Участие на международна научно-практическа конференция „Устойчиво развитие на регионите 2018” на д-р инж. Дойчин Ников в Технически Университет – Варна с презентация на проекти на Клъстер Черноморска Икономическа Зона (КЧИЗ) и НПО“БВ“

Участие на международна научно-практическа конференция „Устойчиво развитие на регионите 2018” на д-р инж. Дойчин Ников в Технически Университет – Варна с презентация на проекти на Клъстер Черноморска Икономическа Зона (КЧИЗ) и НПО „Бъдеще за Варна“ заНов логистичен коридор Азия-Варна-Шумен-Разград-Русе-Централна Европа” и проект „Реекспортен хъб и Експо комплекс – Варна”.
Participation at the International Scientific and Practical Conference „Sustainable Development of the Regions 2018“ by Eng. Ph.D. Doychin Nikov at the Technical University of Varna with a presentation of projects of the Black Sea Economic Zone Cluster (BSEZC) for „New Logistic Corridor Asia-Varna-Shumen- Razgrad-Rousse-Central Europe „and Project“ Re-exported hub and Expo complex – Varna.
?Интерес към проектите на СНЦ „КЧИЗ“, заявена заинтересованост в подновяване на търговското сътрудничество с град Варна (и област Варна), а също и заинтересованост в участие на потенциални инвеститори в предстоящият инвестиционен форум „Възможности за инвестиции в Черноморска Икономическа Зона 2018” проявиха представителите на Пермската (Русия) търговско-промишлена палата в Република България.
 
?Представители на изпълнителната власт от Днепропетровска област проявиха интерес към подновяване на търговското сътрудничество с град Варна.

е-Демокрация България.