Видео презентация на Проект “Логистичен и Реeкспорт Хъб за Централна и Източна Европа – Bulgarian Gateway” на КЧИЗ, Нов Логистичен Коридор на България: Азия-Варна-Шумен-Разград-Русе-СEЕ на СНЦ „Клъстер Черноморска Икономическа Зона“ (КЧИЗ)

Проектна мисия: „При реализация на проекта «Български Логистичен Коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа)» – EU Gateway или EGP проект се планува да се пренасочи през България голяма част от съществуващите и бъдещите международните търговски потоци от Азия и Близкия Изток към Централна и Източна Европа в обем от над 300 милиарда $ за една година. Според оценките най-малко 3-4% от тези потоци ще бъде трансформирани при изграждане на Реекспортен Хъб в региона на град Варна. Очаквани допълнителни приходи в БВП са в размер 3.975 милиарда долара и в държавния бюджет с размер на 0,410 милиарда долара под формата на данъци, като ще се развият експортните дейности и реекспорта.  Допълнително, проектът ще доведе до подобряване на конкурентната позиция на българските фирми чрез намаляване на логистичните разходи с 10% и откриването на 48.000 работни места.“  инж.Дойчин Ников, Председател НПО „Клъстер Черноморска Икономическа Зона“ , http://e-democracy.bg

На 14 юни 2017 година в Областна администрация Варна официално пред г-н Ангел Забуртов, генерален директор на ДП „Пристанищна инфраструктура” бяха презентирани от инж.Дойчин Ников проекти на НПО”Бъдеще за Варна”:

 • Български Логистичен Коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа) – EU Gateway или EGP проект от конкретни подпроекти:
  1. Проект “Логистичен и Реeкспорт Хъб за Централна и Източна Европа – Bulgarian Gateway” в региона на град Варна и пристанище Варна
  2. Европейски Внос-Износ Експо Комплекс Варна /Фериботен Комплекс/ – етап 1
   • Готов проект с общинско, надобщинско и регионално значение – напълно покриващ изискванията заложени по СИР 2014-2020 за „Създаване на клъстер от пристанища във Варна, Варненското и Белославско езера, и утвърждаването му като логистичен и дистрибуторен център с пристанища в Русе и Силистра за връзка между Общоевропейските транспортни коридори VII, VIII, IX и ТРАСЕКА.”
  3. Проект №1 и №2 Пристанище Варна = 3 в 1 „Мост & Шлюз & Терминал” за достъп към Варненско езеро.
   • Иновационно решение за справяне с проблема в транспортен трафик по коридори Варна-Аспарухово (градски трафик) и Бургас -Девня/Варна– Русе (международен трафик) – технически без строителство на нов мост и без прокопаване на тунел през Варненско езеро;
   • Иновационно решение за изграждане шлюз, който ще предостави в бъдеще достъп на post-Panamax клас съдове и бълкери (Bulk carrier) с тонаж над 60.000 тона във Варненското езеро, или докуване им в Интермодален Терминал – Варна, терминали Белослав или в Пристанище Варна – Изток;

При реализация на проекта Български Логистичен Коридор се планува да се пренасочи през България голяма част от съществуващите и бъдещите международните търговски потоци от Азия и Близкия Изток към Централна и Източна Европа в обем от над 300 милиарда $ за една година. Според оценките най-малко 3-4% от тези потоци ще бъде трансформирани при изграждане на Реекспортен Хъб в региона на град Варна.

При реализация на проекта Български Логистичен Коридор очаквани допълнителни приходи в БВП са в размер 3.975 милиарда долара и в държавния бюджет с размер на 0,410 милиарда долара под формата на данъци, като ще се развият експортните дейности и реекспорта.  Допълнително, проектът ще доведе до подобряване на конкурентната позиция на българските фирми чрез намаляване на логистичните разходи с 10% и откриването на 48.000 работни места.

Плануваната реализация в обем на проекта е изцяло по финансиране по ЕФРР, EIB и чрез ПЧП.

Домакин на работната среща беше г-н Стоян Пасев – Областен на Варна.

ЗА ИНФОРMАЦИЯ: +359-878-420207

About Author

Connect with Me:

10 коментара

 • СНЦ"КЧИЗ"

 • СНЦ"КЧИЗ"

 • Национално сдружение в обществена полза „Клъстер Черноморска Икономическа Зона“

  Представиха проект за логистичен и реекспортен хъб за Централна и Източна Европа
  По покана на Областния управител Красимир Кирилов пред членовете на Областния съвет за развитие днес, 10 януари 2018 г., бе представен проект „Логистичен и реекспортен хъб за Централна и Източна Европа“. Проектът е разработен от национално сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Клъстер Черноморска икономическа зона“.
  Срещата бе открита от Красимир Кирилов, който отбеляза, че подобен проект работи вече в Румъния, в окръг Констанца, което е довело до развитие на икономическия потенциал на северната ни съседка. На работна среща с областни управители от областите в региона се запознахме с проекта и заявихме желание за развитие на общ регионален клъстер по подобие на „Тракийска икономическа зона“, което безспорно ще доведе до привличане на инвеститори и икономическо развитие на Североизточния и Северен централен район за планиране и в частност на област Добрич, заяви Областният управител.
  За представяне на проекта той предостави думата на председателя на сдружението инж. Дойчин Ников, който запозна членовете на Областния съвет за развитие с проекта за „Логистичен и реекспортен хъб за Централна и Източна Европа“. В презентацията инж. Ников постави акцент върху програмите, по които може да се кандидатстват за отпускане на европейско финансиране за създаване на икономически зони, като сподели, че по такъв начин е реализиран проектът в Констанца и продължава изграждане на икономически зони и експо центрове на територията на цяла Румъния. В проекта са заложени бизнес инкубатори, експоцентрове, индустриални паркове и икономически зони, като крайната цел е именно привличане на инвеститори от Китай, Хонконг, Тайланд, Казахстан и Турция. Имаме възможност с реализирането на една такава идея да привличаме преки чуждестранни инвестиции, които да повишават икономическия растеж на региона, както е видно това не само в Румъния, но и в южна България със създаването на „Тракийска икономическа зона“, сподели инж. Ников. Той отбеляза, че за целта е нужна и воля от държавата, за да се извърши модернизация на пристанищата и жп инфраструктурата, както и изграждане на съвременна модерна пътна връзка Варна – Русе. За Добрич „Клъстер Черноморска икономическа зона“ предлага създаване на интермодален терминал на територията на бившето военно летище край града.
  След презентацията и последвалата дискусия Областният управител Красимир Кирилов отбеляза, че безспорно доброто развитие на икономиката и региона като цяло изисква да се обединим и работим за постигане на общи цели.
  Областна администрация – град Добрич.

 • Радио Фокус

  Радио Фокус – Добрич: Според икономически анализ, ако Общината реализира интермодален терминал на територията на бившето военно летище, това би осигурило приход за 10 години,

  „Според икономически анализ, ако Община град Добрич или Област Добрич реализира интермодален терминал на територията на бившето военно летище, това би осигурило приход за 10 години. Това заяви инж. Дойчин Ников, председател на национално сдружение, което се занимава с Черноморската икономическа зона, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. „Цифрите показват при икономически анализ, че това са над 800 млн. лв., което показва, че е рентабилно една такава инвестиция в интермодален терминал, който в зависимост от зоната няма да струва повече 30 млн. – 35 млн. евро. Има значение каква инфраструктура ще се изгражда. Специално за летището там просто трябва по някакъв начин да се прехвърли терена и да се разгледа вариант, както ние предложихме – с достъп чрез ЖП линия към интермодалния терминал. Допълнително ние предложихме един друг вариант. Става дума за източна зона, където терените са частни. Да се изкупят тези терени и там да се изгражда такъв интермодален терминал или областен експо павилион. Възможностите са много принципно. От гледна точка на европейските програми бенефициент трябва да е общината. Това е същественият проблем по такива проекти“, посочи инж. Ников. Той допълни, че в Румъния има градове, които са направили такива логистични зони с мащаб от 3000 – 4000 дка. Тези градове са взели от Европейския регионален фонд за развитие по 200 млн. – 300 млн. евро. за изграждане на подобни индустриални паркове. Община Добрич има идея за превръщането на бившето военно летище край града в транспортен логистичен център. Идеята беше представена още в началото на мандата на сегашния кметски екип. От тогава се търсят възможности за разработване на проект и неговото осъществяване. В Добрич пред специалисти и представители на институции бе представен проект за логистичен и реекспортен хъб за Централна и Източна Европа. За Добрич „Клъстер Черноморска икономическа зона“ предлага създаване на интермодален терминал на територията на бившето военно летище край града.“ Жулиета НИКОЛОВА
  http://e-democracy.bg/wp-content/uploads/2017/12/logo-3.jpg

 • Екип7

  Екип7: Планират инвестиция за 15 000 000 лева в Разград

  Областен експо център с интермодален терминал, логистична и панаирна зона и високотехнологичен парк на обща площ 77 000 кв.м ще бъде изграден в Разград. Общата стойност на бъдещата инвестиция е 15 000 000 евро – това бе съобщено по време на представянето на „Клъстер Черноморска икономическа зона /КЧИЗ/ във Варна.

  На събитието присъстваха областният управител на Разград Гюнай Хюсмен, главният секретар на областната администрация Михаил Тодоров и главният архитект на Община Разград Петър Сергев. Архитект Сергев уточни пред „Екип 7“, че тепърва се уточнява конкретният терен, като на този етап е изяснено, че вероятната локация ще бъде източно от град Разград.

  По време на презентацията стана ясно, че амбицията на създателите на клъстера е реализацията на логистичен коридор от Азия през порт Варна в направление Шумен, Разград и Русе към Централна Европа.

  Председателят на КЧИЗ инж. Дойчин Ников представи проекта „Логистичен и Реекспорт Хъб за Централна и Източна Европа“, както и идеите за регионални проекти, които са получили подкрепата на съответните областни администрации. Той съобщи, че подобен проект вече работи в Румъния през Констанца, а целта на българския му аналог е да се развие движение на стоки най-вече от Китай, Катар и Саудитска Арабия по направлението Шумен, Разград и Русе.

  Заради ясно изразената си подкрепа към важни инфраструктурни и социално значими проекти Гюнай Хюсмен получи благодарствено писмо, а на Михаил Тодоров бе връчено удостоверение за членство в КЧИЗ, тъй като още като депутат в предходното Народно събрание е подкрепял идеите на клъстера.

 • DARIK NEWS: Разград - част от Клъстер Черноморска Икономическа Зона

  DARIK NEWS: Разград – част от Клъстер Черноморска Икономическа Зона
  Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен и главният секретар на Областна администрация Михаил Тодоров бяха гости на официалното събитие, на което бе обявено създаването на „Клъстер Черноморска Икономическа Зона“(КЧИЗ) във Варна. Това съобщават от пресцентъра на Областна администрация-Разград.
  Реализация на логистичен коридор от Азия през порт Варна в направление Шумен, Разград и Русе към Централна Европа е амбицията на създателите на клъстера – обясни председателят на КЧИЗ инж. Дойчин Ников. Той представи проекта „Логистичен и Реекспорт Хъб за Централна и Източна Европа“, както и идеите за регионални проекти, които са получили подкрепата на съответните Областни администрации. Подобен проект вече работи в Румъния през Констанца, а целта на българския му аналог е да се развие движение на стоки най-вече от Китай, Катар и Саудитска Арабия по направлението през Шумен, Разград и Русе.
  За Разград идеята е за изграждане на Областен експо център с интермодален терминал, логистична зона, панаирна зона и високотехнологичен парк на обща площ 77 000 кв.м. Общата инвестиция за това възлиза на 15 милиона евро.
  Заради подкрепата си към важни инфраструктурни и социално значими проекти Областният управител Гюнай Хюсмен получи благодарствено писмо, а на Главния секретар Михаил Тодоров бе връчено удостоверение за членство в „Клъстер Черноморска инициативна зона“, той е подкрепял идеите на клъстера и като депутат в 43-тото Народно събрание.
  „Приветствам смелостта на инициаторите, дано е успешна реализацията на идеите ви“ – коментира г-н Хюсмен.
  На събитието присъстваха още: Областният управител на Варна Стоян Пасев, на Шумен проф. Стефан Желев и на Русе Галин Григоров, представители на подобна структура в Румъния и на инвеститор от Катар.

 • Областният управител проф. Стефан Желев присъства на представянето на проект за логистичен коридор „Азия-Варна-Шумен-Разград-Русе“

  Областният управител проф. Стефан Желев присъства на представянето на проект за логистичен коридор „Азия-Варна-Шумен-Разград-Русе“

  Областният управител проф. Стефан Желев беше гост на официалното представяне на проект за логистичен коридор „Азия-Варна-Шумен-Разград-Русе“ от Национално сдружение в обществена полза „Клъстер Черноморска икономическа зона“. Проектът е насочен към постигане на устойчив и приобщаващ растеж на икономиката чрез инвестиции в нови технологии, обновяване и развитие на техническата инфраструктура. На събитието присъстваха областните управители на Варна Стоян Пасев, на Разград Гюнай Хюсмен, на Добрич Красимир Кирилов и на Русе Галин Григоров.

  Областният управител на Шумен проф. Стефан Желев и неговите колеги областни управители получиха благодарствени писма за подкрепа на тази инициатива, включваща важните инфраструктурни и социално значими проекти за Североизточна България.

  На срещата бяха обявени възможностите за кандидатстване по програми през 2018г. за трансгранично сътрудничество и регионално развитие в областите Варна, Добрич, Шумен, Разград и Русе.

 • Ангел Забуртов, генерален директор на ДП „Пристанищна инфраструктура”

  Ангел Забуртов, генерален директор на ДП „Пристанищна инфраструктура”: „Силата на Варна е в логистичните хъбове с добавена стойност“.✌️✌️
  http://www.chernomore.bg/morski-biznes/2018-05-29/angel-zaburtov-generalen-direktor-na-dp-pristanishtna-infrastruktura-silata-na-varna-e-v-logistichnite-habove-s-dobavena-stoynost

 • Pingback: «НПО "Бъдеще за Варна"» – Проект „Втори Аспарухов мост на две нива“ на СНЦ „Бъдеще за Варна“ и СНЦ “КЧИЗ“

Leave a Reply

 • Facebook

  Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress