Super

Анализ на причини за изоставането на България спрямо Румъния – Сгрешен модел на управление или нужда от промяна на мисленето ни?

Безспорен и видим е напредъка на Румъния днес. Като близка наша съседка, членка на Европа, България би трябвала да свери своят часовник и да установи причините за видимите промени там и видимото изоставане на България във много възлови сектори.

Всяко постижение и напредък без значение в кой отрасъл, днес е функция на екипна работа, вяра, желание и усърдна работа, това е на теория.

Ще направим съпоставка на важни икономически данни между България и Румъния от членството ни в Европа, за да намерим отговори заедно на много въпроси, които би трябвало да ни вълнуват: Защо в България нещата се случват трудно? Какво ни липсва? Разполагаме ли с необходимите условия, климат и ресурси за икономическа промяна на държавата ни?

България и Румъния са членове на Европа от 1 януари 2007 година. Датата на присъединяването на България към ЕС е една от най-важните дати в новата история на България. Една дата, която крие желанието на хората за промяна и мечтите на хиляди Българи за една нова ера в развитието ни като нация.

За всяка значима промяна днес на първо място са необходими първо разработени възлови проекти и на второ място е необходимо финансиране.

Источник: http://insideurope.eu/taxonomy/term/35

По официални статистически данни на Европейската комисия в периода от 2007 до 2013, България е усвоила бюджет от близо 7,6 милиарда евро, a Румъния – 23 милиарда евро. България е акумулирала близо три пъти по-малко бюджет в сравнение с Румъния (близо 1,08 милиарда евро на година са усвоените средства за България сравнено с 3,28 милиарда на година за Румъния). Безспорно и с право може да отчетем, че ако Румъния би „спала” и се намира в състояние на кома от 5 години, или просто като държава беше се присъденила в Евросъюза през 2011 година, тя технически би усвоила бюджет сравним с нашият бюджет от 7,6 милиарда евро акумулиран от България за 7 години. Много хора биха казали, че през това време България е минала през управление на коалиции от няколко управляващи партии, логично е всичко това да се пиши като негатив на старото управление?

По официални статистически данни на Европейската комисия в периода 2014-2020 от Румъния има заявен бюджет малко над 40 милиарда евро срещу представени проекти, близо 15 милиарда евро заявен от България. Съотношението е близо 2,6 пъти по-малко за България. Безспорно е видимо, че до 2013 година България е усвоила три пъти по-малък бюджет от този на Румъния. След 2013 година в новият програмният период между 2014 и 2020 година има напредък и вече е планувано България да усвоява 2,6 пъти по-малък бюджет сравнен с нивото на усвояване на този отчетен за Румъния за периода 2007-2013.

Всеки средно интелигентен българин може да си отговори сам, дали този плануван „напредък” в новият програмен период е достатъчен за България и кога ние ще стигнем Румъния? Отделен въпрос в които не искаме да задълбочаваме, какво е процентното усвояване на плануваните бюджети от България и в Румъния? Също не искаме да задълбочаваме със сравнение на нашият бюджет, с този на Полша, която е една от държавите първенците по усвояване на Евро средства. Безспорно е, че днес България, Румъния и Полша са равноправни членове на Евро съюза.

Ето някои официални статистически икономически данни на Световната банка в отпуснати от тях средства за проекти към държави и брой реализирани проекти.

  • Реализирани проекти на Румъния  до 2015 година: 118 проекта
  • Реализирани проекти на България до 2015 година: 54 проекта

Источник Световната Банка: /http://www.vsemirnyjbank.org/projects/search?lang=ru&searchTerm=&countrycode_exact=BG/

Интересен размисъл при внимателно разглеждане на статистическите данни будят следните факти:

  • След 2010 година България технически не е получавала средства в ниско лихвен заем от Световната Банка. Защо? Явно не са ни трябвали?
  • Румъния за 2012 година е получела ниско лихвен заем от Световната Банка в сума общо от над 1,8 милиарда евро, България в сума нула евро. Защо?
  • Румъния през 2014 година е получела ниско лихвен заем от Световната Банка в сума общо от над 1,37 милиарда евро, България пак в сума нула евро. Защо?

Источник Световната Банка: /http://www.vsemirnyjbank.org/projects/search?lang=ru&searchTerm=&countrycode_exact=RO/

При внимателно изследване и разглеждане на реализираните проекти от Румъния между 2012 и 2014 година се вижда, че много от реализираните проекти са със значим принос- като проекта за реформи в съдебната и изпълнителната власт в Румъния са финансирани основно чрез заемите от Световната Банка. За 2012 година заема за реформи в съдебната власт е бил за над 400 милиона евро.

Всички тези данни са публични и всеки гражданин с достъп до Интернет, може да разгледа и да направи сам допълнителни анализи на изнесените статистически данни от нас.

Не бихме искали да изказваме официално тълкуване в становище по изнесените данни, но определено е видимо, че причините в изоставането на България спрямо Румъния: Не зависят от типа управляваща партия или коалиция. Определено основните причини са, че в Румъния за разлика от България има екипност и най-важното желание да бъде променена държавата, чрез разработка на нови множество проекти социални и инфраструктурни. В България, вероятно тази „екипност” в управлението се свежда само и единствено с извършена определен обем „дейност” за запазване на статуквото с цел поддържане на модела управление или просто реализация на проекти без видима икономическа обосновка и последваща доходност в брутният продукт на държавата в приход или в икономически растеж.

Не можем да отречем, че нищо не се прави в България – Не, напротив очевидно е това, че все нещо се прави в България: Но тази „обем дейност” е три пъти по-малка в обема си сравнена с тази в Румъния според всички официални статистически данни на Европейската Комисия и Световната банка.

Бихме искали да получим отговор на следният въпрос: Какъв значим инфраструктурен проект в България е реализиран през последните 10 години с планувана възвращаемост на инвестицията над 5% (ROI) за проекти на сума над 100 милиона евро?

Нов Проект «Интерактивна карта на проблеми» в България – 112.E-Democracy.BG

Стартиран нов авторски проект „Електронен Парламент“ в Мрежа Е-Демокрация България, с партьори BG.TAMPERS.EU Професионална мрежа –http://bg.tampers.eu/, будни граждани, ИТ и други експерти – без държавно финансиране. 

Сайт на проекта: http://112.e-democracy.bg/city/варна

Готова концепция – ВАРНА Монорелсова Транспортна Система (VMTS) – Монорелсова железница

Проектна мисия: „Варна Монорелсова Транспортна Система – Железница (VMTS)“ е проект за първата монорелсова железница в България. На база експертно проучване това е единственото /транспортно инженерно решение/ за решение на трафика в град Варна.
Проекта е авторска разработка на екипа: E-Democracy.BG, експертен колектив – Ремтехстрой Груп – www.remtechstroy.eu и колектив архитекти, финансиран изцяло от частен инвеститор – Project Management and Invest LLC. Към момента е разработен като окончателно завършена концепция още 2014 година. Започнат бизнес план и съгласувано строителство в сума на инвестиция с ROI=8%.
ДАТА НА ЗАВЪРШВАНЕ /ЕТАП 1- ПРОУЧВАНЕ , ИЗГОТВЯНЕ ИДЕЕН ПРОЕКТ И НАМИРАНЕ НА ИНВЕСТИТОРИ/1-04-2014 (Налични 1 инвеститор и 2 мега компания заявила интерес за участие)“ 
Екип Мрежа Е-Демокрация България, http://e-democracy.bg

Сайт на проекта: http://www.tampers.eu/super_varna/

<Допълнителна информация за проекта>

Varna Ocean Dome – Aквапарк с изкуствен плаж в град Варна – Под Проект „СУПЕР ВАРНА 2020″

„Март 2014 – година завършена авторска концепция проект Varna Ocean Dome – Aквапарк с изкуствен плаж в град Варна. Напълно готов 200 листа бизнес план и съгласувано строителство в сума на инвестиция с ROI=15%.“ – Екип Мрежа Е-Демокрация България, http://e-democracy.bg

Сайт на проекта: http://www.tampers.eu/super_varna/

<Допълнителна информация за проекта>

Проект №1 & №2 Пристанище Варна = 3 в 1 „Дълбоководен терминал & Шлюз & Mост” – Под Проект „СУПЕР ВАРНА 2020″

„Март 2013 – Заявено намерение за участие на Норвежки мега строителен международен консорциум, който разполага с опита в реализация на инфраструктурно съоръжение съгласно ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ПРОЕКТ „Проект Пристанище Варна = 3 в 1 „Дълбоководен терминал & Шлюз & Mост”“ във Варна с цел стартиране на проекта и кандидатстване по програма програма Trans-European Transport – TEN-T. Подобен проект вече е реализиран в Европа чрез финасиране по програма Trans-European Transport – TEN-T. Стройтелството е стартирано в средата на 2012 година и завършено напълно края на 2014 година. Между 2014 г. и 2020 г., MAP (Многогодишните работни програми) ще бъдат разпределени между € 20 и € 21.000 милиарда (или 80% – 85% от общия бюджет).“ – Екип Мрежа Е-Демокрация България, http://e-democracy.bg

Сайт на проекта: http://e-democracy.bg/index.php/panorama/super-varna/

 

Начало на Нов Проект Супер Варна 2020 {E-Democracy.BG&REMTECHSTROY}

Старт на проекта Супер Варна 2020 и създаване на авторски екип за развойна дейност при налично частно финансиране за създаване на идеен проект и пред проектна документация под проекти.

Информация за проекта: http://e-democracy.bg/index.php/portfolio/super2020/

Сайт на проекта: http://e-democracy.bg/index.php/panorama/super-varna/