Писмо отговор на г-н Иван Портних – кмет на град Варна в заявена готовност за разглеждане на всяко предложение по отворена конкретна схема за кандидатстване по ОП (ЕС), както за участие в евентуални разговори с потенциални инвеститори, проявили интерес към проекти на НПО„Бъдеще за Варна”.

Писмо отговор на г-н Иван Портних – кмет на град Варна в заявена готовност за разглеждане на всяко предложение по отворена конкретна схема за кандидатстване по ОП (ЕС), както за участие в евентуални разговори с потенциални инвеститори, проявили интерес към проекти на НПО„Бъдеще за Варна”. Рег.№: РД16024790ВН_001ВН  Дата: 13.03.2017 ДО ИНЖ. ДОЙЧИН НИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НПО „БЪДЕЩЕ ЗА ВАРНА" КВ. „ТРОШЕВО", БЛ.15, ВХ.В, АП.40  ГР. ВАРНА УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОВ,

Read More

Мрежа е-Демокрация България & НПО „БВ“: Как да осъвременим демокрацията в епохата на интернет? {http://112.e-democracy.bg}

Пиа Мансини и колегите й са хората, които решават да осъвременят демокрацията в Аржентина и извън нея. Чрез общодостъпна мобилна платформа те целят да привлекат гражданите в законодателния процес и да излъчат кандидат-политици, готови да чуят гласа на народа. Първата крачка в М

Read More

Отворено писмо от Национално сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Бъдеще за Варна” към г-н Иван Портних – кмет на град Варна

Отворено писмо от  Национално сдружение с нестопанска цел в обществена полза   „Бъдеще за Варна” към г-н Иван Портних - кмет на град Варна. ОТВОРЕНО ПИСМО ДО КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА От: НПО „Бъдеще за Варна“, с адрес: гр.Варна, кв. „Трошево”, бл.15, вх.В, ап.40, тел.0888****, представлявано от председателя му инж. Дойчин Ников Относно: Становище на кмета на гр.Варна в отговор на направено предложение във вид на презентация на МЕГА Проект „СУПЕР ВАРНА 2025” с ROI (Възвращаемост на инвестиция) = над 15,7%.

Read More

НПО „Бъдеще за Варна”, Анализ -04/ноември 2016 = Нужен ли е дълбоководен терминал в порт Варна? Гласували: • За, 27 гласа /17 – Експерта; 6 – Инвеститора, СИР, МРРБ и Областна администрация!/; • Въздържали се?, 5 гласа / ДП”ПИ”, МТ и Кмет Варна?/; • Против? Правителство на България?

НПО „Бъдеще за Варна”, Анализ -04/ноември 2016 = Нужен ли е дълбоководен терминал в порт Варна? Гласували: • За: 27 гласа /17 – Експерта;  6 – Инвеститора, СИР, МРРБ и Областна администрация/; • Въздържали се: 5 гласа / ДП”ПИ”, МТ и кмет Варна?/; • Против? Правителство на България? ДП”ПИ” - Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура МТ - Министерство на транспорта СИР - Регионалния съвет за развитие (РСР) в Североизточен район (СИР) МРРБ - Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Read More

На 28 октомври 2016 година във ВВМУ „Никола Й. Вапцаров” беше извършена презентация на проекти от Национално сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Бъдеще за Варна”

На  28 октомври 2016 година във ВВМУ „Никола Й. Вапцаров” беше извършена презентация на проекти от  Национално сдружение с нестопанска цел в обществена полза  „Бъдеще за Варна”. На 28 октомври 2016 година във ВВМУ „Никола Й. Вапцаров” беше извършена презентация на проекти от Национално сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Бъдеще за Варна”: 1) Мега Проект „СУПЕР ВАРНА 2025“ с ROI = над 15,7% – Авторска концепция за трансформиране на гр. Варна и област в съвременен международен мегаполис, безмитна европейска търговска мега-зона и атрактивна международ

Read More