«Интерактивна карта на проблеми» в България – 112.E-Democracy.BG

Проекта на E-Democracy.BG «Интерактивна карта на проблеми» в България в достъпна и визуална форма визуализира наличните проблеми и нарушения в конкретен регион, или град, или в цяла България въведени от засегнати граждани. Например: нарушения на обществения ред и правилата за движение по пътищата. Благодарение на внедрените елементите за статистика, оценка и управление, ще може да се извършва мониторинг за новите нарушения или коригираните проблеми, и да се правят комплексни изводи за дейността и бездействието на компетентните органи.
При необходимост: при бездействие, неотстраняване на проблема или незадоволително решение по оценка на автора и/или гражданите поддръжници, ще може да се подаде жалба и до по висша инстанция. Компетентните органи регистрирани партньори по отстраняване на проблемите в проекта, получават рейтинг точки съгласно гражданска оценка за всеки отстранен проблем и същевременно участват в обща класация на „2015 ТОП Партньор E-Democracy.BG“.

Сайт на проекта: http://112.e-democracy.bg/city/варна

<Допълнителна информация за проекта>

Проект Е-Парламент – Под Проект E-Democracy.BG

Проектна мисия: „Изграждане чрез обществено обсъждане и реализиране на най-ефективната форма на участие на гражданите и експерти в създаваните и обсъжданите нови законопроекти, или създаване на обществено-експертен е-парламент /електронен парламент/ генериращ законопроекти, предложения и законодателни инициативи към Народно събрание на Република България при гарантирана широка обществена подкрепа и публичност“. Екип Мрежа Е-Демокрация България, http://e-democracy.bg

Сайт на проекта: http://parlament.e-democracy.bg

<Допълнителна информация за проекта>