*Проект „Втори Аспарухов мост на две нива“ на СНЦ „Бъдеще за Варна“ и СНЦ “КЧИЗ“

 • КлиентГражданско общество
 • Стратегически Под ПроектМега Проект Супер Варна 2025 на СНЦ (Бъдеще за Варна) и Проект “Логистичен и Реeкспорт Хъб за Централна и Източна Европа - Bulgarian Gateway” на СНЦ (КЧИЗ)
 • Актуално СъстояниеВ процес (Изпълнение на Етап 2 - публикуване на проекта в European Investment Project Portal (EIPP) и кандидатстване за финансиране на Дю Дилиджънс анализ)
 • Начална дата16-10-2013
 • Дата на завършване /Етап 1- Проучване, Изготвяне Идеен проект и Анализ за финансиране (Оперативни програми 2014-2020, ЕФРР, плана Юнкер или чрез ПЧИ)/01-01-2014 - Идеен проект и Анализ за финансиране, изготвен СНЦ (Бъдеще за Варна)
 • Дата на завършване /Етап 2- Публикуване на проекта в European Investment Project Portal (EIPP) и кандидатстване за финансиране на Дю Дилиджънс анализ/до 01-06-2018 от СНЦ (КЧИЗ)
 • Получено одобрениеподкрепа от Областна администрация Варна и в очакване на подкрепа от правителство на България (МРРБ)
 • Дата на завършване /Етап 3 - Строителство /1-06-2023 при спазване срока по Етап 2
 • Срок на реализация на проектадо 6 години
 • Проектният размер на инвестиция за реализация на проекта в пълен обем: 0,7* милиарда ЕВРО за I Етап (Ниво 01) / 0,9 милиарда ЕВРО за I и II - Етап (Ниво 1 и 2)
 • Първоначален икономически разчет за възвращаемост на инвестициятаROI под 3%

Проект „Втори Аспарухов мост на две нива“ на СНЦ „Бъдеще за Варна“ и СНЦ “КЧИЗ“

 • Под проект на Мега Проектa Супер Варна 2025 на СНЦ „Бъдеще за Варна“ и Проект “Логистичен и Реeкспорт Хъб за Централна и Източна Европа – Bulgarian Gateway” на СНЦ „КЧИЗ“

  В проекта с цел оптимизиране транспортната инфраструктура и трафика в региона се предлага строителството на нов втори мост до съществуващият Аспарухов мост в проект „Втори Аспарухов мост на две нива“ съглано утвърденото трасе за втори мост заложено в действащият Общ устройствен план – Варна.  Изграждането на втори мост е важен транспортен проект на град Варна, който ще даде възможност изцяло извеждане на транзитния трафик от магистрали АМ „Хемус“ и АМ „Черно море“ през новия кабелен мост и ще позволи значително да се намали градския трафик през града.
  Заедно с изграждането на втори мост и допълнително планираното до 2025-2030 година завършване на магистрали АМ ”Хемус” и АМ ”Черно море”, значително ще подобри връзките на курортният град с Централна България, столицата и директно с централна Европа. Планират се две нива в моста (реализация на два етапа): Ниво 2 – за трафика от града и от бул.Левски и Ниво 1 – за трафика от магистрали АМ „Хемус“ и АМ „Черно море“.

  .

  Общ устройствен план – Община Варна {от 12 Април 2013} в точно трасе на моста съгласно ОУП:

   

  По проекта се предвижда:

  – дължина на моста: 1900 м
  – широчина на моста: 29 м (две двойни платна)
  – тип на моста: висящ на две нива за транзитен и градски трафик
  – нова моно релсова транзитна система – железница или реализация на BRT коридор.

  – обща дължина: 2.5 km
  – просвети с дължини: 114m-570m-114m
  – височина на пилона: 127 m
  – главен мост дължина: 798 m
  максимална височина над водата: 57.91 m

  Количество: – конструктивна стомана: 45 500 t

  Материали: – свързващи кабели: стоманен сноп

  Недостатък на проекта:
  – високи разходи за инвестиции, бавно реализиране на проекта в строителство;
  Предимства:
  – решава повечето проблеми с трафика (Ниво 1 от моста ще се ползва за транзитния трафик, а Ниво 2 за градският трафик);
  – двете нива могат да бъдат реализирани на два етапа;
  – в моста е планирана възможност за моно релсова железница (или за реализация на BRT коридор) и гари в квартал Аспарухово, Галата и др.

   

  ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ, БИЗНЕС ПЛАН ЗА ПРОЕКТА или АНАЛИЗ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТА СЕ ПРЕДОСТАВЯ САМО СЛЕД ЗАПИТВАНЕ:  НПО „Бъдеще за Варна“

  ЗА ИНФОРMАЦИЯ: +359-878-420207


  • Проекта е авторска разработка на експерти НПО „Бъдеще за Варна“, експертен колектив – Ремтехстрой Груп – www.remtechstroy.eu и колектив архитекти. Проекта е разработен като окончателно завършена концепция още 2013 година. Идеен проект и Анализ за финансиране е изготвен от СНЦ (Бъдеще за Варна) в началото на 2014 година.
  • Част от общ идеен проект от 6 инженерни решения и различни типове мостове в езерото, Анализ за финансиране на втори мост над Варненско езеро, Технически анализ на всички възможни инженерни решения и SWOT анализ за финансиране до 2020 година, изготвени от СНЦ (Бъдеще за Варна) още през 2013-2014 година.

 • Около 60 страници 3D презентации на български и английски – визуализация, SWOT Analysis, икономически анализ и т.н. на завършена авторска концепция за изграждане на Проект „Втори Аспарухов мост на две нива“.  Анализ за финансиране е изготвен от СНЦ (Бъдеще за Варна) в началото на 2014 година в обем 50 страници.
  • През 2003 г. е одобреното трасе на „Черно море“, за което вече има завършени предпроектни пороучвания, като е запазен участъкът Бургас – Приселци с дължина 95 км. За да се избегне вкарването на транзитното движение в центъра на града през Аспаруховия мост по изградената част от магистрала „Черно море“, се налага търсенето на ново решение за обход и връзка между двете магистрали;
  • През 2008 г. Министерството на транспорта възлага на „Виа план“, спечелил обявената обществена поръчка, изготвяне на предпроектни проучвания на вариант за обход на Варна от магистрала „Черно море“ с начало около с. Приселци, пресичане на езерото в тясната му част при Белослав и връзка с магистрала „Хемус“ при пътен възел при с. Слънчево.
  • През 2009 г. „Виа план“ завършват и предават предпроектните проучвания, които до момента Министерството на транспорта отказва да плати с мотива, че такъв проект вече не им трябва. С това остава открит въпросът какво е виждането на държавата (МТ) за връзката между двете магистрали, която би могла да се превърне и в обходен път за града в югозападна посока.
  • 2009 г. –  Общ устройствен план на град Варна предвижда изграждането на градски обходи отново с премостване на езерото, но този път в района на Казашко. За изнасяне на транзитното автомобилно движение север-юг, запад-юг и запад-север се предвижда изграждането на трасе, което тръгва от юг  по магистрала Черно море, пресича езерото с нов мост в района на Казашко, тангира с летището от запад, прави връзка с магистрала „Хемус“, продължава на североизток  по трасе на съществуващ обиколен път, достига района на селата Куманово и Кичево и се насочва на север към Дуранкулак като републикански път. Това траседава възможност за освобождаване на вътрешноградското движение от транзита и за директна връзка към курортните комплекси Златни пясъци и Албена, без да се пресича централната зона на града.
  • 2009 г. – В общия устройствен план на Варна се залага и изграждането на още един мост над Варненското езеро. Той е в близост до сегашния Аспарухов мост, от пътния възел след моста до другата страна, където трафикът да се влее в ул. „Пеячевич“ към „Мол Варна“, и оттам – към бъдещият бул. „Варна“. Целта е да се разтовари центърът на града от трафика.

   

  • април 2012 – Старт на проекта и създаване на авторски екип за развойна дейност при налично частно финансиране за създаване на идеен проект и пред проектна документация на проекта;
  • 2012-2014 – Задълбочено прочуване, маркетинг и финансов анализ проведен за 2 години във възможностите за изграждане и финансиране на втори Аспарухов мост над Варнеското езеро, изготвени бизнес планове на още 4 варианта за мостове, разчети и 3D презентации;
  • април 2015 – Проекта е призентиран пред г-н Портник – кмет на град Варна и председателя на транспортна комисия. Представени са възможностите за финансиране проекти във Варна от Дубайски частен инвестиционен фонд и наличието на намерения на мега компании от Катар с опит по реалиализация на мащабни проекти като Дубайското летище, наземно Метро и портове;
  • септември 2017 – Учреден проектен клъстер СНЦ „Клъстер Черноморска Икономическа Зона“ с учредители – Областна администрация ВарнаНПО „Бъдеще за Варна“, Project Management and Invest LLC в Катар, други юредически лица и НПО-та в подкрепа за реализация на проекти за град Варна.
  • 13 август 2018г.: Областна Администрация Варна подкрепи проекта „Втори Аспарухов мост на две нива“ на СНЦ “Клъстер Черноморска Икономчиеска Зона“

 

  • 2000-2004 Мост „Рио-Антирио“ – Гърция;

  • 2007-2013 Мост „Нова Европа“ – Дунав 2;