Анализ на причини за изоставането на България спрямо Румъния – Сгрешен модел на управление или нужда от промяна на мисленето ни?

Безспорен и видим е напредъка на Румъния днес. Като близка наша съседка, членка на Европа, България би трябвала да свери своят часовник и да установи причините за видимите промени там и видимото изоставане на България във много възлови сектори. Всяко постижение и напредък без значение в кой отрасъл, днес е функция на екипна работа, вяра, желание и усърдна работа, това е на теория. Ще направим съпоставка на важни икономически данни между България и Румъния от членството ни в Европа, за да намерим отговори заедно на много въпроси, които би трябвало да

Read More

Нов Проект «Интерактивна карта на проблеми» в България – 112.E-Democracy.BG

Стартиран нов авторски проект "Електронен Парламент" в Мрежа Е-Демокрация България, с партьори BG.TAMPERS.EU Професионална мрежа –http://bg.tampers.eu/, будни граждани, ИТ и други експерти – без държавно финансиране.  Сайт на проекта: http://112.e-democracy.bg/city/варна

Read More

Нов Проект Електронен Парламент {Parlament.E-Democracy.BG}

Стартиран нов авторски проект "Електронен Парламент" в Мрежа Е-Демокрация България, с партьори BG.TAMPERS.EU Професионална мрежа –http://bg.tampers.eu/, будни граждани, ИТ и други експерти – без държавно финансиране.  Сайт на проекта: http://e-democracy.bg/index.php/portfolio/super2020/

Read More

Готова концепция – ВАРНА Монорелсова Транспортна Система (VMTS) – Монорелсова железница

Проектна мисия: "Варна Монорелсова Транспортна Система - Железница (VMTS)" е проект за първата монорелсова железница в България. На база експертно проучване това е единственото /транспортно инженерно решение/ за решение на трафика в град Варна. Проекта е авторска разработка на екипа: E-Democracy.BG, експертен колектив – Ремтехстрой Груп – www.remtechstroy.eu и колектив архитекти, финансиран изцяло от частен инвеститор – Project Management and Invest LLC. Към момента е разработен като окончателно завършена концепция още 2014 година. Започнат биз

Read More