycode_exact=RO/

При внимателно изследване и разглеждане на реализираните проекти от Румъния между 2012 и 2014 година се вижда, че много от реализираните проекти са със значим принос- като проекта за реформи в съдебната и изпълнителната власт в Румъния са финансирани основно чрез заемите от Световната Банка. За 2012 година заема за реформи в съдебната власт е бил за над 400 милиона евро.

Всички тези данни са публични и всеки гражданин с достъп до Интернет, може да разгледа и да направи сам допълнителни анализи на изнесените статистически данни от нас.

Не бихме искали да изказваме официално тълкуване в становище по изнесените данни, но определено е видимо, че причините в изоставането на България спрямо Румъния: Не зависят от типа управляваща партия или коалиция. Определено основните причини са, че в Румъния за разлика от България има екипност и най-важното желание да бъде променена държавата, чрез разработка на нови множество проекти социални и инфраструктурни. В България, вероятно тази „екипност” в управлението се свежда само и единствено с извършена определен обем „дейност” за запазване на статуквото с цел поддържане на модела управление или просто реализация на проекти без видима икономическа обосновка и последваща доходност в брутният продукт на държавата в приход или в икономически растеж.

Не можем да отречем, че нищо не се прави в България – Не, напротив очевидно е това, че все нещо се прави в България: Но тази „обем дейност” е три пъти по-малка в обема си сравнена с тази в Румъния според всички официални статистически данни на Европейската Комисия и Световната банка.

Бихме искали да получим отговор на следният въпрос: Какъв значим инфраструктурен проект в България е реализиран през последните 10 години с планувана възвращаемост на инвестицията над 5% (ROI) за проекти на сума над 100 милиона евро?

About Author

Connect with Me:

2 коментара

Leave a Reply

  • Facebook

    Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress