Ръководство

Ръководството на дейността на сдружение с нестопанска цел в обществена полза НПО „Бъдеще за Варна“ в пределите на своите компетенции се осъществява от:

 • Общо събрание на Сдружението;
 • Управителния съвет на Сдружението;
  • Д-н Дипл. инж. Дойчин Ников
  • Д-р Антон Танев
  • Д-н Дипл. инж.Борислав Ников
 • Председател на Сдружението и на Управителния съвет;
  • Д-н Дипл. инж. Дойчин Ников
 • Контролно-ревизионния орган на Сдружението се явява Централната контролно-ревизионната комисия (ЦКРК);
  • Председател ЦКРК – Красимира Вангелова
 • Управителните съвети на регионалните или местни подразделения (клонове, комитети, клубове или други структури на Сдружението), филиали и представителства.
  • НПО „БВ“ подразделение гр.Варна, Председател: Проф.Д.т.н. инж. Николай Ников
   • НПО „БВ“ подразделение гр.Разград и област, Координатор: Лиляна Дикова
  • НПО „БВ“ подразделение гр.Бургас, Председател: Д-р Антон Танев
  • НПО „БВ“ подразделение гр.София, Председател: Д-р Антон Танев
 • Структури:
  • Kомисия по приемане  и утвърждаване на нови членове (КПУНЧ), Председател КПУНЧ – Фердун Молла
  • Комисия за консултации, предложения и други (ККПД), Председател ККПД – Мария Танева

Висшият ръководещ орган на Сдружението се явява Общото събрание на Сдружението.