Писмо до г-н Иван Портних – кмет на Община Варна за съгласуване на работна среща в Община Варна във връзка с отправени конкретни предложения от НПО”БВ” за реализация на проекти в град Варна и региона с изцяло външно и Европейско финансиране (ЕС).

Писмо до г-н Иван Портних – кмет на Община Варна за съгласуване на работна среща в Община Варна във връзка с  отправени конкретни предложения от НПО”БВ” за реализация на проекти в град Варна и региона с изцяло външно и Европейско финансиране (ЕС).

П И С М О

ДО:
 Г-н Иван Портних – Кмет на Община Варна
 Член на УС на Асоциацията на Българските черноморски общини (АБЧО)

От: Инициативен комитет към Националното сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Бъдеще за Варна“, с адрес: гр.Варна, кв. „Трошево”, бл.15, вх.В, ап.40, тел.0888*****, представлявано от председателя му инж. Дойчин Ников

Относно: Ваше писмо №РД16024790ВН_001ВН за съгласуване на работна среща в Община Варна

КОПИЕ ДО:

 • Г-н Тодор Балабанов – Председател на Общински съвет
 • Арх. Виктор Бузев – Главен архитект на Община Варна
 • Дирекция „Европейски и национални оперативни програми“
 • Постоянна Комисия (ПК) “Европейски въпроси и международно сътрудничество” към Община Варна
 • Постоянна Комисия (ПК) “Транспорт” към Община Варна
 • Постоянна Комисия (ПК) “Архитектура и строителство” към Община Варна

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПОРТНИХ,

Благодарим Ви за изявената от Вас писмена готовност, с Ваше писмо  №РД16024790ВН_001ВН за разглеждане на конкретни предложения за отворена конкретна схема за кандидатстване, съобразени с параметрите на Програмата  на Община Варна и заявеният интерес за евентуални разговори с потенциални инвеститори, проявили интерес към проектите на Националното сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Бъдеще за Варна“ за град Варна и Област Варна.

Молим за координиране в максимално кратък срок от няколко седмици в Община Варна да бъде насрочена работна среща за извършване на актуална презентация с цел детайлно запознаване на Община Варна и експертите й с пълни подробности на наши конкретни предложения по проекта „СУПЕР ВАРНА 2025″ – Авторска концепция за трансформиране на гр. Варна и област в съвременен международен мегаполис, безмитна европейска търговска мега-зона и атрактивна международна туристическа дестинация за целогодишен туризъм и бизнес.

Конкретни наши предложения:

Предложение 1, Предложение 2, Предложение 3, Предложение 4 и Предложение 5

Работната среща е належаща и за координиране на съвместни действия, определяне на конкретни цели със срокове, съгласуване на схема за кандидатстване по отворени в момента Оперативни програми, стартиране на официални разговори с потенциални инвеститори и за плануване в реализация на:

 • Регионален бизнес форум с потенциални инвеститори тази година.
 • Съвместно кандидатстване по Оперативни програми в Европа – отворени в момента с цел изготвяне на предпроектна техническа документация и конкретен Дю Дилиджънс на конкретен проект, и/или на целият проект „Супер Варна 2025” след предварително обществено съгласуване при вече писмено заявена подкрепа в пълно съдействие и налично заявено желание от Областна администрация Варна (приложена на Вашето внимание в Писмо №РД.16.9907-53/02.08.2016).

С  Уважение, 
Инж.ДОЙЧИН НИКОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА „БЪДЕЩЕ ЗА ВАРНА”

Приложено:

 • Писмо №РД16024790ВН_001ВН/13.03.2017 от Община Варна към НПО „Бъдеще за Варна
 • Писмо №РД16024790ВН/16.11.2016 от НПО”Бъдеще за Варна” към Община Варна;
 • Писмо №РД.16.9907-53/02.08.2016 от Областна администрация Варна към НПО ”Бъдеще за Варна”.

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply

 • Facebook

  Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress