НПО ”Бъдеще за Варна” търси OБЩИНА/Град/ ПАРТНЬОР за реализация проект Smart City™ «Traffic» /Интелигентна Транспортна Система за оптимизация на движението на транспортни средства/ в градовете с голям трафик при 100% безвъзмездно финансиране по ОП HORIZON 2020 – (мярка 2.3.1.) INDUSTRIAL LEADERSHIP.

Обща цел: Изграждане на Smart City™ Traffic: Интелигентна Транспортна Система за оптимизация на движението на транспортни средства. "Безспорно, един от важните компоненти на  Smart City™ т.н. „Умен Град” е интелигентната транспортна система, която оптимизира движението на транспортни средства изобразявайки пътната обстановка в реално време на информационните панели, разположени по улиците или на смартфоните на гражданите, подсказвайки оптимални  маршрути, задръствани

Read More

НПО ”Бъдеще за Варна” търси OБЩИНА ПАРТНЬОР за реализация проект Smart City™ «Air@Noise Monitoring» (Интелигентна Система за Анализ на Качество на въздуха@Шум Мониторинг) в градовете при 100% безвъзмездно финансиране по ОП “Околна среда” 2014-2020 отворена до 31 март 2018 година!

Обща цел: Мониторингът на нивата на замърсяване в градове е от ключово значение, за да се осигури адекватна информация на гражданите и да предприемат превантивни действия. Световната здравна организация (СЗО) установява, че “околната среда” е основен фактор за здравето, отговорен за почти 20% от всички смъртни случаи в Европейския съюз. Много от градовете в Европейския съюз (ЕС) са изложени на въздух, превишаващ пределните стойности посочени от СЗО за

Read More

НПО ”Бъдеще за Варна” търси OБЩИНА ПАРТНЬОР за реализация проект Smart City™ «Urban Risk Floods» (Интелигентна Система за Контрол на Наводнения /Риска/ в градовете при 100% безвъзмездно финансиране по ОП “Околна среда” 2014-2020 отворена до 1 октомври 2018 година!

Наводненията като  бедствия е трудно да се предвидят или да се оцени къде точно има риск от наводнения, тъй като за това до голяма степен зависи от локализирани повреди в градската инфраструктурата. Жителите се уведомяват взаимно - неформални разговора, който  са често срещани по протежение на пътя на наводнението - предупреждение за наводнения идва отдолу по веригата. В много от тях използват Twitter и Facebook да споделят, когато има наводнения. За да получите достъп и събиране на тази информация за определен район, предлагаме използването на Smart City™ Urban Risk Floods (Интелигентна Си

Read More

НПО”Бъдеще за Варна” търси OБЩИНА ПАРТНЬОР за реализация иновационен проект Smart City™ «е-Община» (Електронна Община) при 100% безвъзмездно финансиране по мярка H2020-EU.3.6. отворена до 13 март 2018 година!

Мисия: „Иновационният проект „e-Общини“ (електронни общини) на НПО „БВ” има за цел да изгради напълно интегрирана и  ефективна общинска администрация в полза на потребители: - граждани, - юридически лица, - неправителствени организации, - общински и други подразделения към общините в България.        Всяка община партньор по проекта получава възможност за реализация или в надграждане на своя пълноценна и напълно действаща електронна община т.н. «Е-Община» в реализирани възможности: - за администрация и разпределение на потока постъпващата информация; - в избор на общ

Read More

Cugetliber.ro – Румъния смята да инвестира още 647 млн.евро в Пристанище Констанца до 2020 година чрез ОП(ЕС)

Национална компания "Mорските пристанища администрация" Констанца (Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" Constanta) и Национална компания "Mорските пристанища администрация" Румъния (ACN Administrația Canalelor Navigabile) официално обявиха какви инвестиции заявяват и ще реализират с финансиране по Оперативни Програми до 2020 година в пристанище Констанца за над 647 млн.евро: ■ година 2017 – 79 080 318 евро; ■ година 2018 - 177 214 805 евро; ■ година 2019- 191 768 371 евро; ■ година 2020- 199 296 507 euro. За какво ще бъдат инвестирани в пристанище Констанца:  създаване

Read More