Super

НПО ”Бъдеще за Варна” търси OБЩИНА ПАРТНЬОР за реализация проект Smart City™ «Urban Risk Floods» (Интелигентна Система за Контрол на Наводнения /Риска/ в градовете при 100% безвъзмездно финансиране по ОП “Околна среда” 2014-2020 отворена до 1 октомври 2018 година!

Наводненията като  бедствия е трудно да се предвидят или да се оцени къде точно има риск от наводнения, тъй като за това до голяма степен зависи от локализирани повреди в градската инфраструктурата. Жителите се уведомяват взаимно – неформални разговора, който  са често срещани по протежение на пътя на наводнението – предупреждение за наводнения идва отдолу по веригата. В много от тях използват Twitter и Facebook да споделят, когато има наводнения. За да получите достъп и събиране на тази информация за определен район, предлагаме използването на Smart City™ Urban Risk Floods (Интелигентна Система за Контрол на Наводнения /Риска/ в градовете). Системата използва информационните канали  „без да се променя предназначението на неща, които хората вече използват“, като събира информация за наводнения, споделени в социалните медии.

Обща цел: Създаване на ефективен механизъм за управление риска от наводнения, чрез предоставяне на навременна информация за вземане на информирани решения от страна на отговорните институции.
Авторски екип НПО „Бъдеще за Варна“
(*) Информaция за проекта: http://e-democracy.bg/index.php/portfolio/floods/

Общините могат да кандидатстват с проекти  за превенция и управление на риска от наводнения ОП Околна среда 2014-2020 до 1 октоври 2018 година

 • Допустими за финансиране са дейности за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения. Изграждане контролно-измервателна система за мониторинг върху язовирни стени и др. Общ бюджет: 20 млн.лева

Финансиране (национално):

 • Приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ на ОПОС 2014-2020 г. до 39 млн.лева (85% съфенсиране от ЕС) в области на интервенция 87 бр. (бенефицент общини). 
 • Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС): 40 млн.лева/година, безвъзмездно финансиране, отпуска заеми (безлихвени или нисколихвени заеми) предоставя субсидии за покриване на част или пълния размер на дължими лихви по банкови кредити, отпуснати за реализация на екологични проекти, сферата на водите и обекти.
 • OПОС 2014 – приоритетна ос ПО 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ ще финансира „Мерки за повишаване защитата и готовността за адекватна реакция на населението при наводнения (бенефицент общини).

ЗА ИНФОРMАЦИЯ: +359-878-420207

НПО”Бъдеще за Варна” търси OБЩИНА ПАРТНЬОР за реализация иновационен проект Smart City™ «е-Община» (Електронна Община) при 100% безвъзмездно финансиране по мярка H2020-EU.3.6. отворена до 13 март 2018 година!

Мисия: „Иновационният проект „e-Общини“ (електронни общини) на НПО „БВ” има за цел да изгради напълно интегрирана и  ефективна общинска администрация в полза на потребители: – граждани, – юридически лица, – неправителствени организации, – общински и други подразделения към общините в България.
       Всяка община партньор по проекта получава възможност за реализация или в надграждане на своя пълноценна и напълно действаща електронна община т.н. «Е-Община» в реализирани възможности:
за администрация и разпределение на потока постъпващата информация;
в избор на обществени под партньори участници /като районни кметства, общински или други служби по интеграция/ по решение на значими обществени проблеми;
в избор от широк обем опции предлагани към потребителите на електрони услуги /готови възможности в интеграция към други електронни обществени. ведомствени и институционни платформи в България/.
Авторски екип НПО „Бъдеще за Варна“
(*) Информaция за проекта: http://e-democracy.bg/index.php/portfolio/e-municipality/

 • EUth (649594) – Tools and Tips for Digital and Mobile Youth Participation in and across Europe (е-участие=e-Participation), EUR 2 579 500, Germany, мярка: H2020-EU.3.6. – SOCIETAL CHALLENGES – Europe In A Changing World – Inclusive, Innovative And Reflective Societies.
 • SIMPATICO (692819) SIMplifying the interaction with Public Administration Through Information technology for Citizens and companies “Опростяване на взаимодействието с публичната администрация чрез информационните технологии в полза на гражданите и компаниите”, EUR 3 628 718, H2020-EU.3.6, кординатор Италия (700000 евро)+7 партьора.

Финансиране (налично и 100% безвъзмездно):

 • H2020-EU.3.6. – SOCIETAL CHALLENGES (СОЦИАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА)
  Приоритетна ос: „HORIZON 2020 – Governance for the future – 2018 “ или „Управление за бъдещето – 2018“. Бюджет: 176 млн.евро. Отворена до 13 март 2018.  Бенифиценти: местни и регионални власти, администрации, университети.
 • Подприоритет: SC6 – Приобщаване, иновации и рефлектиращи общества. Цифрово приобщаване; платформи за социални иновации; е-управление; е-умения и е-учене; е-култура.

ЗА ИНФОРMАЦИЯ: +359-878-420207

Cugetliber.ro – Румъния смята да инвестира още 647 млн.евро в Пристанище Констанца до 2020 година чрез ОП(ЕС)

Национална компания „Mорските пристанища администрация“ Констанца (Compania Nationala „Administratia Porturilor Maritime“ Constanta) и Национална компания „Mорските пристанища администрация“ Румъния (ACN Administrația Canalelor Navigabile) официално обявиха какви инвестиции заявяват и ще реализират с финансиране по Оперативни Програми до 2020 година в пристанище Констанца за над 647 млн.евро:
■ година 2017 – 79 080 318 евро;
■ година 2018 – 177 214 805 евро;
■ година 2019- 191 768 371 евро;
■ година 2020- 199 296 507 euro.
За какво ще бъдат инвестирани в пристанище Констанца:
 създаване на ro-ro терминал за леки автомобили в пристанището Констанца Юг Агигея на кей 3S;
 инвестиция за драгиране на пристанище Констанца;
 изграждане на специализиран стоянки до дълбоководен кей D80 на пристанище Констанца;
 инфраструктура работа в развитието на специализирани терминали в Констанца юг – терминали 3S-4S (етапи I + II + III), което ще позволи обработката на 3700 превозни средства на ден – на площ 107 ха;
 изграждането на LNG терминал южно пристанище Констанца;
 доставки станция за втечнен природен газ на котвена стоянка D99 и платформа за паркиране (16,50 милиона евро);
 разширение за достъп на баржи – пристанищен терминал Южна Констанца етап II и неподвижни платформи (12 ха);
 разширяване до четири платна на пътя между порта 7 и сливането с мост км 0 + 540 km над Дунав – Черно море единствен път, който свързва между порта и северния пристанищен град Констанца – на стойност 13,05 милиона евро;
 удвояване на железопътната линия Агигея към изиране пристанището Констанца Юг – стойност 5,0 милиона евро.

Интересно в случая какво заявяват да реализират Министерство на Транспорта и Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” (ДППИ) в Пристанище Варна по ОП до 2020 година?
 Преди месеци Европейската комисия отмени и директивата за недопустима държавна помощ в пристанища, която беше основен аргумент на МТ и ДП“ПИ“ за да не инвестира нищо същественно в българските морски пристанища;
 С отмяната на дерективата Европейската комисия разреши държавни инвестиции без разрешение на ЕС до 150 млн.евро в държавни пристанища с пътници до 3 млн. в година;
 Което позволява на ДП“ПИ“ и на държавни пристанища да бъдат бенифицент по ОП до 2020 година по проекти за модернизация на български пристанища с безвъзмездна финансова помощ по Оперативни Програми до 150 мил.евро за година;

Traficmedia.ro – Над 3 /три/ милиона кв.м. площ под наем отчитат в Пристанище Констанца и инвестиции от 180 милиона евро!

Пристанището в Констанца достигна повече от три милиона квадратни метра дадени под наем, като само през миналата година тази площ беше само 800 000 квадратни метра. Това, буквално доведе до частни инвестиции от над 180 млн.евро в пристанището, с възможност да достигне дори скоро до 250-300 млн. евро в близко бъдеще. „Не мисля, че в Румъния има толкова големи инвестиции. Операторите тук са инвестирали в супермодерни съоръжения за товарене на контейнери, за да направят това пристанище по-привлекателно за пазара“, обясни Николае Дан Таливичи, генерален мениджър на APM Constanta. Източник Traficmedia.ro

България има възможност да се превърне в мултимодален хъб между Европа и Азия

С инвестициите в транспортната инфраструктура България има възможност да се превърне в мултимодален хъб между Европа и Азия. Това заяви заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Велик Занчев в рамките на Втора международна конференция на високо равнище „Интегрирани транспортни коридори Европа–Азия“, която се провежда днес в Одеса, Украйна, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта.

По време на събитието, което се провежда под патронажа на министър-председателя на Украйна, Володимир Гройсман, заместник-министър Занчев запозна делегатите, с направените инвестиции в транспортната инфраструктура на България в последните години, както и с предстоящите проекти в сектора. Основен акцент в неговото изказване бяха въведените интелигентни системи за управление на корабоплаването, предстоящото им надграждане и изградените трафик кули в черноморските ни пристанища Варна и Бургас.

В Одеса заместник-министър Занчев проведе работни срещи със заместник-министъра на инфраструктурата на Украйна Виктор Довган и заместник-министъра на транспорта и съобщенията на Литва Рикардас Дегутис.
Виктор Довган запозна Велик Занчев с предстоящата концесия на ферибота в Черноморск, което бе повод двамата да обсъдят ползите от този финансов инструмент и възможностите за инвестиции чрез него. Сред темите на разговор бяха още фериботната линия между двете държави, провеждането на експертна среща с участието на представители на Европейската комисия, Румъния, Гърция, Украйна и България относно съвместни транспортни проекти с европейско съфинансиране, както и други актуални теми от взаимен интерес.
С колегата си Рикардас Дегутис зам.-министър Занчев обсъди предстоящото българско председателство на ЕС и в частност пакета „Мобилност“.

digi24.ro – „Румъния може да се превърне в основен вход за азиатските стоки в Европа“

digi24.ro – „Румъния може да се превърне в основен вход за азиатските стоки в Европа. Китайците искат да инвестират десетки милиони евро в изграждането на нов контейнерен терминал на брега на Черно море. Първата стъпка вече е направена чрез подписване на споразумение между директора на пристанището в Констанца и най-голямото пристанище в Китай (Нинбо т.н. Níngbo).“

България е географски хъб на сухопътните трасета през Евразия, смята експерт

България представлява естествен географски хъб на сухопътните трасета през Евразия, твърди Георги Минчев от Българска асоциация за спедиция, транспорт и логистика.

„България се намира приблизително по средата между двете основни трасета – едното, което минава през Русия на север, а другото минава малко по-на юг през Средна Азия, където през Кавказ е класическия път на коприната. Страната ни е предпочитана и в значителна степен неизбежна точка за свързване – нещо като географски хъб на тези две паралелни сухопътни трасета през пространствата на Евразия“, коментира предимствата на страната ни като географско положение Георги Минчев от Българската асоциация за спедиция, транспорт и логистика в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

На 14 юни 2017 година в Областна администрация Варна официално пред г-н Ангел Забуртов, генерален директор на ДП „Пристанищна инфраструктура” бяха презентиран проекти на НПО ”Бъдеще за Варна”

На 14 юни 2017 година в Областна администрация Варна официално пред г-н Ангел Забуртов, генерален директор на ДП „Пристанищна инфраструктура” бяха презентирани от инж.Дойчин Ников проекти на НПО”Бъдеще за Варна”:

 • Български Логистичен Коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа) – EU Gateway или EGP от конкретни подпроекти:
  1. Проект “Логистичен и Реeкспорт Хъб за Централна и Източна Европа – Bulgarian Gateway” в региона на град Варна и пристанище Варна
  2. Европейски Внос-Износ Експо Комплекс Варна /Фериботен Комплекс/ – етап 1
   • Готов проект с общинско, надобщинско и регионално значение – напълно покриващ изискванията заложени по СИР 2014-2020 за „Създаване на клъстер от пристанища във Варна, Варненското и Белославско езера, и утвърждаването му като логистичен и дистрибуторен център с пристанища в Русе и Силистра за връзка между Общоевропейските транспортни коридори VII, VIII, IX и ТРАСЕКА.”
  3. Проект №1 и №2 Пристанище Варна = 3 в 1 „Мост & Шлюз & Терминал” за достъп към Варненско езеро.
   • Иновационно решение за справяне с проблема в транспортен трафик по коридори Варна-Аспарухово (градски трафик) и Бургас -Девня/Варна– Русе (международен трафик) – технически без строителство на нов мост и без прокопаване на тунел през Варненско езеро;
   • Иновационно решение за изграждане шлюз, който ще предостави в бъдеще достъп на post-Panamax клас съдове и бълкери (Bulk carrier) с тонаж над 60.000 тона във Варненското езеро, или докуване им в Интермодален Терминал – Варна, терминали Белослав или в Пристанище Варна – Изток;

При реализация на проекта Български Логистичен Коридор се планува да се пренасочи през България голяма част от съществуващите и бъдещите международните търговски потоци от Азия и Близкия Изток към Централна и Източна Европа в обем от над 300 милиарда $ за една година. Според оценките най-малко 3-4% от тези потоци ще бъде трансформирани при изграждане на Реекспортен Хъб в региона на град Варна.

При реализация на проекта Български Логистичен Коридор очаквани допълнителни приходи в БВП са в размер 3.975 милиарда долара и в държавния бюджет с размер на 0,410 милиарда долара под формата на данъци, като ще се развият експортните дейности и реекспорта.  Допълнително, проектът ще доведе до подобряване на конкурентната позиция на българските фирми чрез намаляване на логистичните разходи с 10% и откриването на 48.000 работни места.

Плануваната реализация в обем на проекта е изцяло по финансиране по ЕФРР, EIB и чрез ПЧП.

Домакин на работната среща беше г-н Стоян Пасев – Областен на Варна.

Присъстваха:

 • г-н Ангел Забуртов, генерален директор на ДП „Пристанищна инфраструктура”
 • г-жа Валентина Николаева, „ХИМПРОЕКТ ДЕВНЯ” ООД, част от Консорциум „Енергопроект –Роял Хасконинг“ ДЗЗД проектант на проекта Интермодалия Терминал – Варна (по покана на ДП“ПИ“)
 • Инж. Дойчин Ников – Председател на НПО ”Бъдеще за Варна”, Член УС.
 • Инж. Борислав Ников – Член на УС на НПО ”Бъдеще за Варна”
 • Д-р Антон Танев – – Член на УС на НПО ”Бъдеще за Варна”
 • Инж.Красимира Вангелова – Директор „Връзки с обществеността“ на НПО ”Бъдеще за Варна”
 • Проф. к.т.н. инж. Николай Ников – ТУ-Варна
 • Г-н Генчев – ръководител на тренажорен морски център – ТУ-Варна;
 • Доц. д-р инж. Николай МИНЧЕВ – Заместник ректор Научна, научно-приложна и проектна дейност, ТУ-Варна

 

 

Писмо до г-н Иван Портних – кмет на Община Варна за съгласуване на работна среща в Община Варна във връзка с отправени конкретни предложения от НПО”БВ” за реализация на проекти в град Варна и региона с изцяло външно и Европейско финансиране (ЕС).

Писмо до г-н Иван Портних – кмет на Община Варна за съгласуване на работна среща в Община Варна във връзка с  отправени конкретни предложения от НПО”БВ” за реализация на проекти в град Варна и региона с изцяло външно и Европейско финансиране (ЕС).

П И С М О

ДО:
 Г-н Иван Портних – Кмет на Община Варна
 Член на УС на Асоциацията на Българските черноморски общини (АБЧО)

От: Инициативен комитет към Националното сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Бъдеще за Варна“, с адрес: гр.Варна, кв. „Трошево”, бл.15, вх.В, ап.40, тел.0888*****, представлявано от председателя му инж. Дойчин Ников

Относно: Ваше писмо №РД16024790ВН_001ВН за съгласуване на работна среща в Община Варна

КОПИЕ ДО:

 • Г-н Тодор Балабанов – Председател на Общински съвет
 • Арх. Виктор Бузев – Главен архитект на Община Варна
 • Дирекция „Европейски и национални оперативни програми“
 • Постоянна Комисия (ПК) “Европейски въпроси и международно сътрудничество” към Община Варна
 • Постоянна Комисия (ПК) “Транспорт” към Община Варна
 • Постоянна Комисия (ПК) “Архитектура и строителство” към Община Варна

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПОРТНИХ,

Благодарим Ви за изявената от Вас писмена готовност, с Ваше писмо  №РД16024790ВН_001ВН за разглеждане на конкретни предложения за отворена конкретна схема за кандидатстване, съобразени с параметрите на Програмата  на Община Варна и заявеният интерес за евентуални разговори с потенциални инвеститори, проявили интерес към проектите на Националното сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Бъдеще за Варна“ за град Варна и Област Варна.

Молим за координиране в максимално кратък срок от няколко седмици в Община Варна да бъде насрочена работна среща за извършване на актуална презентация с цел детайлно запознаване на Община Варна и експертите й с пълни подробности на наши конкретни предложения по проекта „СУПЕР ВАРНА 2025″ – Авторска концепция за трансформиране на гр. Варна и област в съвременен международен мегаполис, безмитна европейска търговска мега-зона и атрактивна международна туристическа дестинация за целогодишен туризъм и бизнес.

Конкретни наши предложения:

Предложение 1, Предложение 2, Предложение 3, Предложение 4 и Предложение 5

Работната среща е належаща и за координиране на съвместни действия, определяне на конкретни цели със срокове, съгласуване на схема за кандидатстване по отворени в момента Оперативни програми, стартиране на официални разговори с потенциални инвеститори и за плануване в реализация на:

 • Регионален бизнес форум с потенциални инвеститори тази година.
 • Съвместно кандидатстване по Оперативни програми в Европа – отворени в момента с цел изготвяне на предпроектна техническа документация и конкретен Дю Дилиджънс на конкретен проект, и/или на целият проект „Супер Варна 2025” след предварително обществено съгласуване при вече писмено заявена подкрепа в пълно съдействие и налично заявено желание от Областна администрация Варна (приложена на Вашето внимание в Писмо №РД.16.9907-53/02.08.2016).

С  Уважение, 
Инж.ДОЙЧИН НИКОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА „БЪДЕЩЕ ЗА ВАРНА”

Приложено:

 • Писмо №РД16024790ВН_001ВН/13.03.2017 от Община Варна към НПО „Бъдеще за Варна
 • Писмо №РД16024790ВН/16.11.2016 от НПО”Бъдеще за Варна” към Община Варна;
 • Писмо №РД.16.9907-53/02.08.2016 от Областна администрация Варна към НПО ”Бъдеще за Варна”.