На 14 юни 2017 година в Областна администрация Варна официално пред г-н Ангел Забуртов, генерален директор на ДП „Пристанищна инфраструктура” бяха презентиран проекти на НПО ”Бъдеще за Варна”

На 14 юни 2017 година в Областна администрация Варна официално пред г-н Ангел Забуртов, генерален директор на ДП „Пристанищна инфраструктура” бяха презентирани от инж.Дойчин Ников проекти на НПО”Бъдеще за Варна”: Български Логистичен Коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа) – EU Gateway или EGP от конкретни подпроекти: Проект “Логистичен и Реeкспорт Хъб за Централна и Източна Европа - Bulgarian Gateway” в региона на град Варна и пристанище Варна Европейски Внос-Износ Експо Комплекс Варна /Фериботен Комплекс/

Писмо до г-н Иван Портних – кмет на Община Варна за съгласуване на работна среща в Община Варна във връзка с отправени конкретни предложения от НПО”БВ” за реализация на проекти в град Варна и региона с изцяло външно и Европейско финансиране (ЕС).

Писмо до г-н Иван Портних - кмет на Община Варна за съгласуване на работна среща в Община Варна във връзка с  отправени конкретни предложения от НПО”БВ” за реализация на проекти в град Варна и региона с изцяло външно и Европейско финансиране (ЕС). П И С М О ДО:  Г-н Иван Портних - Кмет на Община Варна  Член на УС на Асоциацията на Българските черноморски общини (АБЧО) От: Инициативен комитет към Националното сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Бъдеще за Варна“, с адрес: гр

На 19 април 2016 година в Технически университет – Варна беше извършена презентация на проекти на Национално сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Бъдеще за Варна”

На 19 април 2016 година в Технически университет – Варна  беше извършена презентация на проекти на  Национално сдружение с нестопанска цел в обществена полза  „Бъдеще за Варна” от г-н Дойчин Ников: Мега Проект „СУПЕР ВАРНА 2025“ с ROI = над 15,7% – Авторска концепция за трансформиране на гр. Варна и област в съвременен международен мегаполис, безмитна европейска търговска мега-зона и атрактивна международна туристическа дестинация за целогодишен туризъм и бизнес в рамките на 7 години; „Европейски Експо Център Варна – Фериботен комплекс & Логистичен Хъб“ за

Писмо отговор на г-н Иван Портних – кмет на град Варна в заявена готовност за разглеждане на всяко предложение по отворена конкретна схема за кандидатстване по ОП (ЕС), както за участие в евентуални разговори с потенциални инвеститори, проявили интерес към проекти на НПО„Бъдеще за Варна”.

Писмо отговор на г-н Иван Портних – кмет на град Варна в заявена готовност за разглеждане на всяко предложение по отворена конкретна схема за кандидатстване по ОП (ЕС), както за участие в евентуални разговори с потенциални инвеститори, проявили интерес към проекти на НПО„Бъдеще за Варна”. Рег.№: РД16024790ВН_001ВН  Дата: 13.03.2017 ДО ИНЖ. ДОЙЧИН НИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НПО „БЪДЕЩЕ ЗА ВАРНА" КВ. „ТРОШЕВО", БЛ.15, ВХ.В, АП.40  ГР. ВАРНА УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОВ,

Отворено писмо от Национално сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Бъдеще за Варна” към г-н Иван Портних – кмет на град Варна

Отворено писмо от  Национално сдружение с нестопанска цел в обществена полза   „Бъдеще за Варна” към г-н Иван Портних - кмет на град Варна. ОТВОРЕНО ПИСМО ДО КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА От: НПО „Бъдеще за Варна“, с адрес: гр.Варна, кв. „Трошево”, бл.15, вх.В, ап.40, тел.0888****, представлявано от председателя му инж. Дойчин Ников Относно: Становище на кмета на гр.Варна в отговор на направено предложение във вид на презентация на МЕГА Проект „СУПЕР ВАРНА 2025” с ROI (Възвращаемост на инвестиция) = над 15,7%.