НПО ”Бъдеще за Варна” търси OБЩИНА ПАРТНЬОР за реализация проект Smart City™ «Urban Risk Floods» (Интелигентна Система за Контрол на Наводнения /Риска/ в градовете при 100% безвъзмездно финансиране по ОП “Околна среда” 2014-2020 отворена до 1 октомври 2018 година!

Наводненията като  бедствия е трудно да се предвидят или да се оцени къде точно има риск от наводнения, тъй като за това до голяма степен зависи от локализирани повреди в градската инфраструктурата. Жителите се уведомяват взаимно – неформални разговора, който  са често срещани по протежение на пътя на наводнението – предупреждение за наводнения идва отдолу по веригата. В много от тях използват Twitter и Facebook да споделят, когато има наводнения. За да получите достъп и събиране на тази информация за определен район, предлагаме използването на Smart City™ Urban Risk Floods (Интелигентна Система за Контрол на Наводнения /Риска/ в градовете). Системата използва информационните канали  „без да се променя предназначението на неща, които хората вече използват“, като събира информация за наводнения, споделени в социалните медии.

Обща цел: Създаване на ефективен механизъм за управление риска от наводнения, чрез предоставяне на навременна информация за вземане на информирани решения от страна на отговорните институции.
Авторски екип НПО „Бъдеще за Варна“
(*) Информaция за проекта: http://e-democracy.bg/index.php/portfolio/floods/

Общините могат да кандидатстват с проекти  за превенция и управление на риска от наводнения ОП Околна среда 2014-2020 до 1 октоври 2018 година

  • Допустими за финансиране са дейности за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения. Изграждане контролно-измервателна система за мониторинг върху язовирни стени и др. Общ бюджет: 20 млн.лева

Финансиране (национално):

  • Приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ на ОПОС 2014-2020 г. до 39 млн.лева (85% съфенсиране от ЕС) в области на интервенция 87 бр. (бенефицент общини). 
  • Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС): 40 млн.лева/година, безвъзмездно финансиране, отпуска заеми (безлихвени или нисколихвени заеми) предоставя субсидии за покриване на част или пълния размер на дължими лихви по банкови кредити, отпуснати за реализация на екологични проекти, сферата на водите и обекти.
  • OПОС 2014 – приоритетна ос ПО 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ ще финансира „Мерки за повишаване защитата и готовността за адекватна реакция на населението при наводнения (бенефицент общини).

ЗА ИНФОРMАЦИЯ: +359-878-420207

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply

  • Facebook

    Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress