Проект «е-Община» (Електронна Община) ключов агент на мрежовото общество и интегрирани портали на електронното правителство (е-правителство) в България

Мисия: „Иновационният проект „e-Общини“ (електронни общини) на НПО „БВ” има за цел да изгради напълно интегрирана и  ефективна общинска администрация в полза на потребители: – граждани, – юридически лица, – неправителствени организации, – общински и други подразделения към общините в България.
       Всяка община партньор по проекта получава възможност за реализация или в надграждане на своя пълноценна и напълно действаща електронна община т.н. «Е-Община» в реализирани възможности:
за администрация и разпределение на потока постъпващата информация;
в избор на обществени под партньори участници /като районни кметства, общински или други служби по интеграция/ по решение на значими обществени проблеми;
в избор от широк обем опции предлагани към потребителите на електрони услуги /готови възможности в интеграция към други електронни обществени. ведомствени и институционни платформи в България/.
Авторски екип НПО „Бъдеще за Варна“
(*) Информация за проекта: http://e-democracy.bg/index.php/portfolio/e-municipality/

ЗА ИНФОРMАЦИЯ: +359-878-420207

Проект «Български Логистичен Коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа)»

Проектна мисия: „При реализация на проекта «Български Логистичен Коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа)» – EU Gateway или EGP проект се планува да се пренасочи през България голяма част от съществуващите и бъдещите международните търговски потоци от Азия и Близкия Изток към Централна и Източна Европа в обем от над 300 милиарда $ за една година. Според оценките най-малко 3-4% от тези потоци ще бъде трансформирани при изграждане на Реекспортен Хъб в региона на град Варна. Очаквани допълнителни приходи в БВП са в размер 3.975 милиарда долара и в държавния бюджет с размер на 0,410 милиарда долара под формата на данъци, като ще се развият експортните дейности и реекспорта.  Допълнително, проектът ще доведе до подобряване на конкурентната позиция на българските фирми чрез намаляване на логистичните разходи с 10% и откриването на 48.000 работни места.“ Екип НПО „Бъдеще за Варна“ , http://e-democracy.bg

<подробности за проекта>

Проект «е-Общини» (Електронни Общини) – 112.E-Democracy.BG

„Проектът „e-Oбщини“ (електрони общини) има за цел изграждането на ефективна и прозрачна общинска администрация в полза на потребителите (граждани, юридически лица, неправителствени организации). Проекта ще даде възможност на всяка община партньор в проекта да реализира пълноценна електронна община т.н. «Е-Община» включващи: възможности в администрация, избор на обществени под партньори (участници – партньори, като районни кметства, общински и други служби) и избор на обем ползвани е-услуги, или обем ползвани готови възможности в интеграция към Мрежата Е-Демокр@ция България или към други електронни обществени, ведомствени и институционни платформи в България.
Проекта «Е-Община» ще обезпечи на гражданите и органите на местно самоуправление една обща «интегрирана точка за вход» т.н. интегрирана среда на електронно участие на гражданите при разработване и вземане на решения на органите на местно самоуправление, изпращане на декларации или заявления, жалби и предложения по текущи и перспективни въпроси за общинското самоуправление.“ Екип НПО „Бъдеще за Варна“ и Мрежа Е-Демокрация България, http://e-democracy.bg

(*) Тестов проект на е-Община: http://112.e-democracy.bg/author/obshinavarna/

«Интерактивна карта на проблеми» в България – 112.E-Democracy.BG

Проекта на E-Democracy.BG «Интерактивна карта на проблеми» в България в достъпна и визуална форма визуализира наличните проблеми и нарушения в конкретен регион, или град, или в цяла България въведени от засегнати граждани. Например: нарушения на обществения ред и правилата за движение по пътищата. Благодарение на внедрените елементите за статистика, оценка и управление, ще може да се извършва мониторинг за новите нарушения или коригираните проблеми, и да се правят комплексни изводи за дейността и бездействието на компетентните органи.
При необходимост: при бездействие, неотстраняване на проблема или незадоволително решение по оценка на автора и/или гражданите поддръжници, ще може да се подаде жалба и до по висша инстанция. Компетентните органи регистрирани партньори по отстраняване на проблемите в проекта, получават рейтинг точки съгласно гражданска оценка за всеки отстранен проблем и същевременно участват в обща класация на „2015 ТОП Партньор E-Democracy.BG“.

Сайт на проекта: http://112.e-democracy.bg/city/варна

<Допълнителна информация за проекта>

Проект Е-Парламент – Под Проект E-Democracy.BG

Проектна мисия: „Изграждане чрез обществено обсъждане и реализиране на най-ефективната форма на участие на гражданите и експерти в създаваните и обсъжданите нови законопроекти, или създаване на обществено-експертен е-парламент /електронен парламент/ генериращ законопроекти, предложения и законодателни инициативи към Народно събрание на Република България при гарантирана широка обществена подкрепа и публичност“. Екип Мрежа Е-Демокрация България, http://e-democracy.bg

Сайт на проекта: http://parlament.e-democracy.bg

<Допълнителна информация за проекта>

ВАРНА Монорелсова Транспортна Система (VMTS) – Монорелсова железница – Под Проект „СУПЕР ВАРНА 2020″

Проектна мисия: „Варна Монорелсова Транспортна Система – Железница (VMTS)“ е проект за първата монорелсова железница в България. На база експертно проучване това е единственото /транспортно инженерно решение/ за решение на трафика в град Варна.
Проекта е авторска разработка на екипа: E-Democracy.BG, експертен колектив – Ремтехстрой Груп – www.remtechstroy.eu и колектив архитекти, финансиран изцяло от частен инвеститор – Project Management and Invest LLC. Към момента е разработен като окончателно завършена концепция още 2014 година. Започнат бизнес план и съгласувано строителство в сума на инвестиция с ROI=8%.“ 
Екип Мрежа Е-Демокрация България, http://e-democracy.bg

Сайт на проекта: http://www.tampers.eu/super_varna/

<Допълнителна информация за проекта>

Varna Ocean Dome – Aквапарк с изкуствен плаж в град Варна – Под Проект „СУПЕР ВАРНА 2020″

Проектна мисия: „Varna Ocean Dome – Aквапарк с изкуствен плаж в град Варна“ включва реализация на АКВАПАРК С ИЗКУСТВЕН ПЛАЖ. Напълно готов 200 листа бизнес план и съгласувано строителство сума на инвестиция с ROI=15%. Това е основен и възлов под проект, който ще реализира 10.000-12.000 туристи на ден в град Варна – целогодишно. Отчитайки сезонността в 5-6 месеца възможности за плаж и слънце в региона, реалната инвестицията от реализацията на под проекта, косвено ще запълни 9.000 спални места дневно в технически не използвана леглова база, извън сезона от допълнителни 6-7 календарни месеца в град Варна и близките курорти.“ Екип Мрежа Е-Демокрация България, http://e-democracy.bg

Сайт на проекта: http://www.tampers.eu/super_varna/

<Допълнителна информация за проекта>

„Европейски Експо Център Варна – Фериботен комплекс“ – Под Проект „СУПЕР ВАРНА 2020″

Проектна мисия: „Европейски Експо Център Варна – Фериботен комплекс“ за внос и износ е проект за многофункционален и всеобхватна международна изложба център от висок стандарт. Това ще бъде най-мащабният и от най-висок в клас експо център в Европа и чиито съоръжения ще бъдат най-технологични и най-напреднали.
Комплекса ще бъде с най-съвременна архитектура, която ще съчетава хай-тек, интелигентно управление и екологична загриженост към природата – перфектно. Голяма част от нови и високо-развити технологии на международно ниво ще се прилага в неговата конструкция за първи път. Реализираните интелигентни, вентилационни и комуникационни системи ще бъдат на най-съвременно ниво на света. Голямата проектната височина на зали, етаж товароносимост и електрозахранване ще му позволява, да реализира такива специализирани изложби, като мащабни машини изложения, строителна техника и яхтени изложения, които имат стриктни изисквания към изложбени павилиони“. 
Екип Мрежа Е-Демокрация България, http://e-democracy.bg

Сайт на проекта: http://www.tampers.eu/super_varna/

<Допълнителна информация за проекта>

Проект №1 & №2 Пристанище Варна = 3 в 1 „Дълбоководен терминал & Шлюз & Mост” – Под Проект „СУПЕР ВАРНА 2020″

Проектна мисия: „Проект №1 & №2 Пристанище Варна = 3 в 1 „Дълбоководен терминал & Шлюз & Mост”“. Готова авторска концепция и готови проекти в две решение за обработка post-Panamax клас съдове. Към настоящия момент, поради ограничения височина от 46 м от съществуващият Аспарухов мост – е невъзможно влизането на кораби, 5 и 6 клас контейнеровози във Варненското езеро.
В момента, Пристанище Констанца Юг контейнерен терминал е всъщност единственият порт в Черно море, който може да обработва големи PANAMAX и post-PANAMAX клас кораби контейнеровози!
Стойността на инвестицията: 160 -180,000,000 € /Проектно Решение 01/
Изпълнението на проекта е възможно само в рамките на 14-18 месеца, и ще позволи чрез Варна Порт Контейнерен Терминал (вътре във Варненското езеро) да влизат и да се обработват PANAMAX и post-PANAMAX клас кораби:
– Без вдигане на Аспарухов мост с 11 m;
– Без да се разруши стария Аспарухов мост;
– Без да се изграждането нов по-висок мост над езерото.
Инвестицията по проекта е два – три пъти по-ниска, отколкото на инвестицията за изграждане на нов мост или инвестиции за реконструкция на стария Аспарухов мост (по-етапно вдигане с 11-12 м).“. 
Екип Мрежа Е-Демокрация България, http://e-democracy.bg

Сайт на проекта: http://www.tampers.eu/super_varna/

<Допълнителна информация за проекта>

Мега проект Супер Варна 2020

Проектна мисия: „Авторска концепция на база задълбочено прочуване, маркетинг и финансов анализ на експерти проведен в рамките на 2 години за трансформиране на гр. Варна в съвременен международен мегаполис, безмитна европейска търговска мега-зона и атрактивна международна туристическа дестинация за целогодишен туризъм и бизнес в рамките на 7 години. Проекта е разделен на 10 възлови под проекта – в по голям обем проектите са детайлно разработени с бизнес план, анализ, презентации и разчети за ROI, четири проекта са с готови с архитектурни и конструктивни чертежи за строителство и реализация“. Екип Мрежа Е-Демокрация България, http://e-democracy.bg

Сайт на проекта: http://www.tampers.eu/super_varna/

<Допълнителна информация за проекта>