НПО „Бъдеще за Варна” получи официално заявена подкрепа от Областна администрация Варна за пет свой авторски проекта – стратегически за град Варна и за област Варна.

След успешна проведена презентация от авторски екип и дискусия в Областна администрация Варна пред областният управител, екип експерти на областта и главният архитект на Община Варна г-н Виктор Бузев, Националното сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Бъдеще за Варна“ получи официално заявена подкрепа от Областна администрация Варна и от областният управител г-н Стоян Пасев за пет стратегически проекта за град Варна и област Варна:

Read More

Стартира нов проект «е-Общини» на НПО „БВ“ – Електронни Общини ключов агент на мрежовото общество и интегрирани портали на електронното правителство (е-правителство) в България.

Стартира нов проект «е-Общини» на НПО "БВ" - Електронни Общини ключов агент на мрежовото общество  и интегрирани портали на електронното правителство (е-правителство) в България. В повечето случаи липсва разбирането, че електронно правителство или електронна община не означава просто да се направи сайт на дадена общината или да се отвори гише в нея. Е-Община (еОбщина) не означава и група сайтове просто предлагащи документация и информация. Порталите също не могат да са е-Община (електрони общини).

Read More

Професионална реализация на съвместни проекти по изпълнение на обществени и експертни дейности в обществена полза – НПО „БВ“.

Националното сдружение с нестопанска цел в обществена полза НПО "Бъдеще за Варна" и екип водещи експерти с дългогодишен опит по международни проекти,  предлага на общини, държавни структури и неправителствените организации - партньорство и експертни дейности по: - съвместно изпълнение; - осъществяване на съдействие; - координация във функция на водещ партьор и/или под партьор; - подг

Read More

Националното сдружение с нестопанска цел в обществена полза ”Бъдеще за Варна” (БВ) – търси ПАРТНЬОРИ и УЧАСТНИЦИ за реализация на е-Демокрация т.н. действаща електронна демокрация и е-демократична мрежа във вашият град!

Националното сдружение с нестопанска цел в обществена полза ”Бъдеще за Варна” (БВ) търси ПАРТНЬОРИ и УЧАСТНИЦИ в подпроекта Мрежа Е-Демокрация България «Интерактивна карта на проблеми» за град София на адрес:

Read More

Целта е пристанище Варна да стане логистичен хъб на Черно море, Ангел Забуртов, генерален директор на ДП”ПИ”, 13.06.2016 година в-к ”Черно море”

Понеделник I 13.06.2016 г. страница 5 I ЧЕРНО МОРЕ, МОРСКИ БИЗНЕС Ангел Забуртов, генерален директор на ДП „Пристанищна инфраструктура": Целта е пристанище Варна да стане логистичен хъб на Черно море Търсим възможност за реализация на проекта за нов интермодален терминал по плана „Юнкер", след няколко седмици той ще бъде представен и на TEN-T Days 2016 в Ротердам, Холандия, твърди шефът на ДППИ СТЕФАН ДЕНКОВ Обявената от Държавно предприятие „Пристани

Read More