Проект «е-Общини» (Електронни Общини) – 112.E-Democracy.BG

„Проектът „e-Oбщини“ (електрони общини) има за цел изграждането на ефективна и прозрачна общинска администрация в полза на потребителите (граждани, юридически лица, неправителствени организации). Проекта ще даде възможност на всяка община партньор в проекта да реализира пълноценна електронна община т.н. «Е-Община» включващи: възможности в администрация, избор на обществени под партньори (участници – партньори, като районни кметства, общински и други служби) и избор на обем ползвани е-услуги, или обем ползвани готови възможности в интеграция към Мрежата Е-Демокр@ция България или към други електронни обществени, ведомствени и институционни платформи в България.
Проекта «Е-Община» ще обезпечи на гражданите и органите на местно самоуправление една обща «интегрирана точка за вход» т.н. интегрирана среда на електронно участие на гражданите при разработване и вземане на решения на органите на местно самоуправление, изпращане на декларации или заявления, жалби и предложения по текущи и перспективни въпроси за общинското самоуправление.“ Екип НПО „Бъдеще за Варна“ и Мрежа Е-Демокрация България, http://e-democracy.bg

(*) Тестов проект на е-Община: http://112.e-democracy.bg/author/obshinavarna/

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress