Проект на СНЦ“КЧИЗ“ за изграждане на логистичен и реекспортен хъб за Централна и Източна Европа бе представен пред Областния съвет за развитие в Добрич, съобщи пресцентърът на областната управа.

Национално сдружение в обществена полза „Клъстер Черноморска Икономическа Зона“ (КЧИЗ) и Национално сдружение в обществена ползац"Бъдеще за Варна" (учредител на СНЦ"КЧИЗ") представеха пред Областния съвет за развитие в Добрич - Проект за изграждане на логистичен и реекспортен хъб за Централна и Източна Европа   Проектът, който е подготвен от националното сдружение с нестопанска цел в обществена полза "Клъстер Черноморска икономическа зона", предвижда изграждане на експоцентрове, бизнес инкубатори, индустриални паркове и икономически зони. В рамките на проекта се предлага в Добрич да бъде създаден интермодален терминал на територията на бившето военно летище край града, информират от пресцентъра. Председателят на сдружението инж. Дойчин Ников е посочил, че с проекта се цели привличане на инвеститори от Китай, Хонконг, Тайланд, Казахстан и Турция. Според Ников с преките чужди инвестиции ще се повиши икономическия растеж на региона като пристанищната и железопътната инфраструктура трябва да се модернизират, както и да се изгради съвременна пътна връзка Варна-Русе. Изграждането на общ регионален клъстер по подобие на Тракийската икономическа зона ще привлече инвеститори и ще насърчи икономическото развитие на Североизточния и Северния централен район за планиране, е коментирал на срещата областният управител на Добрич Красимир Кирилов." http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1723284     https://www.facebook.com/BSEZCluster/posts/166002634165471 https://www.facebook.com/BSEZCluster/posts/166019047497163   https://www.facebook.com/BSEZCluster/posts/168410893924645

Tags:

    Bookings:

    Online bookings are not available for this event.

Leave a Reply