НПО ”Бъдеще за Варна” търси OБЩИНА/Град/ ПАРТНЬОР за реализация проект Smart City™ «Traffic» /Интелигентна Транспортна Система за оптимизация на движението на транспортни средства/ в градовете с голям трафик при 100% безвъзмездно финансиране по ОП HORIZON 2020 – (мярка 2.3.1.) INDUSTRIAL LEADERSHIP.

Обща цел: Изграждане на Smart City™ Traffic: Интелигентна Транспортна Система за оптимизация на движението на транспортни средства.

„Безспорно, един от важните компоненти на  Smart City™ т.н. „Умен Град” е интелигентната транспортна система, която оптимизира движението на транспортни средства изобразявайки пътната обстановка в реално време на информационните панели, разположени по улиците или на смартфоните на гражданите, подсказвайки оптимални  маршрути, задръствания, ПТП, улици в ремонт и предоставяйки други полезни функции.
Проекта ще даде чрез исталиране на App (приложение) на смартфона, всеки потребител да докладвате катастрофи, полицейски постове, дупки, ремонти и други опасности, които виждате на пътя, да получавайте сигнали по маршрута си за задръстване в даден град, област или да намерите най-евтината бензиностанция, съобщена от общността.“
НПО”Бъдеще за Варна”

Авторски екип НПО „Бъдеще за Варна“
(*) Информaция за проекта: http://e-democracy.bg/index.php/portfolio/air/

НПО ”Бъдеще за Варна” търси OБЩИНА/Град/ ПАРТНЬОР за реализация проект Smart City™ «Traffic» /Интелигентна Транспортна Система за оптимизация на движението на транспортни средства/ в градовете с голям трафик при 100% безвъзмездно финансиране по ОП HORIZON 2020 – (мярка 2.3.1.) INDUSTRIAL LEADERSHIP.

Намалете задръстването в трафика на града с 15-20% и вредните емисии от транспорта с до 25% благодарение на Smart City™ «Traffic» – Доказано решение в Европа, Турция и САЩ!

ЗА ИНФОРMАЦИЯ: +359-878-420207