Видео презентация на Проект “Логистичен и Реeкспорт Хъб за Централна и Източна Европа – Bulgarian Gateway” на КЧИЗ, Нов Логистичен Коридор на България: Азия-Варна-Шумен-Разград-Русе-СEЕ на СНЦ „Клъстер Черноморска Икономическа Зона“ (КЧИЗ)

Проектна мисия: "При реализация на проекта «Български Логистичен Коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа)» – EU Gateway или EGP проект се планува да се пренасочи през България голяма част от съществуващите и бъдещите международните търговски потоци от Азия и Близкия Изток към Централна и Източна Европа в обем от над 300 милиарда $ за една година. Според оценките най-малко 3-4% от тези потоци ще бъде трансформирани при изграждане на Реекспортен Хъб в региона на град Варна. Очаквани допълнителни приходи в БВП са в размер 3.975 милиарда долара и в държавния бюджет

Read More

Smart City™ project: eCity@ eMunicipality with the realization of the Smart concept (e-City) + e-Municipality through funding under URBACT III, H2020, mySMARTLife or etc. EU project.

Smart City ™ project: eCity @ eMunicipality with the realization of the Smart concept e- (City) + e- (Municipality) through funding under URBACT III, H2020-EU.3.6. – SOCIETAL CHALLENGES and through other Operational Programs 2013-2020 Black Sea Economic Zone Cluster (BSEZC) are looking for partners and beneficiaries of municipalities to implement the project "Smart City ™ project: eCity @ eMunicipality with the realization of the Smart concept e- (City) + e- (Municipality) " or under the projects in a given city of Europe for contact:

Read More

НПО ”Бъдеще за Варна” търси OБЩИНА/Град/ ПАРТНЬОР за реализация проект Smart City™ «Traffic» /Интелигентна Транспортна Система за оптимизация на движението на транспортни средства/ в градовете с голям трафик при 100% безвъзмездно финансиране по ОП HORIZON 2020 – (мярка 2.3.1.) INDUSTRIAL LEADERSHIP.

Обща цел: Изграждане на Smart City™ Traffic: Интелигентна Транспортна Система за оптимизация на движението на транспортни средства. "Безспорно, един от важните компоненти на  Smart City™ т.н. „Умен Град” е интелигентната транспортна система, която оптимизира движението на транспортни средства изобразявайки пътната обстановка в реално време на информационните панели, разположени по улиците или на смартфоните на гражданите, подсказвайки оптимални  маршрути, задръствани

Read More

НПО ”Бъдеще за Варна” търси OБЩИНА ПАРТНЬОР за реализация проект Smart City™ «Air@Noise Monitoring» (Интелигентна Система за Анализ на Качество на въздуха@Шум Мониторинг) в градовете при 100% безвъзмездно финансиране по ОП “Околна среда” 2014-2020 отворена до 31 март 2018 година!

Обща цел: Мониторингът на нивата на замърсяване в градове е от ключово значение, за да се осигури адекватна информация на гражданите и да предприемат превантивни действия. Световната здравна организация (СЗО) установява, че “околната среда” е основен фактор за здравето, отговорен за почти 20% от всички смъртни случаи в Европейския съюз. Много от градовете в Европейския съюз (ЕС) са изложени на въздух, превишаващ пределните стойности посочени от СЗО за

Read More

НПО ”Бъдеще за Варна” търси OБЩИНА ПАРТНЬОР за реализация проект Smart City™ «Urban Risk Floods» (Интелигентна Система за Контрол на Наводнения /Риска/ в градовете при 100% безвъзмездно финансиране по ОП “Околна среда” 2014-2020 отворена до 1 октомври 2018 година!

Наводненията като  бедствия е трудно да се предвидят или да се оцени къде точно има риск от наводнения, тъй като за това до голяма степен зависи от локализирани повреди в градската инфраструктурата. Жителите се уведомяват взаимно - неформални разговора, който  са често срещани по протежение на пътя на наводнението - предупреждение за наводнения идва отдолу по веригата. В много от тях използват Twitter и Facebook да споделят, когато има наводнения. За да получите достъп и събиране на тази информация за определен район, предлагаме използването на Smart City™ Urban Risk Floods (Интелигентна Си

Read More