ВАРНА Монорелсова Транспортна Система (VnMTS) – Монорелсова железница – Под Проект „СУПЕР ВАРНА 2025″

 • КлиентГражданско общество
 • Актуално СъстояниеВ процес (Изпълнение на Етап 2 и очакване на одобрение като EGP проект за Супер Варна 2020)
 • Начална дата1-04-2012
 • Дата на завършване /Етап 1- Проучване , Изготвяне Идеен проект и намиране на Инвеститори/1-04-2014 (Налични 1 инвеститор и 2 мега компания заявила интерес за участие)
 • Дата на завършване /Етап 2 - Предпроектна документация и Дю Дилиджънс при получаване одобрение като EGP проект за Супер Варна 2020/1-06-2016
 • Получаване на одобрение от правителствов очакване
 • Дата на завършване /Етап 3 - Строителство /1-06-2018 при спазване срока по Етап 2
 • Срок на реализация на проекта2 години
 • Проектният размер на инвестиция за реализация на мега проекта в пълен обем: 180 милиона ЕВРО за I Етап
 • Първоначален икономически разчет за възвращаемост на инвестицията:ROI над 8,0%
 • Забавяне на проекта спрямо EGP проект в Румъния- 4 /четири/ години
 • Работни места200

ПРОЕКТ ВАРНА Монорелсова Транспортна Система (VnMTS) – Монорелсова железница

 • Под проект на Мега Проектa Супер Варна 2025
  Стратегически под проект на Мега Проект „Супер Варна 2025“ с авторска концепция на база извършено задълбочено прочуване, маркетинг и финансов анализ на експерти /проведен в рамките на 2 години/ за трансформиране на гр. Варна в съвременен международен мегаполис, безмитна европейска търговска мега-зона и атрактивна международна туристическа дестинация за целогодишен туризъм и бизнес в рамките на 7 години. Проекта е разделен на 10 възлови под проекта – в по голям обем проектите са детайлно разработени с бизнес план, анализ, презентации и разчети за ROI, четири проекта са с готови с архитектурни и конструктивни чертежи за строителство и реализация.
  Концепция на Проекта – ВАРНА Монорелсова Транспортна Система (VnMTS) – Монорелсова железница

  ВЪЗЛОВИ ПОД ПРОЕКТИ – УВЕЛИЧАВАЩИ ТУРИСТИЧЕСКИЯТ ПОТОК и ТОВАРООБОРОТ. Варна Монорелсова Транспортна Система – Монорелсова Железница (VnMTS) е проектът за първата монорелсова железница в България.
  Маршрутът на монорелсова железница ще се свърже квартал Владиславово с центъра на Варна. Линията ще бъде на височина от 6 метра над земята и най-високата точка е станция Владиславово (12 м).
  Линията се състои от 7 станции, разположени на интервали от 700-1000 метра. Специален подвижен състав ще се движи по линията на всеки 5-6 минути. Всеки влак се състои от 6 вагона с капацитет по 44 места за сядане.
  Първият етап на линия ще включва 7 /седем/ станции разположени 700-1000 метра. Специален подвижен състав ще оперира по линията. Всеки влак се състои от шест вагона с капацитет от 44 седящи места и 290 места пасажерски капацитет. Ще оперират 5 влака с преминаване през 5-6 минути, средно дневен пасажерски капацитет на превозване от 11.200 човека за ден.
  Информация за статус на проекта: http://superbg.e-democracy.bg/
 • Проекта е авторска разработка на екипа: E-Democracy.BG, експертен колектив – Ремтехстрой Груп – www.remtechstroy.eu и колектив архитекти, финансиран изцяло от частен инвеститор – Project Management and Invest LLC. Към момента е разработен като окончателно завършена концепция още 2014 година. Започнат бизнес план и съгласувано строителство в сума на инвестиция с ROI=8%
 • Около 10 страници 3D презентации на български и английски – визуализация, SWOT Analysis, икономически анализ и т.н. на завършена авторска концепция. Започнат бизнес план и съгласувано строителство в сума на инвестиция с ROI=8%.
  • април 2012 – Старт на мега проекта „Супер Варна 2025“ и създаване на авторски екип за развойна дейност при налично частно финансиране за създаване на идеен проект и пред проектна документация под проекти;
  • 2012-2014 – Задълбочено прочуване, маркетинг и финансов анализ проведен за 2 години за трансформиране на гр. Варна в съвременен международен мегаполис, изготвяне на отделни проекти, бизнес планове, разчети и 3D презентации;
  • 2013 – година заявено желание от две мега компании от чужбина за реализация „Европейски Ехпо Център Варна – Фериботен комплекс“, проведени разговори с цел призентиране на проекта и представяне на намерения на инвеститори пред Министерство на Инвестициите и МТ – не реализирано, по обективни причини;
  • март 2013 – Заявено намерение за участие на Норвежки мега строителен международен консорциум, който разполага с опита в реализация на инфраструктурно съоръжение съгласно ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ПРОЕКТ „Контейнерен Терминал post-Panamax клас съдове“ във Варна с цел стартиране на проекта и кандидатстване за съфинасиране по Програма Trans-European Transport – TEN-T, направено е проучване и анализ, такъв проект подобен e реализиран по ОП Trans-European Transport – TEN-T в Европа;
  • септември 2014 – Проекта е презентиран от Project Management and Invest LLC в Катар и Дубай пред частни Ивестиционни фондове и мега компании за мениджмънт и строителство. Заявен интерес от Дубайски частен инвестиционен фонд за отпускане на ниско лихвен кредит за реализация на проекта. Получени три официално заявени намерения за участие в мега проекта на мега компании от Катар и Дубай за организиране на официална визита в посещение в България с цел получаване на правителствена подкрепа и договаряне на вариант форма реализация.
  • април 2015 – Проекта е призентиран пред г-н Портник – кмет на град Варна и председателя на транспортна комисия, представени са възможностите за финансиране от Дубайски частен инвестиционен фонд и наличието на намерения на три мега компании от Катар реализиращи мега проекти като Дубайското летище, наземно Метро и портове;
  • Хибриден проект Частно-Държавен, изграждане на проектно Акционерно Дружество и определяне на формата на финансиране изцяло от части инвеститори и фондове участници от чужбина, и/или частично държавно финансиране;
  • Сформиране на проектно Акционерно Дружество: държавна структура, авторски колектив и/или мега компании с опит в реализация на подобен проект в Европа за кандидатстване за пред проектно финансиране от Европа по програма Trans-European Transport – TEN-T, и/или частно финансиране на изработката на окончателен Дю Дилиджънс на проекта нужен за кандидатстване за целево финансиране по Оперативни Фондове – Европа.
  • ROI на МЕГА ПРОЕКТА СУПЕР ВАРНА 2025 над 15,7%
  • ROI на под проекта „Европейски Ехпо Център Варна – Фериботен комплекс“ над 25%
  • ROI на под проекта „Varna Ocean Dome – аквапарк с изкуствен плаж в град Варна” над 17,3%
  • ROI на под проекта „ВАРНА Монорелсова Транспортна Система (VMTS) – Монорелсова железница” над 8%

ЗА ИНФОРMАЦИЯ: +359-878-420207

ПРОЕКТА ТЪРСИ ПОДКРЕПА!

Търсим партньори, гражданска подкрепа и подкрепа на неправителствени организации
с цел реализацията на проекта и получаване на одобрение от правителство.

Подкрепете проекта с Ваше участие в петиция