НПО „Бъдеще за Варна” получи от г-н Иван Портних – кмет на град Варна официално заявена готовност за разглеждане на всяко предложение по отворена конкретна схема за кандидатстване по ОП (ЕС), както за участие в евентуални разговори с потенциални инвеститори, проявили интерес към проекти на НПО„Бъдеще за Варна”.

НПО „Бъдеще за Варна” получи от г-н Иван Портних – кмет на град Варна официално заявена готовност за разглеждане на всяко предложение по отворена конкретна схема за кандидатстване по ОП (ЕС), както за участие в евентуални разговори с потенциални инвеститори, проявили интерес към проекти на НПО„Бъдеще за Варна”. <подробности>

Leave a Reply