Проект „Втори Аспарухов мост (кабелен) преди Казашко“ на СНЦ „Бъдеще за Варна“

 • КлиентГражданско общество
 • Стратегически Под ПроектАвтомагистрала „Черно море“, МРРБ – АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“
 • Актуално СъстояниеВ процес (Изпълнение на Етап 2 - публикуване на проекта в European Investment Project Portal (EIPP) и кандидатстване за финансиране на Дю Дилиджънс анализ)
 • Начална дата16-10-2013
 • Дата на завършване /Етап 1- Проучване, Изготвяне Идеен проект и Анализ за финансиране (Оперативни програми 2014-2020, ЕФРР, плана Юнкер или чрез ПЧИ)/01-01-2014 - Идеен проект и Анализ за финансиране, изготвен СНЦ (Бъдеще за Варна)
 • Дата на завършване /Етап 2- Публикуване на проекта в European Investment Project Portal (EIPP) и кандидатстване за финансиране на Дю Дилиджънс анализ/до 01-06-2018 при подкрепа МРРБ
 • Дата на завършване /Етап 3 - Строителство /1-06-2021 при спазване срока по Етап 2
 • Срок на реализация на проектадо 4 години
 • Проектният размер на инвестиция за реализация на проекта в пълен обем: 500-600* млн. ЕВРО, (*) Air draft = 58 m
 • Първоначален икономически разчет за възвращаемост на инвестициятаROI под 3%

Проект „Втори Аспарухов мост (кабелен) преди Казашко“ на СНЦ „Бъдеще за Варна“

 • Стратегически под проект на Проекта „Автомагистрала „Черно море“, МРРБ – АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА““ 

  Проекта за „Втори Аспарухов мост (кабелен) преди Казашко“ предвижва изграждане на нов кабелен мост край с.Казашко (Варна) като се избира в цел минимална дължина на моста и инвестиция в трасе най-малкото разстоянието между двата бряга на Варненското езеро  (1330 м) и най-краткият път до АМ „Черно море“.
  Реализацията на моста при Казашко ще даде възможност, и при бъдещо завършване на магистрали АМ „Хемус“ и АМ „Черно море“ транзитният трафик да се изведе от град Варна.

  Описание на Проекта:

  Мостът над Варненското езеро край с.Казашко ще бъде един от най-големите кабелни мостове в Европа с дължина от 1105 метра светъл отвор.
  Мостът ще има най-високите мостови кули в България и най-дългите кабелни стоманени въжета – ванти.

  Параметри на моста:

  – общата дължина на моста: 1,885 км
  – общата дължина с естакадите: 2,780 км
  – дължината на централния просвет: 1,100 км (1100 м)
  – обща широчина на пътя: 21 м
  – брой на платна – 4 (2 във всяка посока)
  – максимална височина над водата – 70 м
  – височина на пилоните: 324 м
  – най-дългата / най-къста ванта ще бъде 580 / 136 м

  Проектирането на моста се определя въз основа на три основни фактора:

  – най-късото разстояние по водната площ при пресичането на моста да е 1330 метра. Дълбочините на канала (езерето) да достига до 20 метра;

  – моста е разчетен за експлотация със сложни климатични условия: температурен градиент от -31 до +45 градуса, скорост на вятъра до 36 м /сек, височина на приливна вълна до 3 метра (цунами породени от земетресения), и разчет за лед до 70 сантиметра;

  – Air draft на моста най-малко от 58 м.

   

  Материали: – свързващи кабели: стоманен сноп

  Недостатък на проекта:
  – Високи разходи за инвестиции, бавно реализиране на проекта в строителство и по процедура на съгласуване;
  – Трябва да се изгради съпъстваща инфраструктура да пътен възел „Игнатево“ за свързаване с АМ „Хемус“;
  – Трябва да се изгради нов пътен възел „Звездица“ за свързване с АМ „Черно море“.

  Предимства:
  – Решава проблема с транзитния трафик през град Варна;

  ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ, БИЗНЕС ПЛАН ЗА ПРОЕКТА или АНАЛИЗ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТА СЕ ПРЕДОСТАВЯ САМО СЛЕД ЗАПИТВАНЕ:  НПО „Бъдеще за Варна“

  ЗА ИНФОРMАЦИЯ: +359-878-420207


Забележка 2018 г.: Общ устройствен план – Община Варна {от 12 Април 2013} в точно трасе на моста до Казашко съгласно ОУП:

  • Проекта е авторска разработка на експерти НПО „Бъдеще за Варна“, експертен колектив – Ремтехстрой Груп – www.remtechstroy.eu,  колектив опитни експерти, архитекти и проектанти на кабелни мостове от извън Еропа. Проекта е разработен като окончателно завършена концепция още 2013 година. Идеен проект и Анализ за финансиране е изготвен от СНЦ (Бъдеще за Варна) в началото на 2014 година.
  • Част от общ идеен проект от 6 инженерни решения и различни типове мостове в езерото, Анализ за финансиране на втори мост над Варненско езеро, Технически анализ на всички възможни инженерни решения и SWOT анализ за финансиране до 2020 година, изготвени от СНЦ (Бъдеще за Варна) още през 2013-2014 година.
  • Част от извършен пълен анализ по Проект „Втори Аспарухов мост на две нива“ от СНЦ (Бъдеще за Варна) още през 2013-2014 година;
  • Част от извършен пълен анализ по Проект „Втори Аспарухов мост (кабелен) на едно ниво“ от СНЦ (Бъдеще за Варна) още през 2013-2014 година.

 

 • Около 60 страници 3D презентации на български и английски – визуализация, SWOT Analysis, икономически анализ и т.н. на завършена авторска концепция за изграждане на Проект „Втори Аспарухов мост (кабелен) на едно ниво“ и Проект „Втори Аспарухов мост на две нива“ и Проект „Втори Аспарухов мост (кабелен) на едно ниво“. Анализ за финансиране е изготвен от СНЦ (Бъдеще за Варна) в началото на 2014 година в обем 50 страници.

  • През 2003 г. е одобреното трасе на „Черно море“, за което вече има завършени предпроектни пороучвания, като е запазен участъкът Бургас – Приселци с дължина 95 км. За да се избегне вкарването на транзитното движение в центъра на града през Аспаруховия мост по изградената част от магистрала „Черно море“, се налага търсенето на ново решение за обход и връзка между двете магистрали;
  • През 2008 г. Министерството на транспорта възлага на „Виа план“, спечелил обявената обществена поръчка, изготвяне на предпроектни проучвания на вариант за обход на Варна от магистрала „Черно море“ с начало около с. Приселци, пресичане на езерото в тясната му част при Белослав и връзка с магистрала „Хемус“ при пътен възел при с. Слънчево.
  • През 2009 г. „Виа план“ завършват и предават предпроектните проучвания, които до момента Министерството на транспорта отказва да плати с мотива, че такъв проект вече не им трябва. С това остава открит въпросът какво е виждането на държавата (МТ) за връзката между двете магистрали, която би могла да се превърне и в обходен път за града в югозападна посока.
  • 2009 г. –  Общ устройствен план на град Варна предвижда изграждането на градски обходи отново с премостване на езерото, но този път в района на Казашко. За изнасяне на транзитното автомобилно движение север-юг, запад-юг и запад-север се предвижда изграждането на трасе, което тръгва от юг  по магистрала Черно море, пресича езерото с нов мост в района на Казашко, тангира с летището от запад, прави връзка с магистрала „Хемус“, продължава на североизток  по трасе на съществуващ обиколен път, достига района на селата Куманово и Кичево и се насочва на север към Дуранкулак като републикански път. Това траседава възможност за освобождаване на вътрешноградското движение от транзита и за директна връзка към курортните комплекси Златни пясъци и Албена, без да се пресича централната зона на града.
  • 2009 г. – В общия устройствен план на Варна се залага и изграждането на още един мост над Варненското езеро. Той е в близост до сегашния Аспарухов мост, от пътния възел след моста до другата страна, където трафикът да се влее в ул. „Пеячевич“ към „Мол Варна“, и оттам – към бъдещият бул. „Варна“. Целта е да се разтовари центърът на града от трафика.

   

  • април 2012 – Старт на проекта и създаване на авторски екип за развойна дейност при налично частно финансиране за създаване на идеен проект и пред проектна документация на проекта;
  • 2012-2014 – Задълбочено прочуване, маркетинг и финансов анализ проведен за 2 години във възможностите за изграждане и финансиране на втори Аспарухов мост над Варнеското езеро, изготвени бизнес планове на още 4 варианта за мостове, разчети и 3D презентации;
  • април 2015 – Проекта е призентиран пред г-н Портник – кмет на град Варна и председателя на транспортна комисия. Представени са възможностите за финансиране проекти във Варна от Дубайски частен инвестиционен фонд и наличието на намерения на мега компании от Катар с опит по реалиализация на мащабни проекти като Дубайското летище, наземно Метро и портове;
  • септември 2017 – Учреден проектен клъстер СНЦ „Клъстер Черноморска Икономическа Зона“ с учредители – Областна администрация ВарнаНПО „Бъдеще за Варна“, Project Management and Invest LLC в Катар, други юредически лица и НПО-та в подкрепа за реализация на проекти за град Варна.

 

  • 2000-2004 Мост „Рио-Антирио“ – Гърция;

  • 2007-2013 Мост „Нова Европа“ – Дунав 2;