В Областна администрация Варна официално беше представен „Проект за Регионален център по бедствия и аварии“ на СНЦ “КЧИЗ“

В Областна администрация Варна на 13.03.2018 официално беше представен "Проект за Регионален център по бедствия и аварии" на СНЦ “КЧИЗ“ Присъстваха:

  • Г-н Стоян Пасев - областен управител на ОБЛАСТ ВАРНА
  • Инж. Дойчин Ников – Председател на Национално сдружение с нестопанска цел в обществена полза “Клъстер Черноморска Икономическа Зона”, Член на УС.
  • Проф. к.т.н. инж. Николай Ников – Член на УС, СНЦ "КЧИЗ"
  • Инж. Борислав Ников – Член на УС, СНЦ "КЧИЗ" и на НПО ”Бъдеще за Варна”
  • Директор „Връзки с обществеността“ на СНЦ"КЧИЗ" и други лица.

Leave a Reply