Мегапроект „СУПЕР ВАРНА 2025“

 • КлиентГражданско общество
 • Актуално СъстояниеВ процес (Изпълнение на Етап 2 и очакване на одобрение за EGP проект - EU Gateway Project т.н. EU Gateway Programme*)
 • Начална дата1-04-2012
 • Дата на завършване /Етап 1- Проучване , Изготвяне Идеен проект/под проекти 04 броя/ и намиране на Инвеститори/1-04-2014 (Налични 2 инвеститорa и 5 мега компании заявили интерес за участие)
 • Дата на завършване /Етап 2 - Предпроектна документация и Дю Дилиджънс при получаване одобрение като EGP (EU Gateway Project т.н. EU Gateway Programme) проект за Супер Варна 2025/1-04-2017
 • Получаване на одобрение от правителство за EGP (EU Gateway Project т.н. EU Gateway Programme) проект стратегически за България: в очакване
 • Дата на завършване /Етап 3 - Строителство /1-04-2025 при спазване срока по Етап 2
 • Срок на реализация на проекта7 години
 • Проектният размер на инвестицията за реализация на мегапроекта в пълен обем е: 0,7 милиарда ЕВРО за Етап I и 4,5 милиарда ЕВРО при реализация в пълен обем.
 • Първоначален икономически разчет за възвращаемост на инвестицията:ROI над 25,0%
 • Забавяне на проекта спрямо EGP (EU Gateway Project т.н. EU Gateway Programme) проект в Румъния- 4 /четири/ години
 • Очертаните ползи и допълнителни приходите за държавният бюджет сумарно до 2025 годинаБВП 3.571 милиарда евро (+9%), Общо бруто: 3.975 милиарда евро
 • ЗАГУБИ в Постъпление за Държавата €460.000/ден
 • ЗАГУБИ в Постъпление за българският бизнес€1.430.000 /ден
 • Работни места150.000
 • ОП целево финансиране (изработка на предпроектна документация и Дю Дилиджънс) за подобни проекти с доходност: Планът Юнкер - European Commission 2014-2020 – 315 милиарда евро за ЕС проекти с възвращаемост; Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 – 215 мил. евро; Trans-European Transport – TEN-T - 9,6 млрд. евро;

МЕГАПРОЕКТ СУПЕР ВАРНА 2025

 • <Изберете блока в сиво за визуализиране на допълнителна информация или информация за под проект!>

   

  Авторска концепция на база извършено задълбочено прочуване, маркетинг и финансов анализ на експерти проведен в рамките на 6 години за трансформиране на гр. Варна в съвременен международен мегаполис, безмитна европейска търговска мега-зона и атрактивна международна туристическа дестинация за целогодишен туризъм и бизнес в рамките на 7 години. Проекта е разделен на 10 възлови под проекта – в по голям обем проектите са детайлно разработени с бизнес план, анализ, презентации и разчети за ROI, четири проекта са с готови с архитектурни и конструктивни чертежи за строителство и реализация.

  В рамките на четири години нашият екип изготви детайлни 3D презентация /200 страници/ на български и английски – визуализация, SWOT Analysis, икономически анализ и т.н. на авторска концепция за стратегическо развитие на Варна като Мегаполис проект “Супер Варна 2025”, чрез поетапна реализация на разработени десет възлови под проекти общо около 600 страници.

   *
   *
 •  

  Мегапроекта е авторска разработка на екипа: Националното сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Бъдеще за Варна“, експертен колектив – Ремтехстрой Груп – www.remtechstroy.eu и колектив архитекти, финансиран изцяло от частен инвеститор – Project Management and Invest LLC. Към момента е разработен като окончателно завършена концепция и във вид на 10 /десет/ под проекти, още в края на 2013 година.
 •  

  Авторска концепция на база извършено задълбочено прочуване, маркетинг и финансов анализ на експерти проведен в рамките на 4 години за трансформиране на гр. Варна в съвременен международен мегаполис, безмитна европейска търговска мега-зона и атрактивна международна туристическа дестинация за целогодишен туризъм и бизнес в рамките на 7 години. Проекта е разделен на 10 възлови под проекта – в по голям обем проектите са детайлно разработени с бизнес план, анализ, презентации и разчети за ROI, четири проекта са с готови с архитектурни и конструктивни чертежи за строителство и реализация.

  • април 2012 – Старт на проекта и създаване на авторски екип за развойна дейност при налично частно финансиране за създаване на идеен проект и пред проектна документация на под проекти;
  • 2012-2014 – Задълбочено прочуване, маркетинг и финансов анализ проведен за 2 години за трансформиране на гр. Варна в съвременен международен мегаполис, изготвяне на отделни проекти, бизнес планове, разчети и 3D презентации;
  • 2013 – година заявено желание от две мега компании от чужбина за реализация „Европейски Експо Център за внос и износ – Фериботен комплекс“, проведени разговори с цел презентиране на проекта и представяне на намерения на инвеститорите пред Министерство на Инвестициите и МТ – не е реализирано, по обективни причини;
  • март 2013 – Заявено намерение за участие на Норвежки мега строителен международен консорциум (разполагащ многогодишен опит по реализация на подобни инфраструктурно съоръжение) към  ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА Проект №1 & №2 Пристанище Варна = 3 в 1 „Дълбоководен терминал & Шлюз & Mост” във Варна с цел стартиране на проекта и кандидатстване за съфинасиране по Програма Trans-European Transport – TEN-T. Направено е проучване и анализ, такъв подобен проект вече e реализиран по Trans-European Transport – TEN-T в Европа;
  • септември 2014 – Мегапроекта е презентиран от компания Project Management and Invest LLC в Катар и Дубай пред частни Инвестиционни фондове и мега компании за мениджмънт и строителство. Заявен е  интерес от Дубайски частен инвестиционен фонд за отпускане на ниско лихвен кредит за реализация на проекта. Получени са три официално заявени намерения за участие в мегапроекта на мега компании от Катар и Дубай за организиране на официална им визита за посещение в България с цел получаване на правителствена подкрепа,  договаряне на вариант и форма на реализация.
  • април 2015 – Проекта е презентиран пред г-н Портник – кмет на град Варна и председателя на транспортна комисия. Представени са възможностите за финансиране от Дубайски частен инвестиционен фонд и заявените намерения на три мега компании от Катар-реализирали мегапроекти като Дубайското летище, наземно Метро и пристанища;
  • октомври 2015 – Заявено инвестиционно намерение от Инвеститор № 03 от чужбина: Предоставящ директно финансиране срещу дялово участие в проектната компания.

  Статус на проекта: http://superbg.e-democracy.bg/

  • Хибриден проект Публично-частно партньорство (ПЧП), изграждане на проектно Акционерно Дружество и определяне на формата на финансиране (изцяло от части инвеститори и фондове участници от чужбина, и/или частично държавно финансиране);
  • Сформиране на проектно Акционерно Дружество: държавна структура, авторски колектив и/или мега компании с опит в реализация на мегапроекти за кандидатстване за пред проектно финансиране от Европа като EGP (EU Gateway Project) проект.  При получаване на пълна подкрепа от държавата в ангажираност и съдействие намиране на частно финансиране за изработката Дю Дилиджънс на мегапроекта.  Дю Дилиджънса е нужен при кандидатстване за целево финансиране от Европа като проект с ранг стратегически за България и стратегически за Европа (EU Gateway Project т.н. EU Gateway Programme)

  (*) През 2012 година в Румъния, мегапроект от такъв ранг получава статус EGP (EU Gateway Project). През 2013 година му се изготвя Дю Дилиджънс, а в края на 2013 получава целево финансиране от Европа. Към 2015 година е реализиран на 60%. Планувано е през 2018 година да бъде реализиран на 100%.

   

  Възможна Форма на реализация и финансиране:
  А) Европейско Финансиране: Чрез ниско лихвен заем от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) или Световната банка (СБ или World Bank) при одобрение от Министерски съвет на проекта като Стратегически проект за България –  EU Gateway Project т.н. EU Gateway Programme. (в подобие на Румънският Мегапроект стартиран през 2012 година за Логистични Хъбове чрез ОП-EU Gateway);
  Б ) Хибриден проект: Публично-частно партньорство – държава и частни инвеститори.
  Към 23.10.2105: Налични три инвеститора:
  – Инвеститор № 01 от чужбина: Предоставящ 100% банкова гаранция и Инвестиционен Фонд № 02 от чужбина: Предлагащ ниско лихвен кредит за 100% от общата сума на проекта;
  – Инвеститор № 03 от чужбина: Предоставящ директно финансиране срещу дялово участие в проектната компания;
  – Заявено интерес от пет мега компании за участие в Мегапроекта и неговите възлови под проекти.

 • След направен пълен икономически и маркетингов анализ на проекта от експертен екип е установено, че реализация само на първи етап от под проекта ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА Проект „Европейски Експо Център – Фериботен комплекс“ в инвестиция от 700 милиона евро ще доведе очертани ползи и допълнителни приходите за държавата бюджет сумарно до 2025 година в размер 3.9 милиарда евро и  генериране на нови 50.000 нови работни места (погледнете графиката):

ТРАНСПОРТНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПОД ПРОЕКТИ

 

 • Авторска концепция и разработка на експерти от Ремтехстрой Груп и НПО „БВ”. Външни консултанти експерти – норвежки мега строителен-международен консорциум с опит по реализация на подобни съоръжение в Европа и Панама

  Подробна информация: http://e-democracy.bg/index.php/portfolio/panamax/

  .
  Готова концепция и готов проект. Към настоящия момент, поради ограничения височина от 46 м от съществуващият Аспарухов мост е невъзможно влизането на кораби, 5 и 6 клас контейнеровози във Варненското езеро.
  В момента, Пристанище Констанца Юг контейнерен терминал е всъщност единственият порт в Черно море, който може да обработва големи PANAMAX и post-PANAMAX клас кораби контейнеровози!
  Стойността на инвестицията: 160 -180,000,000 €
  Изпълнението на проекта (само строителство) е възможно само в рамките на 14-18 месеца, и ще позволи чрез Варна Порт Контейнерен Терминал (вътре във Варненското езеро) да влизат и да се обработват PANAMAX и post-PANAMAX клас кораби:
  – Без вдигане на Аспарухов мост с 11 m;
  – Без разрушаване стария Аспарухов мост;
  – Без изграждане нов по-висок мост над езерото.
  Инвестицията за проекта е в два – три пъти по-ниска отколкото инвестицията за изграждане на нов мост или инвестиции за реконструкция на стария Аспарухов мост (по-етапно вдигане с 11-12 м).
  .
  o    Ежегодно повече от 55 милиона TEU (брой контейнери) се обработват от пристанища в Европа

  o    70% от контейнерите товари влизащи в Европа идват от Далечния Изток

  o    5,5 млн. TEU са предназначени за Централна и Източна Европа, но отиват към пристанища в Северозападна Европа

  o    Покупателна способност (PPP) на страните от Централна и Източна Европа /CEE/ е 12% от общия БВП на Европа

  o    Покупателна способност (PPP) в CEE расте, докато PPP в Западна Европа нараства незначително

  o    Натискът върху околната среда ще увеличи разходите на сухопътния транспорт в Европа което ще стимулира развитието на морският транспорт

  o    Общия оборот на товарите от Китай към Европа надхвърля 321 млрд. долара всяка година и се покачва постоянно

  o    Основният флот контейнеровози, които обслужват днес коридора Азия-Европа-Черно море са от типа Panamax и post-Panamax контейнеровози.

  o    В момента единственото европейско пристанище в Черно море, което обслужва основният морски поток от контейнерни единици от Азия към Европа, е пристанище Констанца. То разполага с четири контейнерни терминала, които предлагат най-модерните съоръжения и експлоатационни условия за контейнеровозите. През 2003 г. на територията на пристанище  Констанца започва да функционира най-големият контейнерен терминал в Черно море. Дълбочината на газене е 14.5 метра, което позволява обработването на кораби и от тип Panamax и Post – Panamax. В момента в Констанца се строят 5-ти и 6-ти контейнерен терминал зa Post – Panamax контейнеровози (Pier II S) с капацитет 325000 ТEN.

  o    В същото време в Турция се готви нов мегапроект за дублиращ канал на Босфора през 2023 г., където ще могат да преминават в Черно море и  суперконтейнеровози от последна генерация. Допълнително в Панама трескаво върви строителството на нов канал, който ще даде възможност за преминаване на Super-Post Panamax контейнеровози и последен клас суперкораби с широчина до 55 метра.  През 2014 г. в пристанище Анаклия – Грузия, стартира проект за изграждане на контейнерен терминал за обработка Panamax и Post-Panamax контейнеровози.

  o    Към момента в пристанище Варна – няма съвременен контейнерен терминал с газене до 14.5 метра, които да позволява обработването на контейнеровози кораби от тип:

  –        Panamax (3 генерация с газене над 11.00 до 12 метра, TEU 3,000-4,500);

  –        Post -Panamax (4 генерация с газене над 11.00 до 13.00 метра, TEU 4,000-5,000);

  –        Post -Panamax Plus (5 генерация с газене между 13.00 до 14.00 метра, TEU 5,000-8,000);

  –        или New-Panamax (6 генерация с газене от 15.50 метра, TEU 11,000-14,500).

  o    Липсват и специализирани контейнерни кранове за обслужване на такъв клас кораби.

   

  Кратко резюме на проекта: Проекта е стратегически за Варненски окръг и за България, той предлага нова иновационна концепция:

  o  Окончателно решение за справяне с проблема на транспортен трафик по коридори Варна-Аспарухово (градски трафик) и Бургас -Девня/Варна– Русе (международен трафик). Техническо решение е без строителство на нов мост и без прокопаване на тунел през Варненско езеро;

  o  Намирането на решение и изготвяне на подобен проект е заложен още през 2014 година в стратегията за развитие на Областна Администрация Варна за период 2014-2020.
  Одобрено е с решение на Регионалният съвет в СИР за изпълнение през периода 2014-2020 година и е включен в стратегия за развитие на североизточен регион /СИР/ в изпълнение от МРРБ (пряк бенефициент и собственик на инженерното съоръжение)с цел изготвяне на проект „Предприемане на действия за преодоляване на височинните ограничения и ограниченията в газенето през канала море-езеро за по-големи плавателни съдове, 2014-2020, МРРБ” създавани от Аспарухов мост в невъзможност от достъп на дълбоководни кораби във Варненско езеро“

  o  Иновационно решение в изграждане на шлюз, като след изграждането му за период до 18 месеца ще предостави в бъдеще достъп  на post-Panamax клас съдове и бълкери (Bulk carrier) с тонаж над 60000 тона във  Варненското езеро. И възможност за докуване им в Интермодален Терминал – Варна, терминали Белослав или в Пристанище Варна – Изток;

  o  Иновационно решение за бъдеще развитие на Пристанище Варна, което практически ще осигури възможност за изграждане на нов дълбоководен терминал (за post-Panamax клас т.н. съдове с газене над 14 м) по канал 1 и осигуряване на достъп на дълбоководни кораби във  Варненското езеро или в докуване им на  Интермодален Терминал – Варна без повдигане или без разрушаване на Аспарухов мост;

  o  Налично финансиране на подобен проект по Програма Trans-European Transport – TEN-T.

  Заявено намерение за участие на Норвежки мега строителен международен консорциум (разполагащ многогодишен опит по реализация на подобни инфраструктурно съоръжение) към  ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА Проект №1 & №2 Пристанище Варна = 3 в 1 „Дълбоководен терминал & Шлюз & Mост” във Варна с цел стартиране на проекта и кандидатстване за съфинасиране по Програма Trans-European Transport – TEN-T. Направено е проучване и анализ, такъв подобен проект вече e реализиран по Trans-European Transport – TEN-T в Европа; 

  o  Реализацията на проекта ще позволи достъп на кораби с газене от 14 метра и повече във Варненското езеро и към Интермодален Терминал – Варна.

  Към настоящия момент, поради ограничена височина от 46 метра – Airdraft на съществуващият Аспарухов мост е невъзможно влизането на 5 и 6 клас контейнеровози във Варненското езеро или бълкер (Bulk carrier) с тонаж над 60000 тона с газене от 14 метра, такива се обработват от пристанище Констанца или Бургас.

  ЗА ИНФОРMАЦИЯ: +359-878-420207

  = Информация за статус на проекта: http://superbg.e-democracy.bg/

  = Анализ -01/май 2016 и възможни решения на проблема с достъпа на корабите (море-езеро) „Предприемане на действия за преодоляване на височинните ограничения и ограниченията в газенето през канала море-езеро за по-големи плавателни съдове, 2014-2020, МРРБ” създавани от Аспарухов мост: http://e-democracy.bg/index.php/2016/05/04/01/

  = „Отварят със специален шлюз Аспаруховия мост за големи кораби“ в-к Черно море, 25 април 2016 г.

  ТОП 50 Пристанища /free зони/ в цял свят, съгласно 50 критерия*, Къде е България?

   

  Публични факти и експертни мнения – потвърждаващи невъзможността в обработка на бълкери (Bulk carrier) т.н. зърновози над 60000 тона в порт Варна:

  o    2012 г. – Pan.BG 2012 {1}

  „В Пристанище Варна-изток пристигна 75 600-тонен индийски бълкер (Bulk carrier) MAHA ROOS (IMO: 9231004). Това е най-големият кораб, посетил порта през този сезон. Той ще приеме на борда си 25 000 тона български ечемик и ще отплава за донатоварване в друго пристанище.”

  o   2013 г. – Морски вестник  {3}

  Пристанище Варна-изток: ГРЪЦКИ БЪЛКЕР ОТПЛАВА ЗА ДОНАТОВАРВАНЕ В БУРГАС „Построеният през 2005 г. в Япония кораб, собственост на гръцката компания Marine Trust – Athens, пое курс към Пристанище Бургас, където ще бъде донатоварен. APAGEON е с дедуейт 52 483 тона (дължина 189,9 метра, широчина 32,3 метра) и е нормално да отплава към по-дълбоководно пристанище, ако заявката му за натоварване е за максималния му капацитет. И е добре, че това е българското пристанище Бургас, а не румънското пристанище Констанца, както нерядко се случва. Не е нормално обаче през 2013 г. Варна да няма дълбоководен зърнен терминал с модерна претоварна пристанищна техника.”

  o    2015 г. – Христо Миленков, председател Държавна комисия по стокови борси. Fermera.bg {2}

  “Ние нямаме пристанище, което да натовари един голям кораб, защото големи кораби не могат да стигнат до него. В нашето пристанище не може да влезе „Панамакс“, който е с вместимост 60 000 тона. Образно казано, търговията със зърно още върви с гемии. „

   

  Експерти, медии, общественици и държавни институции – подкрепящи и потвърждаващи нуждата от изграждането  на дълбоководен терминал в порт Варна:

  o    2007 г. – Румен Несторов, зам.председател на Българската морска камара (БМК) {8}

  „България губи състезанието Общо 1 037 077 контейнерни единици (TEU) са били обработени в пристанище Констанца през 2006 г., докато през двата терминала на пристанище Варна са минали едва 100 хил. TEU. Държавата няма достатъчно средства да инвестира в оборудването и модернизирането на големите морски пристанища. А това е единственият начин България да успее да пренасочи част от превозите към Бургас и Варна. Според Несторов в момента нямаме никакъв шанс за реална конкуренция на дейностите в пристанище Констанца. Единствената реална възможност в момента е Варна и Бургас да поемат част от свръхпотока от товари, с който румънците не могат да се справят. От 2004 г. насам транспортното министерство се опитва да отдаде на концесия част от пристанищната дейност в двата най-големи порта – Варна и Бургас“

  o    2009 г. – Данаил Папазов – изп. директор Пристанище Варна. {4}

  „Пристанище „Варна“ закъснява с изграждането на дълбоководен терминал – „Пристанище „Варна“ закъснява с изграждането на дълбоководен контейнерен терминал преди Аспаруховия мост. Това заяви директорът на пристанището Данаил Папазов, който участва в среща на областния управител Данчо Симеонов с депутати и представители на морския бизнес по проблемите в бранша“

  o    2010 г. – Данаил Папазов – изп. директор Пристанище Варна. {5}

  „Ние се надяваме това да стане най-скоро, да се реализира една дългогодишна мечта на много деятели на пристанищното дело във Варна. Така ще бъде дадена една голяма възможност на нашето пристанище да обработва голямотонажни кораби, които в момента избягват и Варна-изток, и Варна-запад по обясними причини – просто те могат да влязат при нас. На времето, когато е строен Аспаруховият мост, той е бил проектиран с тогавашните мащаби на контейнерните превози на море. Предвиждало се е, че най-големият кораб, който може да премине под моста, ще пренася не повече от две до три хиляди стандартизирани контейнери (TEU). Но в момента в басейна на Черно море се обработват кораби тип „майка” (mother vessel) с по 4500 – 5000 TEU. Това ни изважда от пазара на контейнерните хъбове в региона и ни прави едно малко фидерно пристанище. Поради тази причина много отдавна сме сезирали отговорните фактори в българските правителства и сме предложили да разположим този терминал преди Аспаруховия мост.“

  o  2010 г. – Свилен Крайчев –  заместник- генерален секретар на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ЧИС),  Делят пристанище “Варна – Изток” на две, 2010.

  „Кораб с размери дължина 300 метра и широчина 40 метра, който без проблеми влиза в пристанището в Констанца, но е абсолютно невъзможно да бъде обслужен в Езерото.“

  o    2011 г. – Спас Спасов – журналист, Капитал . „Едно пристанище не стига”

  „ Аспаруховият мост все така блокира влизането на големи контейнеровози към „Варна – запад“ (в близост до девненските заводи)”.

  o    2012 г. – Министерство на транспорта – експерт

  Експерт с препоръка за събаряне на Аспаруховия мост: „Аспаруховият мост е под управлението на община Варна, за да търси инвестиции по евро програми, тя ще трябва да поеме и собствеността върху съоръжението“. {26}

  o    февруари 2013 г – Радан Кънев – председател на ДСБ / ПК Реформаторския Блок/,  Фалшиви приоритети и реална безработица

  „Докато българските власти осигуряваха финансиране за бетонните грозотии по плажовете, румънските изливаха бетона в доковете на Констанца. Докато ние наливахме милиарди в АЕЦ-Белене, румънците финансираха железницата Констанца-Букурещ. Докато осигурявахме данъчни привилегии на собствениците на огромни масиви земеделски земи (АДСИЦ), в Румъния и Полша около големите пристанища на огромни терени се изградиха зони за лека промишленост, безмитна активна преработка и други производства. (Без коментар) Загубата на работни места и доходи във Варна се дължи точно на това изоставане. На него се дължи и парадоксът университетски град да има висока безработица – работа за инженерите от Техническия и икономистите от ВИНС-а може би има в София, може би в Лондон, а може би – в Гданск… Но не във Варна. „

  o    2013 г. – кап. Жорж Дерелиев, Изпълнителен Директор на БВФ Порт Бургас.{7}

  “Възможността за товарене на кораби Панамакс намалява транспортните разходи на зърноизносителите“

  o    2013 г. – Доц. Д-р Божидар Чапаров – бивш изп.директор Пристанище Варна ЕАД. {9}

  За да можем обаче обработваме контейнеровози от ново поколение и големи зърновози, на нас са ни необходими специализирани дълбоководни терминали. В момента за съжаление в района на Варна, такива кораби не могат да бъдат обработени. На първо място ни трябва дълбоководен контейнерен терминал и модерен зърнен пристанищен термина.”

  o    2013 г. – Българско геополитическо дружество. Пристанищата на геополитическата карта на България:

  „Нито Варна, нито Бургас, имат съвременни контейнерни терминали, които да приемат контейнеровози с 4000 – 5000 TEU на борда,  {13}

  o    2013 г. – Радан Кънев – Председател на ДСБ, “3 стъпки за Пристанище Варна”. {14}

  Бъдещето са модерни контейнерни терминали и зона за промишлена преработка. Ние държим на нашия проект, който е залегнал и е в общия градоустройствен план, който е пренасяне на пристанището в западната зона, на запад от Аспаруховия мост, с модерни контейнерни терминали, модернизация на ЖП връзката с Русе, за да може варненското пристанище да бъде врата към Изтока, през него да влизат стоки за цяла Европа, включително и за Западна, а не просто пункт за износ на сурови материални.”

  o    2013 г. – Иван Портних – кмет на гр.Варна {10}

   Изграждането на дълбоководен терминал на мястото на старшинското училище на Пясъка ще ни позволи на мястото на Варна Изток да бъде изграден пасажерски терминал, като това ще включва и необходимото за посрещане на големи пасажери удълбочаване на кейовете места”  2013 г.. {15}

  o    2013 г. – Инж. Красимир Маринов завършил Одеския институт за инженери за морския флот, специалност „Хидротехническо строителство на водни пътища и пристанища“,  проектант и управител на „Проект Трой“ – Тенденциите са към увеличаване на големината и газенето на корабите. gradat.bg

  Силвия ЦЕНОВА: Какво е състоянието на българските пристанища и отговарят ли те на съвременните изисквания? Инж. Красимир Маринов – „По отношение на дълбочините на кейовете старите пристанища вече са изчерпали своите възможности да приемат по-големите съвременни кораби. В Бургас този въпрос беше решен с новия терминал, но за Варна проблемът остава и се усложнява от височината на Аспаруховия мост, която се явява още едно ограничително условие за навлизане на големи кораби в езерата. Мисля, че трябва да продължат усилията за намиране на подходящо място и направа на дълбоководен терминал и във Варна.”

  o    2014 г. – Министерство на регионалното развитие и благоустройството, СИР 2014-2020. {10}

  Предприемане на действия за преодоляване на височинните ограничения и ограниченията в газенето през канала море-езеро за по-големи плавателни съдове, 2014-2020, МРРБ” създавани от Аспарухов мост в невъзможност от достъп на дълбоководни кораби във Варненско езеро

  o    2014 г. – Румен Арабаджиев – Директор на клон-териториално поделение Варна – ДП „ПИ” {35}

   „Трябва да бъдат възстановени проектните параметри на двата плавателни канала 1 и 2 от 12,5 м дълбочина и на Варна-запад – 11,5 м. При 12,5 м дълбочина на канал 1, като се спазва разпореждането на капитана на пристанището за 3 фута (около 90 см) под проектните параметри, значи ще влизат кораби с газене до 11,6 м. В пристанище Варна-запад проектните параметри на кейовите стени са 11,5 м, там капитанът на пристанището изисква безопасност един фут под кила, което означава, че могат да влизат кораби с газене до 11,2 м.”

  o    Април 2015 г. Експертен екип  Мрежа Е-Демокрация България, {41}

  Представени официално пред кмета на град Варна – г-н Иван Портних:  – експертен анализ: икономически и инфраструктурен, срок на строителство, плюсове и минуси от реализация на всички възможни технически варианти за строителство на нови мостове (различен тип) във Варненско езеро, Инвестиция за строителство на нов мост от тип Аспарухов: от 800 -1200 милиона евро. Срок на реализация = 2+6 години”

  o    2015 г. – Инженери (МТ и експерти.) предлагат Аспаруховият мост да бъде повдигнат с 10 метра. {49}

  Генчо Георгиев и Иван Якимов „За да може да се развива пристанището и по канала да преминават и по-високи кораби, дългата 320 метра връхна стоманена конструкция на моста в зоните на рампите да бъде повдигната”

  o    2015 г.  – кап. Богдан Богданов – Председател на Българската Морската камара, Проф. Анелия Клисарова и членовете на Българската морска камара обсъдиха проекта за новото пристанище. barometar.net

  „Варна има прекрасни възможности за развитие, но съвсем умишлено се създават пречки. Да вземем един от най-дискутираните провалени проекти – този за пристанището. Не зная защо управниците ни не могат да проумеят, че това пристанище не е само варненско, то е българско, а ние по никакъв начин не сме конкурентно способни. Градът ни и държавата ни имат нужда от експерти и професионалисти, които да решават проблемите ни, а не от партийни кадри, които съсипват икономиката”, каза председателят на Камарата кап. Богдан Богданов.

  o   2016 г. – Пристанище под прицел – Maritime.bg 2016г. {6}

  „Докато НАТО-вски емисари наобиколиха българските пристанища в подготовка на логистичните вериги – забележете, при война с Русия, американската Conti Group продължава проекта си за ново дълбоководно пристанище в Грузия за 2,5 млрд. долара.“

  o    Май 2016 г. – инж. Дойчин Ников – Председател  НПО „Бъдеще за Варна, www.e-democracy.bg

  Анализ 01/ май 2016 и възможни решения на проблема с достъпа на корабите (море-езеро) „Предприемане на действия за преодоляване на височинните ограничения и ограниченията в газенето през канала море-езеро за по-големи плавателни съдове, 2014-2020, МРРБ” създавани от Аспарухов мост,

  o   Май 2016 г. – инж. Дойчин Ников – Председател НПО „Бъдеще за Варна“, www.e-democracy.bg

  Анализ -02/май 2016 на значими икономически инвестиционните проекти за гр.Варна и Област Варна по отношение на доходност (в БВП – Брутен Вътрешен Продукт и към бюджет Община Варна). Възможности за отпускане на заем за строителство, погасяване и оценка на практическа реализация до 2020 календарна година.

  o    Април 2016 г. – инж. Дойчин Ников – Председател НПО”Бъдеще за Варна” в-к Черно море.

  „Отварят със специален шлюз Аспарухов мост за големи кораби. Как да се справим с непреодолимата засега преграда, която създава мостовото съоръжение за влизане на 3-ти и 4-ти клас контейнеровози във Варненското езеро, предлагат варненски експерти” {59}

  o    Юни 2016 г. Капитал -Новото пристанище на Варна. Морският град прави пореден опит да възроди проекта за нов интермодален терминал.

  Така заради липса на далновидност варненското пристанище вече е обречено да остане сред малките в Черно море по отношение на контейнерните превози, твърдят от Морската камара във Варна. Според нейни членове сега дори и изграждането на новия интермодален терминал няма да промени радикално нещата. По тази причина за него трудно ще бъде намерен частен инвеститор. Още повече че Турция също поднови своите пристанища, в момента и Грузия довършва голям проект.

  „В лично качество аз също не съм сред най-големите поддръжници на този вариант (на терминала – бел. ред.)“, признава и Ангел Забуртов. Но той е предвиденият както в общия устройствен план на Варна, така и в Генералния план за развитие на пристанище Варна. На определения терен няма реституционни претенции, собствеността му е изчистена, изборът на мястото е минал през обществено обсъждане. А това означава, че по принципа Majority Rules (от англ. – правила на мнозинството) съм длъжен да му се подчинявам“, допълва изпълнителният директор на „Пристанищна инфраструктура“.

   

  Заявен интерес от чужди инвеститори при липса на подобен мащабен проект през периода 2012-2015 година:

  ·        2012г. – Пристанище „Варна“Китайски инвеститори проявяват интерес към Пристанище „Варна”. {28}

  „Китайски инвеститори проявяват интерес към Пристанище „Варна” и може да участват в концесия на порта, това съобщи посланикът на Китайската Народна Република Н.Пр. Гуо Йеджоу, който се срещна с кмета на Варна Кирил Йорданов. Йеджоу уточни, че темата за пристанището винаги присъства по време на срещите между български и китайски държавни ръководители.“

  ·        2013г. – Германски инвеститори с интереси към пристанище Варна. {31}

  „Немският дипломат и отбеляза голямото икономическо значение на варненското пристанище, както и факта, че пристанището на Хамбург е сериозен генератор за развитието на града. „Германските инвеститори проявяват интерес към варненското пристанище”, потвърди пред журналисти Матиас Хьопфнер”

  ·        2014г. – Русия инвестира 15 млрд. евро в мащабни проекти у нас. {33}

  „Предвижда се строителството на модерни пристанища, авто- и жп магистрали . ..Това стана известно на среща между членовете на Българо-руската търговско-промишлена палата, премиера Пламен Орешарски и министрите на транспорта и икономиката Данаил Папазов и Драгомир Стойнев.  …. За тези територии ЕС не ни отпуска почти никакви средства.

  ·        2015г.  Китай иска Пристанище Варна да се включи по „Пътя на коприната“.  {44}

  „Представителите на китайската страна заявиха сериозен интерес за активното включване на варненското пристанище в обработката на товари по транспортния коридор. Делегация от Китай посети „Пристанище Варна“. На двустранната среща присъстваха представители и на най-голямата строителна компания в Китай – China Communications Construction Co. Ltd. (CCC).“

  ·        2015г.   Експертно мнение „Защо България е дупка на картата на китайските инвестиции в Eвропа и по света? {45}

  „Китай инвестиция: Унгария -3 милиарда $ за високоскоростен влак. Румъния –  6.5 милиарда $ – два нови канадски реактора. И Гърция – 250 милиона $ за разширение на порт Пирея. В същото време България упорито отказва създаването на механизми за улеснение на китайските инвестиции, като затруднява сериозно проектите на частни и държавни китайски инвеститори у нас.”

  ·        2015г. Виетнам иска да инвестира в Пристанище Варна. {48}

  „През последните години нашата страна има голямо икономическо развитие, за нас е от особено значение да намерим и работим със сигурни партньори. У нас има много чуждестранни инвестиции, Виетнам от своя страна също инвестира в чужбина. Проявяваме интерес към инвестиции в пристанищното дело в Република България“, коментира контраадмирал Нгуен Данг Нгхием.”

   

   

 • Авторска концепция и разработка на експерти от Ремтехстрой Груп, НПО „БВ” и екип архитекти от Азия. Разработен с участието и на външни консултанти, експерти, архитекти и инвеститори от – Европа и Азия. Завършена авторска концепция на ниво мегапроект, стратегия за заинтерeсоване на инвеститори, 3D и GIS интеграция към мегапроекти и презинтиране на ниво инвеститори, изпълнено от Ремтехстрой Груп, НПО „БВ” и   Project Management and Invest” LLC – Катар

  Подробна информация: http://e-democracy.bg/index.php/portfolio/expo/

  .

  Европейски Експо Център Варна – Фериботен комплекс е проект за многофункционален и всеобхватна международна изложба център от висок стандарт. Той ще бъде един от най-мащабните и  най-съвременните експо центрове в Европа.
  Комплекса ще бъде със съвременна архитектура, която перфектно ще съчетава хай-тек, интелигентно управление и екологична загриженост към природата. Голяма част от нови и високо-развити технологии от международно ниво ще се прилагат в неговата конструкция за първи път. Реализираните интелигентни, вентилационни и комуникационни системи ще бъдат на най-съвременно ниво.. Голямата проектна височина на залите, тяхната етажната товароносимост и електрозахранване ще позволяват реализиране и на специализирани изложби, като мащабни машини изложения за строителна техника. Както и провеждане на яхтени изложения.
  Всяка изложбена зала е с площ от около 10000 кв. м и рационално проектирани вид. Общо 13 изложбени зали от първия и втория етаж ще имат широк вход. Множество изложби и изложения, ще могат да се провеждат едновременно, без да си пречат помежду си. Големите изложбени зали ще дават възможност за гъвково и ефективно използване на пространството.
  Около изложбения комплекс ще има множество поддържащи заведения, хотели, офис сгради, банки, търговски услуги и музеи свързани с конвенционални /топли/ връзки. Те ще бъдат изградени така, че да задоволят изцяло нуждите на посетителите на експо комплекса.
  „Европейски Експо Център – Фериботен комплекс“ е проектс ROI (Възвращаемост на инвестицията) над 25% за многофункционален и международен изложбен център от висок стандарт във Варненска област без аналог в Европа.
  o Готов проект с общинско, над-общинско и регионално значение – напълно покриващ изискванията заложени по СИР 2014-2020 за „Създаване на клъстер от пристанища във Варна, Варненското и Белославско езера, и утвърждаването му като логистичен и дистрибуторен център с пристанища в Русе и Силистра за връзка между Общоевропейските транспортни коридори VII, VIII, IX и ТРАСЕКА.”
  o ОЧЕРТАНИТЕ ПОЛЗИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИХОДИТЕ В ДЪРЖАВНИЯТ БЮДЖЕТ СУМАРНО КЪМ 2025 ГОДИНА БВП 3.571 милиарда евро (+9%), Общо бруто: 3.975 милиарда евро
  o През 2012 година в Румъния, Мегапроект от такъв ранг получава статус EGP (European Gateway Program) проект, 2013 година се изготвя Дю Дилиджънс, а в края на 2013 година получава целево финансиране от Европа за изработка на проектна документация. Към 2015 година е реализиран на 60%. Планувано е през 2018 година да бъде завършен чрез ПЧП на 100%.
  Заявено желание за участие на частни инвеститори (две мега компании от Азия) за участие в Мегапроекта и финансиране на под проекта Пристанище Варна – Проект „Европейски Експо Център – Фериботен комплекс“.
  o ЗАБАВЯНЕ НА ПРОЕКТА СПРЯМО EGP ПРОЕКТ В РУМЪНИЯ- 4 /четири/ години
  o ЗАГУБИ В ПОСТЪПЛЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВАТА €460.000/ден
  o ЗАГУБИ В ПОСТЪПЛЕНИЕ ЗА БЪЛГАРСКИЯТ БИЗНЕС €1.430.000 /ден
  o НОВИ РАБОТНИ МЕСТА 50.000
  Информация за статус на проекта: http://superbg.e-democracy.bg/

  Товарният поток за една година Азия –Европа: 312 милиарда $, Къде е България?

   .

  Мнение на общественици и експерти в подкрепа за реализация на проект за Европейски Експо Център Варна като транспортен и логистичен хъб Азия-Европа:

  o    2007 г. – Румен Несторов, зам.председател на Българската морска камара (БМК)

  България губи състезанието Общо 1 037 077 контейнерни единици (TEU) са били обработени в пристанище Констанца през 2006 г., докато през двата терминала на пристанище Варна са минали едва 100 хил. TEU. Държавата няма достатъчно средства да инвестира в оборудването и модернизирането на големите морски пристанища.”

  o    2008 г. – Вълкан Йовчев, консултант и автор на „Изследване на изложбения пазар в България“, Морски дневник.

   „Двореца на културата и спорта (ДКС) не е удобен като разположение за организиране на панаири. Той е на няколко нива, а това „уморява“ посетители и изложители. Така че ако във Варна се построи един модерен, специализиран изложбен център, той определено ще има успех, а това ще привлече и панаирни туристи. Погледнете как за 10 години Варна и без панаир като пловдивския изпревари Пловдив като развитие.”

  o    2011 г. – Николай Недков – бивш общински съветник – Община Варна.

   „Нашето пристанище може да бъде преместено и във Варненското езеро да се изгради индустриална зона, която да бъде врата на Изтока към Запада”

  o    2013 г. – Радан Кънев – Председател на ДСБ,

  „Бъдещето са модерни контейнерни терминали и зона за промишлена преработка. Ние държим на нашия проект, който е залегнал и е в общия градоустройствен план, който е пренасяне на пристанището в западната зона, на запад от Аспаруховия мост, с модерни контейнерни терминали, модернизация на ЖП връзката с Русе, за да може варненското пристанище да бъде врата към Изтока, през него да влизат стоки за цяла Европа, включително и за Западна, а не просто пункт за износ на сурови материални.“

  o    2013 г. – Силвия ЦЕНОВА, журналист /Брой 5/- www.gradat.bg – „Може ли България да се превърне в транспортен хъб?“

  „Липсата на ясна концепция за превръщане на България в транспортен хъб не позволява на страната да извлече максималните ползи от своите пристанища и стратегическото си местоположение. Инвестиции- те в поддръжка и развитие на портовете са минимални, което е причината за технологичната им изостаналост, въпреки че са важни центрове за развитието на целия транспортен комплекс в страната.“

  o    2013г. – Иво Константинов – търговски представител на Р.България в САЩ, Интегриране на фериботната линия Варна-Кавказ в транспортно-логистичната верига Европа-Азия, брой 3 /2013, Железопътен и интермодален транспорт

  „Железопътната фериботна линия Варна- Кавказ е уникално не само за България, но и в европейски мащаб начинание. Железопътните фериботи на дълги разстояния в света понастоящем са изключително малко, още повече такива, включващи възможност за смяна на междурелсието / талигите на вагоните без физическо претоварване на пратката. Чрез тази линия българският спедиторски бранш може да предложи на българския и европейски пазар следните предимства: 1. Уникален за Европа директен митнически граничен преход между ЕС и Руската Федерация без транзит през Украйна или Беларус. 2. Възможност за избягване на още една физическа манипулация на пратката, както това се прави в Словакия, Молдова и Унгария на граничните ЖП терминали ЕС-ОНД (Халмеу, Чоп, Захони и др.).“

  o    2014 г. – Стоян Пасев – областен управител на Област Варна пред китайска делегация от провинция Шандун

   ”Друг проект е създаването на Китайско Експо на територията на област Варна. Тук, защото сме на входа на Европа, така че можем да я наречем Китайската врата към Европа“ 2014.

  o    2015 г. – инж. Петър Сеферов – изпълнителен директор „Пристанище Варна“ ЕАД,  transportal.bg

  „Пристанище Варна има своето стратегическо място в Черно море. Вече се виждат и първите стъпки за включване на български пристанища в международни транспортни коридори, свързващи Европа и Азия. Ние реално вече постигнахме подобни успехи с привлечени транзитни товари за азиатски страни, а ръководството на МТИТС полага усилия за включването ни в транспортни връзки с Китай и други държави, което ще увеличи възможностите ни за привличане на допълнителни товаропотоци.”

  o    2015 г. – Божидар Лукарски – министърът на икономиката, „Утвърждават Варна като транспортен хъб“ nbox.bg

  „Има стратегически интерес към Варна като транспортен хъб на Пакистан и Китай за търговията им с ЕС. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски по време на среща с бизнеса във Варна, съобщиха от икономическото министерство. Възможностите за утвърждаване на черноморския ни град като ключов транспортен център ще бъдат промотирани чрез провеждането на активна кампания на Българска агенция за инвестиции. Предстои и изграждането на по-добра инфраструктура на зоната около Варна. Лукарски потвърди интереса от Катар летището във Варна да се ползва за хъб за полетите, свързващи Близкия изток и Европа. България има нужда от стратегия за развитие на морската икономика и аз ще предложа нейното разработване с транспортния министър Ивайло Московски, обяви още Лукарски. Такава стратегия е необходима, защото местният бизнес има нужда от стимули. „

  o    2015 г. – Лилия Чанкова – Ст.н.с. д-р Лилия Чанкова е научен секретар в Икономическия институт на Българската академия на науките. РАЗВИТИЕТО НА СЪВРЕМЕННАТА ЛОГИСТИКА В БЪЛГАРИЯ КАТО УСЛОВИE ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

  „При изграждането на този вид логистични центрове (София, Варна, Бургас, Русе) основно участие трябва да има държавата, тъй като става дума за по-големи обекти на транспортната инфраструктура със стратегическо значение. Това нейно участие трябва да е свързано не само с осигуряването на бюджетни средства, но и с разработването на големи инвестиционни проекти за развитие на транспортната инфраструктура от мултимодален тип, привличане на големи инвеститори на основата на публично-частното партньорство, на ресурси от международни финансови организации.”

  o    01.2016г. –  Настимир Ананиев – депутатът и зам.-председателят на „Движение България на гражданите“ – Заместникът на Кунева: Варна изостава от Бургас, dariknews.bg

  „Варна изостава като черноморски град в сравнение с Бургас. Това мнение изрази в морската столица депутатът и зам.-председателят на „Движение България на гражданите“ Настимир Ананиев. По негови думи постигнатото от кмета на Бургас би трябвало да е предизвикателство за варненския. Варна би могла да стане транспортен хъб, тъй като има предимство пред Бургас като локация, и така да се развива икономически, смята Ананиев.“

  o    2016 г. – инж. Дойчин Ников, Председател НПО „Бъдеще за Варна, www.e-democracy.bg

  Анализ на причини за изоставането на България спрямо Румъния – Сгрешен модел на управление или нужда от промяна на мисленето ни?

  o    февруари 2016 г. – Доц. д-р Петър Голийски е преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ в специалност „Арменистика и кавказология“ – Географията, глупако* Защо България хронично изостава от икономически развитите държави? Последната причина, за която се сещаме, е неблагоприятното й местоположение.

  „През последните няколко години най-голям подем на търговията чрез Солунското пристанище бележи България. Ако през 2009 г. там са обработени около 6000 контейнера за България, то през 2012 г. техният брой е над 16 000, което прави 178% ръст. А за периода януари-септември 2013 г. броят им е 15 215. Тази статистика, както и превръщането на София за сметка на Варна и Бургас в гара разпределителна на външната ни търговия дори и към морски страни като Италия и Испания, показва изместване на тежестта на нашата икономика от Източна България към Западна.”

  o    2016 г. – Анализ –  Българско геополитическо дружество, Китайската икономическа експанзия в Централна и Източна Европа  и възможностите пред България. {16}

  o    Май 2016 г. – инж. Дойчин Ников, Председател НПО „Бъдеще за Варна”, www.e-democracy.bg

  Анализ 01/ май 2016 и възможни решения на проблема с достъпа на корабите (море-езеро) „Предприемане на действия за преодоляване на височинните ограничения и ограниченията в газенето през канала море-езеро за по-големи плавателни съдове, 2014-2020, МРРБ” създавани от Аспарухов мост.

  o   Май 2016 г. – инж. Дойчин Ников, Председател НПО „Бъдеще за Варна”, www.e-democracy.bg

  Анализ -02/май 2016 на значими икономически инвестиционните проекти за гр.Варна и Област Варна по отношение на доходност (в БВП – Брутен Вътрешен Продукт и към бюджет Община Варна). Възможности за отпускане на заем за строителство, погасяване и оценка на практическа реализация до 2020 календарна година.

  o    Юни 2016 г. – Томислав Дончев – Вицепремиерът по евро фондовете –  „Дончев призна: Изоставаме при усвояване на европейските фондове„, frognews.bg

  „При разполагаем ресурс от над 30 млрд. лева по европейските фондове за програмен период 2014-2020, разплатените към бенефициентите средства възлизат на 264 млн. лева. Това става ясно от писмен отговор на вицепремиера по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев до депутат от опозицията.”

   

  Инвеститорски интерес & Инвестиционна стратегия на Община Варна и правителство към инвеститори за реализация на транспортен хъб във Варнски регион:

  ·        ноември 2013 – Варна представи проекта за градска мобилност на форум в Китай, dariknews.bg

  „Проектът за устойчива градска мобилност и интегриран градски транспорт на община Варна бе представен в Пекин на форум за партньорство за градско развитие „Европейски съюз – Китай”. Презентацията бе направена от Бисер Младенов, зам.-кмет на община Варна по европейските проекти.“

  ·        април 2014 г. – Китай обмисля кредитиране на инфраструктурни и транспортни проекти, novinite.bg

  „Китай обмисля конкретни финансови инструменти, които ще бъдат предоставени за преференциално кредитиране на инфраструктурни и транспортни проекти, начини за участие на българската страна в програмата от 10 млрд. щатски долара, предвидена за инвестиции в страните от Централна и Източна Европа във формат 16+, както и отделна схема за финансиране на приоритетни проекти за двете страни, съобщиха от икономическото министерство.

  Това стана ясно в рамките на посещението на българската делегация в Китай, водена от заместник-министъра на икономиката и енергетиката Красин Димитров. Беше подписано Споразумение за сътрудничество между китайската Ексимбанка и Българската банка за развитие. Целта на документа е насърчаване на инвестициите за китайски и български предприятия.“

  Експертно мнение:

  * „Кредитиране на проект“ от частен инвестиционен фонд е напълно възможно при предоставяне на държавна гаранция или обезпечение. Допълнително инвестиционен фондове от чужбина по принцип не предоставят гратисен период в периода на строителство и лихвата по кредита е базисно не по-малка от 3% с обезпечение. За успешно разглеждане на проект се изисква наличен Дю Дилиджънс, а ROI /Възвращаемост на инвестицията/ трябва да е миниум 6 % или оптимално над 10% което ще гарантира покритието на лихвата.

  ** Кандидатстване пред  частен инвестиционен фонд с инвестиционни проекти с отрицателен ROI, или  без обезпечение и без Дю Дилиджънс е пълна загуба на време. Кандидатстване с такива проекти пред частни инвестиционни фондове показва липса на всякакви познания по инвестиции и банкиране. 

  ***  Кандидатстване пред  частен инвестиционен фонд с инвестиционни проекти по „твърди мерки” при липса на обезпечение на проекта или при липса на гарант е възможно но задължително се изисква Дю Джилижънс  и ROI на проекта в миниум 10 % или оптимално над 15% за частни инвестиционни фондове – Катар, Дубай и Китай.

  Инж. Дойчин Ников – Председател НПО „Бъдеще за Варна”

  ·        ноември 2015 – Капитал- България към Китай: пристанища, пътища, летища, изберете си

  „България представи пред китайските инвеститори всички инфраструктурни проекти, които е подготвила или възнамерява да подготви за концесия или публично-частно партньорство. Сред тях са две пристанища, два интермодални терминала, четири летища, четири ж.п. линии и четири пътни артерии. Мащабният пакет от възможности беше представен пред азиатските инвеститори от министъра на регионалното развитие Лиляна Павлова по време на бизнес частта от форума на 16-те държави от Централна и Източна Европа и Китай.

  Сред проектите са пристанищата във Видин и Русе, ж.п. линиите Варна-Русе и Димитровград-Русе, магистралите „Хемус“ и „Черно море“ и летищата в Пловдив, София, Горна Оряховица и Стара Загора.“

  ·        февруари 2016 г. – Община Варна – Китайски инвеститори проучиха възможностите за бизнес в Бургас и Варна, investor.bg

  „Китайската бизнес делегация, водена от Нин Дзиджъ, зам.-директор на Националната компания за развитие и реформи на Китай, се е срещнала в резиденция Евксиноград с кмета на Варна Иван Портних. Домакините са представили възможностите за развитие на индустриални зони, изграждане на втори мост над езерото*, привличане на туристи от Китай.“

  *Експертно мнение:  Втори мост над езерото е проект по т.н. „меки мерки” без ROI (Възвращаемост на инвестицията) или технически с отрицателна доходност /ROI/. От гледна точка на частен инвеститор/фонд инвестирането в проекти с ROI под  10% е безсмислено.

  /Анализ -02/май 2016 на значими икономически инвестиционните проекти за гр.Варна и Област Варна по отношение на доходност (в БВП – Брутен Вътрешен Продукт и към бюджет Община Варна) инж. Дойчин Ников, Председател НПО „Бъдеще за Варна”, www.edemocracy.bg/

  ·        Май 2016 г. Народно Дело – Китай избра Бургас пред Варна. Изненадани ли сте?

  Защото истинските столици, както знаем, са преди всичко център на икономическия живот на една държава. А в случая получаваме поредното доказателство, че във Варна управляващите не умеят да привличат стратегически инвеститори, които да развиват икономиката и да откриват работни места. Защо изостанахме?

  Тук трябва да отворим една голяма скоба и да припомним няколко факта от миналото на международните отношения на града ни. Например това, че Варна има подписан договор за сътрудничество с Нинбо, огромно китайско пристанище. Същата като тип спогодба имаме и с Хамбург, германският град, който е крайната точка на съвременния Път на коприната. Явно обаче сътрудничеството с тези „побратимени градове“, както често са наричани, не е нищо повече от размяна на любезности, делегации и сувенири.”

  ·        Ноември 2016 г. varna.dir.bg Инвеститори от Китай и Япония проучват региона

  Вече са проведени няколко срещи с представители на китайската компания, заяви пред „Дарик“ заместник-кметът по финансите на общината Пейчо Пейчев.

  Японски холдинг от химическата промишленост също се е насочил към региона като подходящ за инвестиции. Негови представители са останали удовлетворени от инфраструктурата в Девня, допълни той.

  „Две години работихме сериозно за изграждане на инфраструктура, сега работим активно за привличане на инвеститори. Работим за създаване на индустриална зона, която да бъде не само на Варна, а да обединява няколко общини като Белослав, Аксаково, Девня и Суворово“, обясни заместник-кметът.

 

 • <Изберете блока в сиво за визуализиране на допълнителна информация за под проект!>

   

  Авторска архитектурна разработка и дело на архитект Милена Сабрутева от град Варна – изцяло като под проект. Завършена авторска концепция на ниво мегапроект, стратегия за заинтересоване на инвеститори, 3D и GIS интеграция към мегапроекта и презентиране на ниво инвеститори, изпълнено от Ремтехстрой Груп, НПО „БВ” и   Project Management and Invest” LLC – Катар 

   

  Подробна информация: http://112.e-democracy.bg/city/варна/projects/vip/

   

  Съгласно идейният проект:

  I. След провеждане на обществена дискусия за съгласуване на окончателен вид на проекта ще се изработи Дю Дилиджънс.

  II. Планира се провеждане на инвестиционен форум със заинтересовани чужди инвеститори заявили интерес за участие в мегапроекта и под проектите.

  III. Планира се реализация нa хотелски комплекс с 5 и 6 звезди и морски парк. Под проект на мегапроекта “Супер Варна 2025” предвижда градът да се отвори изцяло към морето, чрез изграждане на международна марина Варна, със съвременно яхтено пристанище с над 300 яхтени места и международен пътнически терминал от 5 терминала за круизни кораби. Това се планира да се изгради в нов остров във Варненското езеро и/или на изцяло частен терени извън Острова – Варна.
  Във варненското езеро ще се реализира огромен зелен оазис /остров/ за отдих и почивка, морски парк съчетан с хотелски комплекс от над 10 хотела (4, 5 и 6 звезди), развлекателни центрове и заведения. Отчитайки наличието на съществуващ остров и огромно езеро с достъп до морето, град Варна е природна даденост, която дава уникална възможност за реална реализация на проект в зелената лагуна в Европа – България. Изграждането на изкуствен остров сред морето е възможно, отчитайки опита по реализация на подобни проекти в Саудитска Арабия, но разходите за изграждане на защитни системи, брегови укрепителни съоръжения и поддръжка ще е колосална сума. В случая тези разходи се елиминират при наличие на частен терен извън Острова Варна във Варненското езеро.

  Уникален проект за градско развитие в Европа (HafenCity Hamburg пристанище-град) за 15 милиарда долара! Къде са плануваните проектите на България за 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 година по ОП (Оперативни програми 2014-2020)?:
  Планът Юнкер – European Commission 2014-2020 = 315 милиарда евро за ЕС проекти с възвращаемост?!
  – Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 – 215 мил. евро?!
  – Trans-European Transport – TEN-T – 9,6 млрд. евро
  ?!

  Експерти, медии, общественици и държавни институции – подкрепящи и потвърждаващи заинтересованост на инвеститори от Катар, Доха и Китай при наличието на мащабни инфраструктурни проекти по „твърди мерки” в България с ROI над 15%:

  o    2013 – offnews.bg

  „Строителството на изкуствени острови в морето ще се допуска като концесия за строителство на морски плаж, гласи поправката, приета по искане на бизнеса и подкрепена от кметове на черноморските общини. В мотивите към законопроекта насипването на такива съоръжения е дефинирано като „отвоюване на територията от морето“: „С тези предложения се дава възможност там, където не достига рекреационен капацитет на съществуващите морски плажове или няма такива, да може да се създават морски плажове или да се разширяват съществуващи, в т. ч. чрез отвоюване на територия от морето“.

  По Черноморието от години се говори за няколко такива проекта, по образ и подобие на дубайските изкуствени острови в Персийския залив. Подобна идея имаше „Холдинг Варна“ за проекта си за комплекс „Алея Първа“. Първоначалният му вариант предвиждаше 2 острова срещу брега.“

  o    2016 – Костадин Тодоров, управител на Евро-арабски бизнес форум: Визовият режим е основната пречка за арабските инвеститори, stroitelstvoimoti.com

  „България може да привлече милиарди долари годишни инвестиции от Оман, Обединените арабски емирства, Кувейт, Катар, Саудитска Арабия и Бахрейн. Оман например търси български инвеститори, които да внасят храни, лекарства, медицински услуги и строителни материали. Огромни са перспективите и в инфраструктурните проекти и в туризма. Привличането на свободни капитали от изброените страни към България и страни от Европейския съюз е перспективно начинание, но арабските инвеститори ще се чувстват по-сигурни, ако участват и в проекти, финансирани по оперативните програми на ЕС“

  o    август 2016 г. – Арх. Виктор Бузев – гл.архитект Община Варна, varna24.bg

  „Задължително е извеждането на туристическата индустрия като приоритетен отрасъл и удължаване на сезона от 3 на 6 месеца. Изразявам учудване, че в морето край Варна не е изградена инфраструктура от изключително значение за сектора като изкуствени рифове, острови, мостици, яхтени и пасажерски пристанища.

   

  Инвеститорски интерес към мащабни инфраструктурни проекти в България & Инвестиционна стратегия по публични данни на Община Варна и правителство – в готовност от големи инфраструктурни проекти за марина или изкуствен остров по „твърди мерки” с ROI над 15% във Варна или в организиране на икономически форум с инвеститори:

  ·        2000 г.- ЗАКОН ЗА МОРСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА, ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА И ПРИСТАНИЩАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (Обн. ДВ. бр.12 от 11 Февруари 2000г)

  „(2) В континенталния шелф Република България има изключителното право:

  1. да извършва, да разрешава и да регулира извършването на сондажни работи независимо от тяхната цел;

  2. да изгражда, да разрешава изграждането и да регулира създаването и използването на изкуствени острови, инсталации и съоръжения, които се намират под нейната юрисдикция.“

  ·        2005 г. – През 2005 търговският обмен между Румъния и Катар достига 200 милиона долара годишно – Арабската икономическа активност в Югоизточна Европа, geopolitica.eu

  „През 2000 последователно на посещения в Рияд са румънският вицепремиер Петре Роман и председателят парламента Мирча Йонеско. Три години по-късно между търговските камари на двете страни е подписан меморандум за учредяване на Румънско-саудитски икономически форум. През 2005 търговският обмен помежду им достига 200 милиона долара годишно. В периода 2006-2007 отношенията между двете държави се задълбочават. Румънският посланик в Рияд обявява, че към 2007 саудитските инвестиции в страната му възлизат на 2.2 милиарда долара.“

  ·  декември 2013 – Кабинетът отказва държавни гаранции на китайски и катарски инвеститори, mediapool.bg

  „Правителството няма да дава държавни гаранции за реализацията на китайски и катарски инвестиции у нас чрез публично-частно партньорство. Това стана ясно от думите на вицепремиера по икономическото развитие Даниела Бобева в отговор на въпрос на депутата от ГЕРБ Лиляна Павлова по време на парламентарния контрол в петък. Бившият регионален министър попита докъде са стигнали проектите с двете страни.

  Съгласно европейското законодателство нито една страна членка не може да дава гаранция на чужд инвеститор, защото това се счита за недопустима държавна помощ. Това е една от причините досега нито една страна от Г16 да не е реализирала проект по т.нар. преференциална кредитна линия с Китай.“

  ·        Март 2013 – Емирът на Катар купи шест гръцки острови, grreporter.info

  „Емирът на Катар Хамад бин Халифа ал Тани купи остров Оксия в Йонийско море, заедно с пет по-малки островчета, които принадлежат на архипелага Ехинадон.“

  ·        Март 2013 – Италия:  Суверенният фонд „Катар Холдинг” купи 40 на сто от известния с името „Порта Нуова”

  „Суверенният фонд „Катар Холдинг” купи 40 на сто от известния с името „Порта Нуова” общинско-частен план за строително развитие на ширналия се върху 290 декара централен квартал на Милано „Гарибалди-Република”. Става дума за собственост върху завършени или в строеж жилищни и офис сгради на обща стойност над 2 млрд. евро. Сред тях са няколко небостъргача, двете прочути „вертикални гори” на архитекта Стефано Боери, библиотеки и галерии. Конкретната цифра на сделката не е известна, но за специалистите по търговията с недвижими имоти платената от емира на Катар Хамад бин Халифа ал Тани сума най-вероятно наближава 1 млрд. евро.“

  ·        2014 г. – Арабската икономическа активност в Югоизточна Европа, geopolitica.eu

  „Сърбия планира да заеме милиарди долари от ОАЕ за да се справи с финансовата криза. В ход е реализацията на мащабния съвместен проект „Белград на вода“ . Арабските инвеститори възнамеряват да построят в сръбската столица най-големия търговски център в Югоизточна Европа.

  Предвижда се и построяването на изкуствен остров, който да бъде свързан чрез мост с левия бряг на река Сава. Най-големия поддръжник на проекта отново е вицепремиерът Александър Вучич, който настоява страната му да договори кредити от ОАЕ на стойност между два и три милиарда долара до края на 2014″

  ·        2015 – КАТАР ИМА ИНТЕРЕС ЗА ВЛОЖЕНИЯ В ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, citybuild.bg

  „Това заяви шейх Фейсал бин Сауд Ал Тани, ръководител на направлението за бизнес развитие на Катарската инвестиционна агенция. Представители на агенцията разговаряха днес с премиера Бойко Борисов и министри от правителството, които са на официално посещение в Доха. Предстои и посещение на катарска делегация в България за проучване на конкретните възможности за развитие на пристанище Варна.“

  ·         май 2015 – Турция построи изкуствен остров с летище в Черно море, blitz.bg

  „Около 35 милиона тона скали са били използвани, за да се запълни площ от 1,8 милиона квадратни метра. Изграждането на изкуствения остров между Орду и Гиресун започна през юли 2011 г. Стойността на инвестицията е около 360 милиона турски лири (132,6 милиона долара). Около 35 милиона тона скали са били използвани, за да се запълни площ от 1,8 милиона квадратни метра в морето.“

  ·        2016 – Катар иска 14% възвращаемост, ако инвестира в магистрала “Черно море” burgasinfo.com

  Катар е поискал минимум 14 процента възвращаемост, ако се включи в проекта за изграждането на магистрала „Черно море“, съобщи в петък министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.

  Това означава, че Катар може да вземе магистралата на концесия – ще я изгради, а след това ще печели от таксите за преминаване на автомобилите. При недостатъчен трафик приходите от такси ще се компенсират от държавния бюджет. Едва ли трафикът по магистралата ще осигури възвращаемост от 14% за разлика от проекта за летището в Балчик например, призна Павлова. Предстои да се водят преговори, допълни тя.“

  ·        2016 – Гърция може да загуби 2 милиарда инвестиции, защото най-богатият човек в света е подгонен от данъчната служба, Църквата Закинтос, службата по градоустройство и осигурителния институт ОАЕД, newsbg.eu

  Емирът на Катар Хамад бин Халифа ал Тани пристигна в Гърция, за да инвестира близо 2 млрд. Евро, като един от най-големите инвеститори от цял свят. Купи остров Окся, с цел да го превърне в art island, големи площи в Закинтос за туристическа инвестиция и хотел «Miramare» Корфу.  В продължение на четири години на Емир Хамад бин Халифа ал-Тани от Катар, един от най-богатите хора на планетата (7-ми в списъка на «Форбс»), вижда плановете си да остават само на хартия, а от друга страна е подгонен от всички органи на страната, от прокурор, данъчна служба, църква, градоустройство, че и трудовия център на град Корфу. Търпението емирът изглежда вече е изчерпано и евентуалното корабокрушение в инвестиционните му планове е възможно да се отрази върху десетки гръцки предприятия, извършващи дейност в Катар.“

   

 • Авторска архитектурна разработка и дело на архитект Цвета Жекова от гр. Варна – изцяло като подпроект. Завършена авторска концепция на ниво мегапроект, стратегия за заинтерeсоване на инвеститори, 3D интеграция към мегапроекти и презентиране на ниво инвеститори, изпълнено – Ремтехстрой Груп, НПО „БВ” и   Project Management and Invest” LLC – Катар.

   

  Подробна информация: http://112.e-democracy.bg/city/варна/projects/интермодален-пътнически-терминал-гр/

   

  Съгласно идейният проект:
  I. След провеждане на обществена дискусия за съгласуване на окончателен вид на проекта ще се изработи Дю Дилиджънс.
  II. Планира се провеждане на инвестиционен форум със заинтересовани чужди инвеститори заявили интерес за участие в проекта.
  III. Планира се реализация на портови пътнически терминал според новия градоустройствен план и решението за зона на морската гара и пристанищна зона – град Варна, на изток съгласно ОУП на Община Варна.  Описание : Проектът включва цялостно обновяване на съществуващата морска гара и морското товарно пристанище „Варна – Изток“, които в рамките на новия устройствен план ОУП на града, ще бъдат преобразувани в зони с обществен достъп, обслужващи кораби и пътнически автомобили. Новият парк съгласно проекта е продължение на Морската градина и предложенията за новата морска гара съставна част в пейзажа на града. Новият Облик на морска гара – ще пресъздаде въздействие върху морската гара в морето, с цялостен завършен облик.

   

  Експерти, медии, общественици и държавни институции – подкрепящи и потвърждаващи заинтересованост на инвеститори от Катар, Доха и Китай при наличието на мащабни инфраструктурни проекти по „твърди мерки” в България с ROIнад 15%:

  o    2013 – offnews.bg

  „Строителството на изкуствени острови в морето ще се допуска като концесия за строителство на морски плаж, гласи поправката, приета по искане на бизнеса и подкрепена от кметове на черноморските общини. В мотивите към законопроекта насипването на такива съоръжения е дефинирано като „отвоюване на територията от морето“: „С тези предложения се дава възможност там, където не достига рекреационен капацитет на съществуващите морски плажове или няма такива, да може да се създават морски плажове или да се разширяват съществуващи, в т. ч. чрез отвоюване на територия от морето“.

  По Черноморието от години се говори за няколко такива проекта, по образ и подобие на дубайските изкуствени острови в Персийския залив. Подобна идея имаше „Холдинг Варна“ за проекта си за комплекс „Алея Първа“. Първоначалният му вариант предвиждаше 2 острова срещу брега.“

  o    2016 – Костадин Тодоров, управител на Евро-арабски бизнес форум: Визовият режим е основната пречка за арабските инвеститори, stroitelstvoimoti.com

  „България може да привлече милиарди долари годишни инвестиции от Оман, Обединените арабски емирства, Кувейт, Катар, Саудитска Арабия и Бахрейн. Оман например търси български инвеститори, които да внасят храни, лекарства, медицински услуги и строителни материали. Огромни са перспективите и в инфраструктурните проекти и в туризма. Привличането на свободни капитали от изброените страни към България и страни от Европейския съюз е перспективно начинание, но арабските инвеститори ще се чувстват по-сигурни, ако участват и в проекти, финансирани по оперативните програми на ЕС“

  o    август 2016 г. – Арх. Виктор Бузев – гл.архитект Община Варна, varna24.bg

  „Задължително е извеждането на туристическата индустрия като приоритетен отрасъл и удължаване на сезона от 3 на 6 месеца. Изразявам учудване, че в морето край Варна не е изградена инфраструктура от изключително значение за сектора като изкуствени рифове, острови, мостици, яхтени и пасажерски пристанища.

   

   

  Инвеститорски интерес към мащабни инфраструктурни проекти в България & Инвестиционна стратегия на Община Варна и правителство – в готовност от големи инфраструктурни проекти за марина или изкуствен остров по „твърди мерки” с ROI над 15% във Варна или в организиране на икономически форум с инвеститори:

  ·        2000 г.- ЗАКОН ЗА МОРСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА, ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА И ПРИСТАНИЩАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (Обн. ДВ. бр.12 от 11 Февруари 2000 г.)

  „(2) В континенталния шелф Република България има изключителното право:

  1. да извършва, да разрешава и да регулира извършването на сондажни работи независимо от тяхната цел;

  2. да изгражда, да разрешава изграждането и да регулира създаването и използването на изкуствени острови, инсталации и съоръжения, които се намират под нейната юрисдикция.“

  ·        2005 г. – През 2005 търговският обмен между Румъния и Катар достига 200 милиона долара годишно – Арабската икономическа активност в Югоизточна Европа, geopolitica.eu

  „През 2000 последователно на посещения в Рияд са румънският вицепремиер Петре Роман и председателят парламента Мирча Йонеско. Три години по-късно между търговските камари на двете страни е подписан меморандум за учредяване на Румънско-саудитски икономически форум. През 2005 търговският обмен помежду им достига 200 милиона долара годишно. В периода 2006-2007 отношенията между двете държави се задълбочават. Румънският посланик в Рияд обявява, че към 2007 саудитските инвестиции в страната му възлизат на 2.2 милиарда долара.“

  ·        декември 2013 – Кабинетът отказва държавни гаранции на китайски и катарски инвеститори, mediapool.bg

  „Правителството няма да дава държавни гаранции за реализацията на китайски и катарски инвестиции у нас чрез публично-частно партньорство. Това стана ясно от думите на вицепремиера по икономическото развитие Даниела Бобева в отговор на въпрос на депутата от ГЕРБ Лиляна Павлова по време на парламентарния контрол в петък. Бившият регионален министър попита докъде са стигнали проектите с двете страни.

  Съгласно европейското законодателство нито една страна членка не може да дава гаранция на чужд инвеститор, защото това се счита за недопустима държавна помощ. Това е една от причините досега нито една страна от Г16 да не е реализирала проект по т.нар. преференциална кредитна линия с Китай.“

  ·        Март 2013 – Емирът на Катар купи шест гръцки острови, grreporter.info

  „Емирът на Катар Хамад бин Халифа ал Тани купи остров Оксия в Йонийско море, заедно с пет по-малки островчета, които принадлежат на архипелага Ехинадон.“

  ·        Март 2013 – Италия:  Суверенният фонд „Катар Холдинг” купи 40 на сто от известния с името „Порта Нуова”

  „Суверенният фонд „Катар Холдинг” купи 40 на сто от известния с името „Порта Нуова” общинско-частен план за строително развитие на ширналия се върху 290 декара централен квартал на Милано „Гарибалди-Република”. Става дума за собственост върху завършени или в строеж жилищни и офис сгради на обща стойност над 2 млрд. евро. Сред тях са няколко небостъргача, двете прочути „вертикални гори” на архитекта Стефано Боери, библиотеки и галерии. Конкретната цифра на сделката не е известна, но за специалистите по търговията с недвижими имоти платената от емира на Катар Хамад бин Халифа ал Тани сума най-вероятно наближава 1 млрд. евро.“

  ·        2014 г. – Арабската икономическа активност в Югоизточна Европа, geopolitica.eu

  „Сърбия планира да заеме милиарди долари от ОАЕ за да се справи с финансовата криза. В ход е реализацията на мащабния съвместен проект „Белград на вода“ . Арабските инвеститори възнамеряват да построят в сръбската столица най-големия търговски център в Югоизточна Европа.

  Предвижда се и построяването на изкуствен остров, който да бъде свързан чрез мост с левия бряг на река Сава. Най-големия поддръжник на проекта отново е вицепремиерът Александър Вучич, който настоява страната му да договори кредити от ОАЕ на стойност между два и три милиарда долара до края на 2014″

  ·        2015 – КАТАР ИМА ИНТЕРЕС ЗА ВЛОЖЕНИЯ В ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, citybuild.bg

  „Това заяви шейх Фейсал бин Сауд Ал Тани, ръководител на направлението за бизнес развитие на Катарската инвестиционна агенция. Представители на агенцията разговаряха днес с премиера Бойко Борисов и министри от правителството, които са на официално посещение в Доха. Предстои и посещение на катарска делегация в България за проучване на конкретните възможности за развитие на пристанище Варна.“

  ·         май 2015 – Турция построи изкуствен остров с летище в Черно море, blitz.bg

  „Около 35 милиона тона скали са били използвани, за да се запълни площ от 1,8 милиона квадратни метра. Изграждането на изкуствения остров между Орду и Гиресун започна през юли 2011 г. Стойността на инвестицията е около 360 милиона турски лири (132,6 милиона долара). Около 35 милиона тона скали са били използвани, за да се запълни площ от 1,8 милиона квадратни метра в морето.“

  ·        2016 – Катар иска 14% възвращаемост, ако инвестира в магистрала “Черно море” burgasinfo.com

  Катар е поискал минимум 14 процента възвращаемост, ако се включи в проекта за изграждането на магистрала „Черно море“, съобщи в петък министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.

  Това означава, че Катар може да вземе магистралата на концесия – ще я изгради, а след това ще печели от таксите за преминаване на автомобилите. При недостатъчен трафик приходите от такси ще се компенсират от държавния бюджет. Едва ли трафикът по магистралата ще осигури възвращаемост от 14% за разлика от проекта за летището в Балчик например, призна Павлова. Предстои да се водят преговори, допълни тя.“

  ·        2016 – Гърция може да загуби 2 милиарда инвестиции, защото най-богатият човек в света е подгонен от данъчната служба, Църквата Закинтос, службата по градоустройство и осигурителния институт ОАЕД, newsbg.eu

  Емирът на Катар Хамад бин Халифа ал Тани пристигна в Гърция, за да инвестира близо 2 млрд. Евро, като един от най-големите инвеститори от цял свят. Купи остров Окся, с цел да го превърне в art island, големи площи в Закинтос за туристическа инвестиция и хотел «Miramare» Корфу.  В продължение на четири години на Емир Хамад бин Халифа ал-Тани от Катар, един от най-богатите хора на планетата (7-ми в списъка на «Форбс»), вижда плановете си да остават само на хартия, а от друга страна е подгонен от всички органи на страната, от прокурор, данъчна служба, църква, градоустройство, че и трудовия център на град Корфу. Търпението емирът изглежда вече е изчерпано и евентуалното корабокрушение в инвестиционните му планове е възможно да се отрази върху десетки гръцки предприятия, извършващи дейност в Катар.“

   

   

 • Авторска концепция и разработка на експерти Ремтехстрой Груп и НПО „БВ” и архитекти Русия. Външни  консултанти експерти от чужбина – Alstom, Siemens,  CRRC Corporation и други.

   

  Подробна информация: http://e-democracy.bg/index.php/portfolio/vmts/

   

  ВЪЗЛОВИ ПОД ПРОЕКТИ – УВЕЛИЧАВАЩИ ТУРИСТИЧЕСКИЯТ ПОТОК и ТОВАРООБОРОТ. Варна Монорелсова Транспортна Система – Монорелсова Железница (VnMTS) е проектът за първата монорелсова железница в България.
  Маршрутът на монорелсова железница ще се свърже квартал Владиславово с центъра на Варна. Линията ще бъде на височина от 6 метра над земята и най-високата точка е станция Владиславово (12 м). Мотрисите са електрически и ще се движат безшумно /шумообезопасени/.
  Линията се състои от 7 станции, разположени на интервали от 700-1000 метра. Специален подвижен състав ще се движи по линията на всеки 5-6 минути. Всеки влак се състои от 6 вагона с капацитет по 44 места за сядане.

  .

  Публични и експертни мнения в подкрепа на реализация на монорелсова железница:

  o   юли 2008 г. – Свилен Крайчев – бивш заместник-кмет по транспорта Община Варна, Варна с монорелсова железница вместо метро, varna.dir.bg

  „По думите му като алтернатива най-подходящият вариант е изграждане на метро, но подпочвените води и теренът във Варна не позволяват това.

  Вариантът остава монорелсовият път, който се изгражда на височина от 4-5 метра, обясни Крайчев. По думите му тъй като Варна е разположена надлъжно евентуален такъв път трябва да започва от летището и да достига централната част на града.“

  o   фев  2009 г. – Свилен Крайчев – бивш заместник-кмет по транспорта Община Варна,  dnevnik.bg

  „Във Варна започва проучване за рентабилността от изграждането на монорелсова надземна железница. Идеята беше представена в сряда пред съветниците от комисията по транспорт в общинския съвет като алтернатива на масовия градски транспорт от зам.-кмета Свилен Крайчев. По думите му вече са проведени предварителни разговори с представители на Световната банка и на Европейската банка за възстановяване и развитие, които проявяват интерес да финансират подобен проект. Проучванията сочели, че именно в условия на икономическа стагнация финансовите институции са готови да пренасочат ресурси към изграждането на мащабни инфраструктурни обекти.“

  o   ноември 2010 г. – Експерти разработиха предложение за транспортна стратегия на Варна за периода 2011‐2020 г. в рамките на европейският проект ADDED VALUE, ubbsla.org

  „Направена  е  експертна  оценка  на  първите  три варианта /1. Двурелсов жп­транспорт , 2. Монорелсов наземен  транспорт, 3.  Метро , 4. Високоскоростен  автобус/   с отчитане  влиянието  на  такива фактори като: съвместимост с инфраструктурата и ландшафта;  ефективност  в  дългосрочен  план; икономическа  целесъобразност  и  обем  на инвестициите.  Найголяма  тежест  е  дадена  на първите  два фактора,  в  резултат  на  което  найподходящ  за  Варна  в  дългосрочен  план  се посочва    Монорелсов  наземен  транспорт.“

  o    юни 2013 г- Иван Портних – кмет на Варна, Релсите във Варна – само във въздуха, не под земята, dnesplus.bg

  „Това безспорно е нещо важно и значимо за града, но обръщайки поглед към бъдещето, е належащо, според мен, да се разработи нова концепция за обществения транспорт във Варна. Всеки модерен, динамично развиващ се град залага на бърз, надежден и екологичен транспорт, който да е независим от автомобилния трафик. Ето затова ще работя за изграждане на монорелсова железница. Идеята нито е нова, нито е моя.“

  o    август 2014 г. Инж. Росен Колелиев – председателя на секция „Инженерно строителство” към Камарата на строителите в България,  Варна се нуждае от алтернативен градски транспорт. Черно море

  „Досега сме говорили за пътища, булеварди и магистрали, които провеждат  само автомобилното движение. С особеното си географско положение – наличието на море и морски курорти, плавателен канал, летище, Варна е предизвикателство, което дава възможност за развитието на алтернативни начини на транспорт. Много пъти се говореше за релсовите пътища (бел. ред. припомняме, че новият варненски кмет Иван Портних лансира идеята за  монорелсов път на предишния депутат от ГЕРБ Свилен Крайчев). Даже преди 1989 г. имаше разработка и беше резервиран коридор за железница, което да поеме усилния трафик на движение по тъй наречената агломерация Варна-Девня, като обслужва прилежащите села и потока работници на девненските заводи. За съжаление, тогава тази идея не беше изпълнена и с годините реализацията й става все по-трудна, тъй като резервираният коридор вече е почти застроен“

   

  Инвеститорски интерес & Инвестиционна стратегия на Община Варна по решение на проблема с трафика:

  ·        2010 г. Общината губи 300 000 лева от спечелен проект за монорелсов влак. в. „Позвънете новини“

  „Община Варна ще изгуби 295 240 лв. от спечелен проект по оперативна програма „Регионално развитие“, с който трябваше да се прецени необходим ли е на Варна монорелсов електрически влак. Проучването, което щеше да се проведе в рамките на проекта, щеше да посочи какъв алтернативен транспорт е най-подходящ за града ни. Резултатите се предвиждаше да послужат и като подложка при разработването на транспортен мастърплан за Варна.

  Причината за провала е многократни обжалвания на проведената процедура по избор на изпълнител за проучването.“

  ·   2015 г. Община Варна – С новия високоскоростен коридор прекосяваме Варна за 40 минути, dariknews.bg

  „С изграждането на високоскоростния BRT-коридор по проекта за интегриран градски транспорт времето за придвижване от единия край на града до другия с автобус ще се намали значително. По BRT-коридора ще пътуват единствено автобуси. Той ще се обслужва от 26 коли. Позицията на спирките по бързата линия трябва да осигури лесно прехвърляне на пътници от една на друга. Общият им брой за коридора е 60 за двете посоки. Средното разстояние между тях е 500 метра. Предвижда се в пиков час автобусите да се движат на три минути, а в останалото време на 4 – 7 минути в зависимост от пътнико потока. Проектът предвижда и изграждане на система за звукова сигнализация. Автобусите ще се движат от 5 сутринта до 23 часа.“

Анализ 2015 г. – Град Варна Timeline 2012-2020г. (Община Варна, Област и министерства РБ): Стратегия за превличане на чужди инвестиции, план за нови инвестиционни и инфраструктурни ЕU проекти:

Анализ 2015 г. – Град Варна Timeline 2012-2020г. (Община Варна, Област и министерства РБ): Стратегия за превличане на чужди инвестиции, план за нови инвестиционни и инфраструктурни ЕU проекти:

Анализ -02/май 2016 на значими икономически инвестиционните проекти за гр.Варна и Област Варна по отношение на доходност (в БВП – Брутен Вътрешен Продукт и към бюджет Община Варна). Възможности за отпускане на заем за строителство, погасяване и оценка на практическа реализация до 2020 календарна година.

Анализ -02/май 2016 на значими икономически инвестиционните проекти за гр.Варна и Област Варна по отношение на доходност (в БВП – Брутен Вътрешен Продукт и към бюджет Община Варна). Възможности за отпускане на заем за строителство, погасяване и оценка на практическа реализация до 2020 календарна година

 

В ГРАД ВАРНА-ПОД ПРОЕКТ ЗА ЦЕЛОГОДИШЕН ТУРИЗЪМ

 • Авторска концепция, бизнес план и разработка на експерти от Ремтехстрой Груп, НПО „БВ” и екип архитекти от Япония. Външни консултанти експерти и архитекти – Япония,  инвеститори от Дубай и компания «Nola 7» гр.Варна. Завършена авторска концепция на ниво мегапроект, стратегия за заинтерeсоване на инвеститори, 3D интеграция към мегапроекти и презентиране на ниво инвеститори, изпълнено от Ремтехстрой Груп, НПО „БВ” и   Project Management and Invest” LLC – Катар.

   

  Подробна информация: http://e-democracy.bg/index.php/portfolio/ocean/

  .

  Проекта включва реализация на АКВАПАРК С ИЗКУСТВЕН ПЛАЖ. Напълно готов 200 листа бизнес план и съгласувано строителство сума на инвестиция с ROI=15%.  Това е основен и възлов под проект, който ще привлече целогодишно допълнително 10.000-12.000 броя туристи на ден в град Варна. Отчитайки сегашната сезонността на туризма от 5-6 месеца в региона, реализацията на този под проекта, косвено  ще осигури допълниелно 9.000 спални места дневно в технически неизползвана в момента леглова база, извън сезона. С  допълнителни 6-7 календарни месеца ще се увеличи и туристическия сезон в град Варна и региона.

   

  Аналогични проекти за закрити аквапаркове в Европа:

  ·       Закрит аквапарк Aquaboulevard – Париж, Франция

  „Аквапарка Aquaboulevard заема 7000 квадратни метра и се намира в юго-западната част на Париж, близо до околовръстен път (Boulevard Péripherique). По-голямата част от парка е под покрив, така че да се поддържа целогодишно комфортна температура на въздуха и водата. На открито също има басейни, някои – с пясъчни плажове. В допълнение, има плувен басейн за водна аеробика и солариум, както и фитнес упражнения, фитнес зали, шест закрит и един открит тенис корт и скуош.

  ·     Aквапарка Fala (Lodz, Полша) – е финансиран от EU структурни фондове – 35,4 милиона евро, стойност на проекта 41,7 милиона евро

  „Аквапарк „Фала“, включително с външния му част, е най-големият воден парк в Полша. Това е изключително място, както по отношение на архитектура и за вашето забавление. Централната сграда е съставена от – три стъклени пирамиди, и цялото съоръжение е разположено на 10 дка, общата повърхност на водата е 2450 кв.м.“

  ·     Aквапарка в Друскининкай, Литва – е финансиран от EU структурни фондове, програмите ФАР, държавния, общинските бюджети и от частните фондове.

  “ Aqua Park в Друскининкай е модерен развлекателен комплекс площ от 25000 кв.м. В същото време той поема до 1500 души. Температура вътре в аквапарк е 30-31 ° C, а температурата на водата в басейните – 26-27 ° C. Друскининкай воден парк включва сауна комплекс, водни атракции, открити и закрити пързалки (най-дългата от тях 212 метра), ресторант, хотел, салон за красота, масаж, кафене, барове, боулинг зала, конферентни зали (един от тях могат да бъдат трансформирани Movies), охраняем паркинг за 140 места.

   

 • Реализация на проекта включва създаването на музей – паметник в една сграда, главният вход е на самия съществуваш паметник на Съветската армия в град Варна. Скулптури по фасадата, подови настилки и осветление, и парка в близост ще бъде възстановен.

  Музея ще има пет нива, които включват бившата книжарница, построен в подножието на паметника. Според представения проект нови и стари сгради са свързани с вертикално прозрачна тяло. Общото застроена площ ще бъде 4900 кв.м., в едно от крилата на сградата ще има малка конферентна зала и кино. Покривът на едното крило е проектиран като тераса с панорамен изглед към Варненския залив и е свързана с кафе на последния етаж на новата част.

  Отчитайки липсата на музей на съвременно модерното изкуство в град Варна, това е важен културен проект за град Варна. Реализацията ще предостави нов туристически обект с дневна посещаемост от 1000-2000 туристи дневно. Подобни музей има в цяла Европа – Музея на съвременно изкуство в Париж, Берлин и др. който се радват голяма посещаемост.

 

В БЛИЗОСТ ДО ГРАД ВАРНА- ДРУГИ ПРОЕКТИ ЗА ЦЕЛОГОДИШЕН ТУРИЗЪМ В МРЕЖА Е-DEMOCRACY.BG

 • Авторска концепция, бизнес план и разработка на експерти Ремтехстрой Груп, НПО „БВ” и екип архитекти от Чили. Външни консултанти експерти и архитекти – Чили и САЩ,  инвеститори от Дубай и компания «Nola 7» гр.Варна.

   

  Под проекта включва изграждане на нов международен курорт с хотели 5 и 6 звезди, без аналог в Европа с изкуствена отопляема лагуна 1,5 км при заинтересоване на инвеститор. Лагуната ще се захранва с морска вода. Чрез геотермални извори и изкуствено чрез слънчеви колектори ще се постигне постоянно отопление на водата в лагуната. Тази иновационна и модерна концепция на изкуствена отопляема лагуна се прилага в международни курорти в Америка от 10 години. Това дава съществени предимства пред стандартната концепция на курорт – морски бряг, чрез елиминиране на влиянието на климата, вятъра и температурата на морето в крайбрежната зона.
  Предлагайки една нова иновационно концепция за Европа в съвкупност от отопляема изкуствена лагуна, СПА център, яхтен клуб в лагуната, сърф училище, конна база и други ще увеличи атрактивността в пъти на курорта и значително ще удължи курортният сезон от 5-6 до 8-10 месеца.

   

 

В БЛИЗОСТ ДО ГРАД ВАРНА- ДРУГИ ПРОЕКТИ ЗА СЕЗОНЕН ТУРИЗЪМ В МРЕЖА Е-DEMOCRACY.BG

 • Авторска концепция, бизнес план и разработка на експерти от Ремтехстрой Груп, НПО „БВ”, екип архитекти и експерти „Пътища и мостове“ ЕООД гр.Варна. Външни консултанти експерти и архитекти – България, Германия и инвеститори от Дубай.

  За съжаление към момента в град Варна не съществува значими и възлови туристически обекти от международно ниво, които биха могли да предложат на туристи от чужбина пълноценна почивка, извън единствените възможности за плаж и шопинг туризъм в МОЛ центровете на град Варна. Девствена природа в местността Шкорпиловци /Област Варна/ предлага уникална възможност на инвеститорите за изграждане на нов модерен курорт върху площ от над  1 100 000 m², девствени плажове в незастроена ивица от над 15 км в непосредствена близост до уникална гора и природа!.

   

  Публични и експертни мнения в подкрепа от нуждата от нови черноморски курорти на международно ниво в България и нови иновационни проекти:

  o   юли 2014 г. – Pyмeн Дpaгaнoв, диpeĸтop нa Инcтитyтa зa aнaлизи и oцeнĸи в тypизмa, money.bg

  „Бългapия e eднo бялo пoлe в eвpoпeйcĸия тypизъм. Typизмът y нac ce paзвивa cтиxийнo, пo cъщия нaчин cтиxийнo ce paзвиxa и чepнoмopcĸитe ни ĸypopти, и пopaди тaзи пpичинa тoй e ниcĸoбюджeтeн и нe e eфeĸтивeн“, зaĸлючaвa Дpaгaнoв.

  o   април 2015 г. – Виктор Папазов, основател на Българската фондова борса, икономист и финансист. Финансов експерт: За съсипаните курорти по морето ще си изпием до дъно горчивата чаша, pik.bg

  „Какво ни предлага българската туристическа индустрия? Пренаселени курорти. Бетонирано крайбрежие. Непочистени плажове, където хората са натъпкани като сардели, с прескъпи чадъри и арогантни мутри- концесионери.

  Ще бъда директен – всичко по морето се съсипа от алчност и от простотия. Не биваше да се строи там, просто трябваше старите хотели да се реновират и да имаме скъп и качествен туризъм. Но кой да мисли? Както казва един приятел: в България днес не се отглеждат аспержи (макар че сме били най-големия производител в Европа на времето), защото процесът изисква поне 3 години, а това надхвърля инвестиционния хоризонт на българския бизнесмен. Тъжно. Не виждам  добра перспектива – чужденците ще престанат да идват, защото съседните страни предлагат много по-добър продукт от нас и на по-добри цени.”

  o   септември 2015 г. – руският вестник „Комсомолская правда“ и pik.bg

  „България се превръща в неинтересна страна. Опитите да бъде заменен руският туристически поток с гости от европейски държави не донесоха особен успех. Тези дни Националният статистически институт на България публикува официални данни, че през юли броя на чужденците в страната е намалял с 9 процента в сравнение с миналата година, като намаляването на гостите от европейските държави е 13,6 на сто. При това един от най-сериозните показатели за задълбочаването на кризисните явления в българския туризъм е, че едва 50% от всички чужденци в България са от страните на ЕС.

  От България са разочаровани и жителите на съседните Гърция и Румъния. И ако 35-процентният спад на гръцките туристи може да се обясни с икономическите проблеми на тяхната страна, намаляването с 50% на туристите от Румъния може да обясним единствено с липсата на интерес към българските курорти.”

  o   май 2016 – Няма място за старите курорти, capital.bg

  „Основната тенденция, която забелязват туроператори и хотелиери, е, че бившите държавни комплекси, приватизирани в годините на прехода, постепенно губят блясъка си и отстъпват място на нови играчи – с бранд и формула на бизнес като в Испания и Турция“

  o   май 2016 г. – Веселин Данев, един от директорите на „Сигма кепитъл“

  „Нищо уникално няма в България. Няма как да предлагаме луксозен продукт при тази инфраструктура, затова продаваме доста добър продукт на изгодна цена. Ние сме 50% назад спрямо Испания като цена“

  o   юли 2015 г. – Асоциацията на концесионерите на плажове, clubz.bg

  „Големият проблем пред българските Черноморски плажове е, че просто са малко и не достигат. В продължение на дълги години черноморските общини допуснаха в крайбрежната зона да се застроят повече обекти, с повече легла за туристи, от колкото основния ресурс – морските плажове, могат да поемат“, припомнят от Асоциацията на концесионерите на плажове.

  o   октомври 2016 г. – Пиетро Белардели – инвеститор, haskovo.marica.bg

  „Италианецът представлява група инвеститори и финансови институции, които са готови да реализират проекти в различни области. Само че не срещат никаква подкрепа от страна на местните власти. Имам голям и горчив опит с много кметове и общини. Харесват проектите, не скриват че имат нужда от това, което предлагаме, а нещата не се получават. Защо, нямам отговор, казва разочаровано той.

  Да инвестираш в България е голямо предизвикателство, защото ако успееш, ще го направиш въпреки всичко, а не с помощта на всички, допълва още той.“

  o   ноември 2016 г. – Telegraph – Англия и economy.bg

  „Българският черноморски курорт Слънчев бряг е най-евтината дестинация в Европа. Това пише британският вестник Telegraph, като цитира данни от класация на портала за летищни трансфери hoppa.com. „Но освен ниските цени, какво може да очаквате от Слънчев бряг? И струва ли си спестяванията?“, пита Telegraph и цитира отговора на британския пътешественик Адриан Бридж. „Това е евтин и весел курорт, с някои доста груби бетонни конструкции от комунистическата епоха…“

  o   септември 2016 г. – Иван Портник – кмет на гр.Варна, Портних: Варна може да стане прекрасно място за инвестиция, moreto.net

  „Само за около три години във Варна се забелязват големи трансформации – в градския транспорт, в сметопочистването. Това изтъкна кметът на морската ни столица Иван Портних в сутрешния блок на БНТ „Денят започва“.

  Амбицията на кмета е да превърне Варна в целогодишна дестинация и прекрасно място за инвестиция.“

   

  Експерт – Дипл. Инж. PhD. Дойчин Ников – Председател НПО ”Бъдеще за Варна”:

  „Има значителен отлив към град Варна като туристическа дестинация спрямо гр. Бургас което е показателно съгласно публичният ТОП100 рейтинг на туристически дестинации за Европа (Euromonitor International). Проблемите са комплексни, като  основни може да се посочат:

  – липса на работеща  стратегия на Общинско и Областно ниво с цел  превличане на туристи към региона;

  – липса на атрактивни туристически продукти целогодишни;

   или липсата на нови комплекси от международно ниво във Варненски  регион.

    Технически от 2011 година гр.Варна като туристическа дестинация нефигурира в ТОП 100 City Destination Ranking, докато гр. Бургас държи постоянно 56 място в рейтинга – град Варна изостава и заема последни места (120 място). Към края на календарна 2016 г. на Областно и Общинско ниво – няма проект и няма концепция която да реши проблема с туризма в бъдеще или в кратки срокове да осигури запълване на 100% на ненатоварената леглова база извън сезона в региона.“

   

  Инвеститорски интерес към нови курорти:

  ·        октомври 2014 – Икономически форум в Поморие събра арабски, турски, руски, казахстански и виетнамски инвеститори, dariknews.bg

  „Дипломатически представители от арабски страни, Русия, Казахстан, Турция и Виетнам, както и представители на мултинационални компании се включиха във второто издание на Международния икономически форум „Новата икономика на България-Пътят на Изток“

  Над 2 млрд евро инвестиции от арабските страни планира да бъдат привлечени в страната Българо-арабската бизнес асоциация. Нейният председател зияд Ел Масри посочи като успешни стъпки в тази посока връщането на арабските туристи по нашите морски курорти. Общо 3800 гости от Кувейт, Саудитска Арабия и други държави от региона са посетили Южното Черноморие през тази година. За сравнение приходите от Сърбия от уикенд почивки на арабски туристи надхвърлят 1.2 млрд евро.“

  ·        януари 2015 – Qatar Investment Fund проявява интерес към проект курорт-марина, newhousespain.com

  „Qatar Investment Fund проявява интерес за инвестиране в испански курорт Marina d’Or, намиращ се в провинция Кастейон. Град Валенсия се е утвърдил като един от най-голямата европейска дестинация  за ваканция и почивка. Очевидно тя е заинтересовала катарски петролни магнати, които наскоро са посетили района на КОСТА АЗААР на Средиземно море, който е на мястото на инвестиционният проект „Marina d’Or“.“

  ·        февруари 2015 – Н.Пр. Емил Каримов – пълномощен посланик на Азербайджан в България: Покажете на азербайджански инвеститори рентабилни проекти, economic.bg

  „Днес азербайджански инвестиции са направени в много страни по света. Ние също така сме заинтересовани да влагаме нашите инвестиции в икономиката на България. През последните години в Азербайджан се проведоха няколко бизнес форуми и срещи между бизнесмени от нашите страни. Обсъдени бяха различни двустранни проекти за взаимни инвестиции. Все пак, това не е достатъчно. За привличане на азербайджански инвестиции в България е необходимо да бъдат поканени азербайджански инвеститори във Вашата страна, да се организират срещи с бизнесмени от различни градове на България, да им се покажат рентабилни проекти в различни региони на България.

  В Азербайджан добре знаят за  българските курорти – Златни пясъци и Слънчев бряг. В допълнение към морските курорти, през последните години в Азербайджан също така са  изградени луксозни ски центрове, които се посещават от много чуждестранни туристи.“

  ·        февруари 2016 г. – КИТАЙСКИ ИНВЕСТИТОР СТРОИ 7-ЗВЕЗДЕН ХОТЕЛ В НАШ МОРСКИ КУРОРТ, e-burgas.com

  „В света има едва няколко 7-звездни хотела. Такъв например е Бурж Ал Араб в Дубай[/caption] Китайски инвеститор планира да вложи 270 милиона евро в построяването на карго летище край София, както и да създаде луксозни имоти по българското черноморско крайбрежие. Това става ясно от публикация на агенция Bloomberg, която е разговаряла с консултант по проекта. Планирано е инвестицията да покрие строежа на хотели, вили и пристанище, както и казино в голф комплекса „Тракийски скали” на Черно море“.

  ·        2016 г. – Нов проект за марина-пристанище в Марбея, Испания – Шейха на Катар Nasir Bin Abdullah инвестира 400 млн. Евро в този амбициозен проект!

   

 

Още 5 ПРОЕКТА В МРЕЖА Е-DEMOCRACY.BG

 • <Изберете блока в сиво за визуализиране на допълнителна информация за под проект!>

  Проект за изграждане на Международен бизнес-центр и ХОТЕЛ – 5 и 6 Звезди – ВАРНА на площ: 44 000 кв. метра в самият град, с РЗП в Обща площ: 133 670 м2.
  Реализацията на Международен бизнес-центр в града, ще направи град Варна – атрактивен мега полис не само за туризъм, но и за международен бизнес. Концепцията на комплекс международен бизнес център и хотел в едно, ще предостави възможност за повишаване на достъпността на града към международният бизнес и превличане на инвеститори от цял свят в региона. Тава е уникална възможност за постигане симбиоза в провеждане на бизнес и почивка със семейството в един международен европейски мегаполис.
  Комплекса ще предостави възможност за търговски представителства на крупни компании и държави в непосредственият център в близост на града и в непосредствена близост до крайбрежните курорти за отдих.
  Реализация на под проекта VIP – ОСТРОВ „Марина Варна” – Яхтено пристанище, Хотелски комплекс 6 и 5 Звезди и морски парк, ще предостави пряк достъп до бизнес центъра на бизнесмени – чрез акостиране на луксозните им яхти в самият град в непосредствена близост в зелена лагуна. Една нова концепция за лукс, отдих и бизнес в един европейски мегаполис..

   
 • Непосредствено в началото на града в южната част на града, в непосредствена близост до VIP – ОСТРОВ „Марина Варна” ще бъде изграден нов Европейски търговски – развлекателен център. Комплекса ще бъде на 5 нива и ще включва: търговски площи, офиси, галерии, ресторанти, спортни и други комплекси в сферата на услугите.

  Основни показатели на проекта:
  Площ на парцела – 15 245 кв.м
  Застр.Площ – 9660 кв м
  РЗП – 60 270 кв.м

   

„Показаните илюстрации са само кратка извадка от около 250 страници 3D презентации на български и английски – визуализация, SWOT Analysis, икономически анализ, под проекти и т.н. на завършена авторска концепция за стратегическо развитие на Варна като Мега Полис във вид на идеен проект “Супер Варна 2020”, чрез поетапно реализация на разработени десет възлови под проекта в рамките на седем години – в обем около 600-700 страници – бизнес планове, презентации, разчети и чертежи.
Авторският тим и екипът от участници архитекти си запазват правото да не визуализират проектната концепция на Мегапроекта и всички под проекти (същността на идейните предложения по възлови под проекти в окончателна визия на 3D презентации) до извършване на официална презентация и сформиране на проектна компания, с цел защита от плагиатство на идеи.
Представената информация в обем, като снимки и текст в E-Democracy.BG не е официална позиция на проектният тим или на екипа архитекти участници. Тя е със статус на публично информация, която има за цел само да информира в общ вид обществото и гражданите на град Варна за идеите и намеренията на авторския тим. Тя няма статус на официална представителна-проектна информация за идейния проект „Супер Варна 2020″ и в своят обем тя не представлява същността на авторска концепция за проекта.“
Националното сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Бъдеще за Варна“

 

ПРОЕКТА ТЪРСИ ПОДКРЕПА!

Търсим партньори, гражданска подкрепа и подкрепа на неправителствени организации
с цел реализацията на проекта и получаване на одобрение от правителство.

Подкрепете проекта с Ваше участие в петиция

 

Автор & Изпълнителен Директор на проекта: Дипл. Инж. PhD. Дойчин Ников,

Call Center: +359-52-319980 вътр. 108

e-mail: office@e-democracy.bg

Председател – НПО Бъдеще за Варна & Член УС & Учредител, Изпълнителен Директор «РЕМТЕХСТРОЙ ГРУП», Експерт  инвестиране и експерт развойна дейност мега проект Супер Варна 2030

<над 18 години практически опит в: *Развойна дейност по IT платформи и мрежи; **Водещ експерт Проекти & Инвестиране; ***Автор на Мегапроект „СУПЕР ВАРНА 2030“ и други проекти за гр.Варна; ****Автор, водещ програмист и дизайнер на IT платформи и мрежи: «Мрежа Е-Демокрация България», «Професионална мрежа TAMPERS.EU», «Инфо Бизнес» и др.>

ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ: Архитектура · Бизнес · Бизнес-планироне · Графически дизайн · Инвестиции · ИТ · ИТ-консултинг · Програмно обезпечение · Проектиране · Ремонт · Хай-тек · Advertising · ArcGIS · ARHITECTURA · AutoCAD MAP 3D · Autocade · Corel Designer · Dreamweaver · Engineering · Export · GIS · HTML editor · HTML5 · Import-export · Interaction Design · Manufacturing · Megacity · Megapolis · Online advertising · Photoshop · PHPA · PHPUnit · Plasser · Rail transport · Railways · SWOT-анализ · Technology · Underwater · Underwater diving · Web design · Web development · Welder certification · Welding ·

 

Съавтор & Директор развойна дейност: Дипл. Инж. PhD.  Борислав Ников,

e-mail: office@e-democracy.bg

Член УС и Учредител – НПО „БВ”, Технически Директор «РЕМТЕХСТРОЙ ГРУП», Експерт  инвестиране и експерт развойна дейност мегапроект Супер Варна 2030

<над 18 години практически опит в: *Развойна дейност по IT платформи и мрежи; **Водещ експерт и Координатор Проекти; ***Съавтор на Мегапроект „СУПЕР ВАРНА 2020“ и други проекти за гр.Варна; ****Автор и водещ програмист на IT платформи и мрежи: «Мрежа Е-Демокрация България», «Професионална мрежа TAMPERS.EU», «Инфо Бизнес» и др.>

ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ: Архитектура · Бизнес · Бизнес-планиране · Графически дизайн · Инвестиции · ИТ · ИТ-консултинг · Програмно обеспечение · Проектиране · Ремонт · Хай-тек · Advertising · ArcGIS · ARHITECTURA · AutoCAD MAP 3D · Autocade · Corel Designer · Dreamweaver · Engineering · Export · GIS · HTML editor · HTML5 · Import-export · Interaction Design · Manufacturing · Megacity · Megapolis · Online advertising · Photoshop · PHPA · PHPUnit · Plasser · Rail transport · Railways · SWOT-анализ · Technology · Underwater · Underwater diving · Web design · Web development · Welder certification · Welding

 

Директор „Външно финансиране Дубай и Катар”: Елена Йорданова

Tel. Qatar: + 974 661 64 798 Tel.UAE: + 971 55 428 3117

Директор – Project Management & Invest LLC,  Delaware – USA

E-mail: qatar@remtechstroy.eu

http://www.remtechstroy.eu/en/contacts/qatar

 

Директор „Връзки с обществеността и медии”: PhD. M.Econ. Красимира Вангелова,

e-mail: office@e-democracy.bg

Председател ЦКРК и Учредител – НПО „БВ”,

Експерт   развойна дейност мегапроект Супер Варна 2025

<Редовен докторант по докторска програма: „Управление и организация на промишления транспорт (воден транспорт)“ ,професионалното направление : Транспорт, корабоплаване и авиация, първично звено (катедра) : „КУТОЧВП“ към КФ при ТУ-Варна, Тема на дисертацията:„Изследване на възможностите за развитие на терминална обработка на 5-та и 6-та генерация Post – Panamax – клас кораби във Варненското езеро и в Порт Варна”>

ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ: Магистър по „Индустриален мениджмънт”(Корпоративен мениджмънт) придобита „ОКС” към катедра ”Икономика и Мениджмънт” към ТУ – Варна – изготвяне на SWOT анализ, PEST анализ, финансов анализ, лични умения – MS Office – Word, Excel, Power Point, Paint, Corel Draw,AutoCAD.