Писмо отговор на г-н Иван Портних – кмет на град Варна в заявена готовност за разглеждане на всяко предложение по отворена конкретна схема за кандидатстване по ОП (ЕС), както за участие в евентуални разговори с потенциални инвеститори, проявили интерес към проекти на НПО„Бъдеще за Варна”.

Писмо отговор на г-н Иван Портних – кмет на град Варна в заявена готовност за разглеждане на всяко предложение по отворена конкретна схема за кандидатстване по ОП (ЕС), както за участие в евентуални разговори с потенциални инвеститори, проявили интерес към проекти на НПО„Бъдеще за Варна”.

Рег.№: РД16024790ВН_001ВН  Дата: 13.03.2017

ДО
ИНЖ. ДОЙЧИН НИКОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НПО „БЪДЕЩЕ ЗА ВАРНА“
КВ. „ТРОШЕВО“, БЛ.15, ВХ.В, АП.40 
ГР. ВАРНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОВ,

Във връзка с Ваше писмо №РД16024790ВН/16.11.16 г., Ви уведомявам, че Община Варна е изпълнила и изпълнява множество проекти, финансирани по националните Оперативни програми и други програми с външно финансиране.

В част от проектите Община Варна участва в партньорство с други общини, НПО, университети и др.

Предвид горното и изложеното във Вашето писмо Ви информирам, че бихме разгледали всяко предложение по отворена конкретна схема за кандидатстване, съобразявайки го с параметрите на Програмата, включените дейности и заложения бюджет, както и да участваме в евентуални разговори с потенциални инвеститори.

С Уважение,
ИВАН ПОРТНИХ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply

  • Facebook

    Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress