Официално събитие на Национално сдружение в обществена полза „Клъстер Черноморска Икономическа Зона“ (КЧИЗ)

Национално сдружение в обществена полза „Клъстер Черноморска Икономическа Зона“ (КЧИЗ) организира ОФИЦИАЛЕН КОКТЕЙЛ  който се проведе на 7 декември 2017 година, четвъртък, от 13:00 до 15:00 часа в ресторант „Камелия“, гр.Варна Официално събитие на Национално сдружение в обществена полза „Клъстер Черноморска Икономическа Зона" (КЧИЗ): 1) Официално обявяване на създаденият „КЛЪСТЕР ЧЕРНОМОРСКА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА“ (с решение на 02.11.2017 от Варнески Окръжен Съд, ф.д. 86/2017) – цели, задачи и учредители с Председател инж. Дойчин Ников. 2) Обявяване на възможностите за кандидатстване по предстоящи програми през 2018 г. за трансгранично сътрудничество (Interreg и др.) и регионално развитие по реализация на важни инфраструктурни проекти на КЧИЗ в Области Варна, Шумен, Разград и Русе (Проект “Логистичен Реeкспорт Хъб за Централна и Източна Европа - Bulgarian Gateway” - Нов Логистичен Коридор на България: Азия-Варна-Шумен-Разград-Русе-СЕЕ. 3) Официално връчване на благодарствени писма на областните управители на Област Варна – г-н Стоян Пасев, на Област Шумен – проф. Стефан Желев и Област Разград – г-н Гюнай Хюсмен - за официално заявената подкрепа към важни инфраструктурни и социално значими проекти, както и в оказана подкрепа към КЧИЗ. 4) Официално връчване на грамоти на почетни членове (нови) на КЧИЗ. 5) Официални исказвания в привествие от официални лица и гости от България - г-н Галин Григоров - областен управител на Област Русе, г-н Красивим Кирилов - областен управител на Област Добрич, Румъния и Катар.

Leave a Reply